Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of trace element contents of dried apricot samples from Turkey

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.167, pp.647-652, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of various digestion procedures for trace element contents of some food materials

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.152, no.3, pp.1020-1026, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of trace element contents of powdered beverages from Turkey

JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, vol.47, no.3, pp.120-124, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Heavy metal content of hard biscuits produced in Turkey

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.73, no.2, pp.264-269, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of trace elements of some textiles by atomic absorption spectrometry

JOURNAL OF TRACE AND MICROPROBE TECHNIQUES, vol.21, no.2, pp.389-396, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Trace metal levels in soil samples from crossroads in Kayseri-Ankara motorway

TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES, vol.20, no.4, pp.225-229, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Chemical analysis of drinking water samples from Yozgat, Turkey

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.11, no.2, pp.151-156, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of trace impurities in cadmium compounds by flame atomic absorption spectrometry after solid phase extraction

CANADIAN JOURNAL OF ANALYTICAL SCIENCES AND SPECTROSCOPY, vol.46, no.4, pp.123-129, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bilimsel Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

MM-Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.32-56, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KİMLİKLERİNİN VE ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.749-777, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri AlgılarınınRenkler Aracılığıyla Belirlenmesine Yönelik Sinektik Uygulaması

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.3, pp.426-446, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TIME PREFERENCES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SCIENCE LEARNING

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.66, pp.892-911, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Fen Eğitimi HakkındakiGörüşleri

HAYEF: Journal of Education, vol.16, pp.182-220, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEN BİLGİSİ VE ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.5, no.20, pp.718-728, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.47, no.47, pp.69-84, 2018 (International Refereed University Journal)

Kimyasal Tepkimeler Konusunda Açık Uçlu Ve Çoktan Seçmeli Test Geliştirme: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Journal of History School (JOHS), no.25, pp.1117-1154, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Birlestirilmis ve Bagimsiz Siniflarda Ögrenim Gören Ilkögretim Ögrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri

Journal of Turkish Science Education, vol.9, no.1, pp.83-100, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri

JOURNAL OF TURKISH SCIENCE EDUCATION, vol.9, no.1, pp.83-100, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen ve teknoloji Dersi Yazılı Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi'ne Göre İncelenmesi

TÜBAV BİLİM DERGİSi, vol.4, no.4, pp.235-246, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen ve Teknoloji Dersi "Işık ve Ses" Ünitesinin Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.113-124, 2011 (National Refreed University Journal)

Deniz Suyundaki Kadmiyum, Kobalt, Bakır, Mangan ve Nikelin Magnezyum Hidroksitle Birlikte Çöktürüldükten Sonra GFAAS İle Tayinleri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.12-21, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen Bilimleri Dersine Yönelik Özyeterlik Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1573-1574

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Hakkındaki Düşünceleri

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 1 - 04 June 2012, pp.572

Speciation of Chromium in Water and Soil Samples after Coprecipitation

II. Eser Analiz Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 1 - 04 June 2012, pp.141

“Işık Ve Ses” Ünitesinin Öğretiminde Kavramsal Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2010, pp.150

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2010, pp.221

Separation-Preconcentration of Some Trace Elements by Membrane Filtration

3. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanta, Romania, 11 - 14 September 2005, pp.152

Tokat İl Merkezi Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri

XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 1 - 04 September 2000, pp.326

Speciation of Antimony in Water Samples Using Column Filled Chromosorb-102 Resin

3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry, Turkey, 1 - 04 June 2000, pp.273

Speciation of Antimony in Water Samples Using a Column Filled Chromosorb 102 resin

3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry, MBCAC III, Antalya, 01 January 2000 - 01 January 2020

Preconcentration of Some Trace Elements with Chromosorb 102

Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXI, Turkey, 1 - 04 September 1999, pp.184

Books & Book Chapters

Bölüm 1: Analitik Kimyaya Giriş Bölüm 7: Kompleksometrik Analiz

in: GENEL KİMYA 3 ANALİTİK KİMYA, Bağ Hüseyin, Kendüzler Erdal, Editor, Pegem, Ankara, pp.2-21, 2017

Asitler ve Bazlar

in: Genel Kimya 3 Analitik Kimya, Hüseyin Bağ, Erdal Kendüzler, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.67-116, 2017

Asitler ve Bazlar

in: Genel Kimya III (Analitik Kimya), Bağ H., Kendüzler E., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.67-116, 2007