Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gluteus medius muscle metastasis of squamous cell carcinoma of larynx: a rare case

Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Thyroid leiomyosarcoma: presentation of two cases and review of the literature

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.82, ss.715-721, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Cytogenetic damage of radiotherapy in long-term head and neck cancer survivors.

International journal of radiation biology, cilt.92, ss.364-70, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

An unusual presentation of parathyroid adenoma in an adolescent: Calcific achilles tendinitis

JCRPE Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, cilt.7, ss.333-335, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Experimental autotransplantation and cryopreservation of the thyroid gland

HEAD AND NECK-JOURNAL FOR THE SCIENCES AND SPECIALTIES OF THE HEAD AND NECK, cilt.37, ss.940-945, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Survivin expression correlates with nodal metastasis in T1-T2 squamous cell carcinoma of the tongue

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.272, ss.689-694, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Experimental autotransplantation and cryopreservation of the thyroid gland Thyroid autotransplantation

HEAD AND NECK-JOURNAL FOR THE SCIENCES AND SPECIALTIES OF THE HEAD AND NECK, cilt.1, ss.1, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

The Role of in the Development of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma

DISEASE MARKERS, cilt.4, ss.447-449, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Tularemia: a rare cause of neck mass, evaluation of 33 patients

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.268, ss.1699-1704, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Tongue metastasis mimicking an abscess

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.16, ss.27-29, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Regional metastatic pattern of papillary thyroid carcinoma

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.267, ss.437-441, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effect of arytenoid resection on functional results of cricohyoidopexy

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.141, ss.272-275, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Occult metastases from T1-T2 supraglottic carcinoma: role of primary tumor localization

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.266, ss.1301-1304, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Is routine inclusion of level IV necessary in neck dissection for clinically NO supraglottic carcinoma?

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.136, ss.287-290, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Tongue abscesses: MR imaging findings

AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY, cilt.27, ss.1300-1303, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A rare cause of dyspnea: A giant vocal polyp

RESPİRATORY CASE REPORTS, cilt.5, ss.149-150, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

The Role of Ultrasonography for Differentiating and Management of Malignant Cervical Lymph Nodes

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, cilt.13, ss.7-15, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Boyunda Kitle Nedeni Olarak Servikal Kosta: Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.23, ss.309-312, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Boyunda Kitle Nedeni Olarak Servikal Kosta

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.23, ss.306-308, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Cervical Rib as A Neck Mass Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.23, ss.306-308, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Konjenital Servikal Hemanjiom ve Vasküler Malformasyonlar

Turkiye Klinikleri J E.N.T., cilt.4, no.7, ss.78-91, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adenoid vejetations in adults: an evaluation of 12 cases

KBB İhtisas Dergisi, cilt.17, ss.130-132, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stapes cerrahisi: Klinik sonuçlarımız.

Türk ORL Arşivi, cilt.39, ss.281-286, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FoxP3'ün Nazofarenks Kanserinde Tümör Evresi, Tedavi Yanıtı, Nüks ve Sağkalıma Olan Etkisinin Araştırılması

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017 Özet

Sfenokoanal Polip: Tanı ve Cerrahi Yaklaşım Olgu Sunumu

12. Uluslararası KBB Hastalıkları Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 April 2016, ss.1

Acil Solunum Sıkıntısına Yol Açan Bilateral Laringosel: Vaka Sunumu

12. Uluslararası KBB Hastalıkları Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 April 2016, ss.1

İntrakranial Kitlenin Nadir Bir Nedeni Frontoetmoid Dev Mukosel

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 October - 01 November 2015

Hiyoid altı yerleşimli glomus vagale:Nadir bir olgunun sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, ss.3027

Tiroid Papiller kanserli hastalarda Santral Boyun Diseksiyonu morbidite oranlarını arttırır mı- karşılaştırmalı çalışma

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, no.3061

İntrakranial Kitlenin Nadir Bir Nedeni :Frontoetmoid Dev Mukosel

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, ss.3128

Dev Servikal Lipom :Nadir Bir Olgu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, ss.3023

Nazal Kavitenin Nadir Görülen Primer Ewing Sarkomu:Olgu Sunumu

11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 April 2015, ss.1
Link

Glomus Vagale: Olgu Sunumu

36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 November 2014, ss.1
Link

ERİŞKİNDE ETMOİD SİNÜS KAYNAKLI RABDOMYOSARKOM: NADİR BİR OLGU

11. Uluslararası KBB-Baş Boyun Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 April 2014, ss.1 Özet

KAVERNÖZ SİNÜS METASTAZI YAPAN MALİGN MELANOM: NADİR BİR OLGU

11. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.108 Özet
Link

BOYUNDA KİTLE NEDENLİ BAŞVURAN SERVİKAL KOSTA VAKASI: OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAH,İ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.553 Özet

NAZOFARENKS VE MESANEDE TRANSİZYONEL HÜCRELİ KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ:OLGU SUNUMU

34.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2012, ss.1

Gluteal Metastasis of Larygneal Carcinoma: Report of a Case

Uluslararası KBB Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 April 2012, ss.1

Larenks Kanserinin Gluteus Medius Kas Metastazı;Olgu Sunumu

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 April 2012, ss.0-103

Broncogenic Cyst Located in the Neck

33. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2011, ss.1

Coexistence of Inflammatory Pseudotumor and Squamous Cell Carcinoma in the Larynx

33. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2011, ss.1

A Case of Tongue SCC Metastazing to the Thyroid

33. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2011, ss.1

Thyroid Hemiagenesis – Report of a Case

32. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2010, ss.1

Thyroid Hemiagenesis Report of a Case

32. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 27 - 30 October 2010

Thyroid Leiomyosarcoma – Report of Two Cases

31. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 April 2010, ss.1

Submandibulary Myofibroma of a Child – Case Report

31. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 April 2010, ss.1

Thyroid Leiomyosarcoma Report of Two Cases

Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, 21 - 24 April 2010

Submandibulary Myofibroma of a Child Case Report

Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 April 2010

Maxillary Osteoblastoma of Childhood

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2009, ss.1

Our Experiences in Sinonasal Carcinomas

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2009, ss.1

Fibrous dysplasia of the nose and paranasal sinuses: Report of four cases.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.361

A New Experimental Rhinitis Model in Rabbits.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose., İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.272

. Postseptal orbital complications of acute rhinosinusitis.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.338

Nasal schwannoma: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.300

Intraorbital abscess secondary to chronic dacryocystitis: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.366-367

Rinoplasti ve septorinoplasti sonuçlarımız: 141 vakanın değerlendirilmesi

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.21

Periferik dev hücreli granülom

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.182

Derin boyun enfeksiyonları: 37 vakanın sonuçları

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.144

Diğer Yayınlar