Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of colored water pillows on yield and water productivity of pepper under greenhouse conditions

Agricultural Water Management, cilt.250, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Effects of coloured water pillows on yield and water productivity of eggplant*

IRRIGATION AND DRAINAGE, cilt.69, ss.658-667, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Effects of Colored Water Pillows on Yield and Water Use Efficiency of Pepper (Capsicum annum L.) in Greenhouse Conditions

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.19, sa.4, ss.281-288, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of CERES-maize simulation model results with measured data using water pillow irrigation under semi-arid climatic conditions

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, sa.8, ss.606-613, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Water pillow irrigation compared to furrow irrigation for soybean production in a semi-arid area

AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, cilt.96, sa.1, ss.87-92, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seed composition of Soybeans grown in the Harran region of Turkey as affected by row spacing and irrigation

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, cilt.50, sa.16, ss.4718-4720, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of row space and irrigation on seed composition of Turkish sesame (Sesamum indicum L.)

JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY, cilt.78, sa.9, ss.933-935, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A long-term experiment to study the role of mulches in the physiology and macro-nutrition of strawberry grown under water stress

AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.52, sa.9, ss.937-943, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of water pillow irrigation method on some quality properties of hot red pepper

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.317-324, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Yaygın Üretim Desenine Göre Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.95-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Yastıkları ve Organik Tarımda Kullanımı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, sa.2, ss.59-63, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Responses of pepper (Capsicum annuum L.) to different irrigation frequencies and water amount: growth, yield and fruit characteristics

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, sa.4, ss.51-56, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Influence of Irrigation Intervals and Row Spacing on Some Yield Components of Sesame Growing in Harran Region

Asian Journal of Plant Sciences, cilt.6, sa.4, ss.623-627, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Water pillow: A new irrigation method

Journal of Applied Sciences, cilt.6, sa.2, ss.315-317, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yarı-Kurak Koşullarda Damla Sulamada Farklı Sulama Aralıklarının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indentata) Su Verim İlişkilerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.77-82, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mısır Soya Birlikte Ekim Sisteminde Su-Verim ve Alan Eşdeğer Oranı İlişkisinin Belirlenmesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.11, sa.2, ss.147-153, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni Bir Sulama Yöntemi: Su yastıkları

Hasad Dergisi, sa.239, ss.58-60, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yarı Kurak Koşullarda Farklı Damla Sulama Aralıklarının Mısır Bitkisinde (Zea Mays L.İntentata) Su Verim İlişkilerine Etkisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.36, sa.1, ss.77-82, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Su Yastıkları

Harran Üniversitesi, cilt.9, sa.1, ss.59-61, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Irrigation Methods and Row Spacing on Yield and Yield Components of Sesame [Sesamum indicum (L)]

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.7, sa.12, ss.2149-2154, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Row Spacing and Irrigation Interval Effect on Yield and Yield Components of Soybean [Glycine Max (L) Merr.]

PAKISTAN JOURNAL BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.7, sa.2, ss.230-234, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şanlıurfa-Harran Ovası Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Soyanın Su Tüketimine Etkisi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.61-68, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Susam Bitkisinde Farklı Sulama ve Sıra Aralıklarında Yağmurlama Sulamanın Su Verim İlişkisine Etkisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, cilt.9, sa.2, ss.136-142, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Harran Ovası Koşullarında Susamın Su Tüketiminin Saptanmasında En Uygun Bitki–Su Tüketim Yönteminin Belirlenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi,, cilt.5, sa.2, ss.142-152, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Harran Ovası Koşullarında Farklı Sulama Aralıklarında Yağmurlama-Damla Sulama Yöntemleriyle Sulanan Soya Fasulyesinin Su Verim İlişkisinin Saptanması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, sa.3, ss.88-93, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şanlıurfa Harran Ovasındaki Sulama Birliklerinin Mevcut Sorunları ve Çözüm Önerileri

TÜRK-KOOP EKİN DERGİSİ, sa.13, ss.40-45, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SERA ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ YARDIMI İLE KARŞILANMASI

MAS 9th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL&MEDICAL SCIENCES , Bursa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.272-281 Creative Commons License

KAYSERİ İLİ SARIMSAKLI POMPAJ SULAMA BİRLİĞİNE BAĞLI ARAZİLERDE MEVCUT OLAN AÇIK KANAL SULAMASININ KAPALI SİSTEME GEÇİRİLMESİYLE ELDE EDİLECEK KAZANIMLARIN BELİRLENMESİ

MAS 9th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES , Bursa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.261-271 Creative Commons License

SULAMA BİRLİKLERİNDEKİ SULAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.190

SULAMA BİRLİKLERİNDEKİ YÖNETİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.189

ENERGY USE IN ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMING SYSTEMS

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapest, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, ss.184

Ottoman Empire Irrigatıon Networks: Konya Plain Irrigatıon Project Example

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.468

The Use of Technology in Agricultural Mechanizatıon in Gaziantep Province

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.266-267

Gaziantep ilinde tarımsal mekanizasyonda teknolojinin kullanımı

AL FARABI 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.266-267

OTTOMAN EMPIRE IRRIGATION NETWORKS: KONYA PLAIN IRRIGATION PROJECT EXAMPLE

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.468

THE USE OF TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL MECHANIZATION IN GAZIANTEP PROVINCE

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.266-267

Social and Economic Affect of Land Consolidation

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.405

Effects of Different Intervals And Drip Irrigation Levels on Yield AndSome Quality Characteristics of Strawberry in Semi-arid Condition

III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.1, ss.558

KAYSERİ’DE BULUNAN SULAMA BİRLİKLERİNDEKİ ARAZİBÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE OPTİMUM TRAKTÖR GÜCÜ VE MAKİNE KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ

1th International Congress On Vacational and Technical Sciences (UMTEB-I), Batumi, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.154

Sulama Birliklerinin Çalışma Prensipleri ve Çözüm Önerileri:Kayseri Sarımsaklı Pompaj Sulama Birlliği Örneği

1. International Congress on Vacational and Technical Sciences, Batum, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.138

SULAMA BİRLİKLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ, PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KAYSERİ SARIMSAKLI POMPAJ SULAMA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

1th International Congress On Vacational and Technical Sciences (UMTEB-I), Batumi, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.138

An High Irrigation Efficiency With Water pillow Irrigation Method

VI. International Scientific Agricultural Symposium 'Agrosym 2015', Jahorina, Bosna-Hersek, 15 - 18 Ekim 2015, cilt.1, sa.1, ss.296

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF ZYMV RESISTANT AND SUSCEPTIBLE CUCUMBER LINES

VI International Scientific Agricultural Symposium 'Agrosym 2015', Jahorina, Bosna-Hersek, 15 - 18 Ekim 2015, cilt.1, sa.1, ss.295

Effects of tillage, phosphorus rate, and irrigation efficiency, on phosphorus runoff losses in a furrow irrigated cotton field.

8th International Soil Science Congress on 'Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management.', İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, ss.239

Su Yastığı Sulama Yöntemi ile Sulanan Domateslerin Bazı Fizikokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi ve Damla Sulama Yöntemi ile Karşılaştırılması

Internatıonal Food, Agrıculture and Gastronomy Congress, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Şubat 2012, cilt.1, sa.1, ss.193-194

Effective Water Saving With Water Pillow Irrigation Method

International sustainable water and wastewater management symposium, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2010, cilt.1, ss.1373-1376

Su Yastıkları ve Organik Tarım

Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2010, cilt.1, ss.280-283

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006, cilt.1, ss.159-163

Evaluation of different tillage practices for second crop sesame semi-arid region

18th International Soil Meeting (ISM) on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology,, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2006, cilt.2, sa.1, ss.779-786

A New Approach Through a New Irrigation Method (Water Pillow, WP) to Reduce the Impact of Soil-borne Diseases, Weed Populations and Salinity Problems

18. INTERNATIONAL SOIL MEETING (ISM) ON SOIL SUSTAINING LIFE ON EARTH, MANAGING SOIL AND TECHNOLOGY, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2006, cilt.2, sa.1, ss.730-737

Su Yastıkları Sulama Yöntemi

DSİ II. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2005, cilt.1, ss.17-21

Şanlıurfa Biberi Deneme Alanında Saptanan Yabancı Ot Türleri

GAP IV. TARIM KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, cilt.1, ss.276-279

Yeni Bir Sulama Yöntemi

Ege Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2004, cilt.1, ss.10

Farklı Sulama Yöntemlerinin Mısır Bitkisinde Verim ve Su Tüketimine Etkisi

GAP III. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 2 - 03 Ekim 2003, cilt.1, ss.173-179

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin Su Erozyonu Çalışmalarında Kullanımı

GAP 1. TARIM KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 1999, cilt.1, ss.595-602

Bilirkişi Raporları

ZİRAİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Erciyes Üniversitesi, ss.4, Kayseri, 2011