Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Evaluation of trace element contents of powdered beverages from Turkey

JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, vol.47, no.3, pp.120-124, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier

Heavy metal content of hard biscuits produced in Turkey

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.73, no.2, pp.264-269, 2004 (SCI-Expanded) identifier identifier

Chemical analysis of drinking water samples from Yozgat, Turkey

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.11, no.2, pp.151-156, 2002 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri

The Journal of International Social Science Education, vol.7, no.2, pp.278-326, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Bilimsel Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

MM-Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.32-56, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KİMLİKLERİNİN VE ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.749-777, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Fen Eğitimi HakkındakiGörüşleri

HAYEF: Journal of Education, vol.16, pp.182-220, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

TIME PREFERENCES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SCIENCE LEARNING

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.66, pp.892-911, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

FEN BİLGİSİ VE ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.5, no.20, pp.718-728, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.47, no.47, pp.69-84, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen Eğitiminde Sanal Gerçeklik: Sistematik Derleme Çalışması

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021, pp.211

Fen Bilimleri Dersine Yönelik Özyeterlik Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1573-1574

Speciation of Chromium in Water and Soil Samples after Coprecipitation

II. Eser Analiz Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 1 - 04 June 2012, pp.141

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Hakkındaki Düşünceleri

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 1 - 04 June 2012, pp.572

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2010, pp.221

Separation-Preconcentration of Some Trace Elements by Membrane Filtration

3. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanta, Romania, 11 - 14 September 2005, pp.152

Tokat İl Merkezi Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri

XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 1 - 04 September 2000, pp.326

Speciation of Antimony in Water Samples Using Column Filled Chromosorb-102 Resin

3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry, Turkey, 1 - 04 June 2000, pp.273

Speciation of Antimony in Water Samples Using a Column Filled Chromosorb 102 resin

3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry, MBCAC III, Antalya, 01 January 2000 - 01 January 2020

Preconcentration of Some Trace Elements with Chromosorb 102

Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXI, Turkey, 1 - 04 September 1999, pp.184

Books & Book Chapters

Bölüm 1: Analitik Kimyaya Giriş Bölüm 7: Kompleksometrik Analiz

in: GENEL KİMYA 3 ANALİTİK KİMYA, Bağ Hüseyin, Kendüzler Erdal, Editor, Pegem, Ankara, pp.2-21, 2017

Asitler ve Bazlar

in: Genel Kimya 3 Analitik Kimya, Hüseyin Bağ, Erdal Kendüzler, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.67-116, 2017

Asitler ve Bazlar

in: Genel Kimya III (Analitik Kimya), Bağ H., Kendüzler E., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.67-116, 2007