Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2005 Doktora

  Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1982 - 1990 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ İLE ENDOTEL FONKSİYONLARI, OKSİDATİF SİSTEM VE NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2006Aile Hekimliği Uyum Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 2006Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psiko-sosyal destek ve Krize Müdahale Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Müdürlüğü

 • 2001Klinik Laboratuarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi

  Sağlık ve Tıp , Türk Biyokimya Derneği-Fırat üniversitesi

 • 2000ARGE Education Research Consultancy Comp. Eğitim Formasyonu Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sağlık Bakanlığı

 • 2000Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Bozukluklar

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Müdürlüğü

 • 1996Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Hipertansiyonun Tanı ve Tedavisi

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Müdürlüğü

 • 1996Bronşial Astma Tanı ve Tedavisinde Yenilikler

  Sağlık ve Tıp , Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı