Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2003 Kalıtsal Hastalıklarda Moleküler Tıp Açısından Bakış Sempozyumu

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2003 Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 1998 Kardiovasküler Hastalıkların Tedavisine Güncel yaklaşım:Konjestif Kalp Yetmezliği ve Hipertansiyon

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 204

h-indeksi (WOS): 5