Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FoxP3'ün Nazofarenks Kanserinde Tümör Evresi, Tedavi Yanıtı, Nüks ve Sağkalıma Olan Etkisinin Araştırılması

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017

Acil Solunum Sıkıntısına Yol Açan Bilateral Laringosel: Vaka Sunumu

12. Uluslararası KBB Hastalıkları Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 April 2016, ss.1

Sfenokoanal Polip: Tanı ve Cerrahi Yaklaşım Olgu Sunumu

12. Uluslararası KBB Hastalıkları Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 April 2016, ss.1

İntrakranial Kitlenin Nadir Bir Nedeni :Frontoetmoid Dev Mukosel

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, ss.3128

Hiyoid altı yerleşimli glomus vagale:Nadir bir olgunun sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, ss.3027

İntrakranial Kitlenin Nadir Bir Nedeni Frontoetmoid Dev Mukosel

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 October - 01 November 2015

Dev Servikal Lipom :Nadir Bir Olgu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, ss.3023

Tiroid Papiller kanserli hastalarda Santral Boyun Diseksiyonu morbidite oranlarını arttırır mı- karşılaştırmalı çalışma

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, no.3061

Nazal Kavitenin Nadir Görülen Primer Ewing Sarkomu:Olgu Sunumu

11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 April 2015, ss.1

Glomus Vagale: Olgu Sunumu

36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 November 2014, ss.1

ERİŞKİNDE ETMOİD SİNÜS KAYNAKLI RABDOMYOSARKOM: NADİR BİR OLGU

11. Uluslararası KBB-Baş Boyun Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 April 2014, ss.1

KAVERNÖZ SİNÜS METASTAZI YAPAN MALİGN MELANOM: NADİR BİR OLGU

11. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.108

Erişkinde Etmoid Sinüs Kaynaklı Rabdomyosarkom: Nadir Bir Olgu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014

BOYUNDA KİTLE NEDENLİ BAŞVURAN SERVİKAL KOSTA VAKASI: OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAH,İ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.553

NAZOFARENKS VE MESANEDE TRANSİZYONEL HÜCRELİ KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ:OLGU SUNUMU

34.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2012, ss.1

Larenks Kanserinin Gluteus Medius Kas Metastazı;Olgu Sunumu

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 April 2012, ss.0-103

Gluteal Metastasis of Larygneal Carcinoma: Report of a Case

Uluslararası KBB Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 April 2012, ss.1

A Case of Tongue SCC Metastazing to the Thyroid

33. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2011, ss.1

Broncogenic Cyst Located in the Neck

33. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2011, ss.1

Coexistence of Inflammatory Pseudotumor and Squamous Cell Carcinoma in the Larynx

33. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2011, ss.1

Thyroid Hemiagenesis – Report of a Case

32. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2010, ss.1

Thyroid Hemiagenesis Report of a Case

32. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 27 - 30 October 2010

Submandibulary Myofibroma of a Child – Case Report

31. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 April 2010, ss.1

Thyroid Leiomyosarcoma – Report of Two Cases

31. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 April 2010, ss.1

Submandibulary Myofibroma of a Child Case Report

Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 April 2010

Thyroid Leiomyosarcoma Report of Two Cases

Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, 21 - 24 April 2010

Our Experiences in Sinonasal Carcinomas

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2009, ss.1

Maxillary Osteoblastoma of Childhood

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2009, ss.1

A New Experimental Rhinitis Model in Rabbits.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose., İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.272

Fibrous dysplasia of the nose and paranasal sinuses: Report of four cases.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.361

Intraorbital abscess secondary to chronic dacryocystitis: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.366-367

Nasal schwannoma: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.300

. Postseptal orbital complications of acute rhinosinusitis.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.338

Periferik dev hücreli granülom

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.182

Derin boyun enfeksiyonları: 37 vakanın sonuçları

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.144

Rinoplasti ve septorinoplasti sonuçlarımız: 141 vakanın değerlendirilmesi

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.21