Hastane Kaynaklı Amfoterisin B Dirençli Aspergillus flavus’xxa Bağlı Osteomyelit Olgusu


Erdoğmuş N. A. , ATALAY M. A. , KOÇ A. N. , ÖZCAN A. , SARAÇOĞLU S. , PATIROĞLU T. , ...Daha Fazla

10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 29 Kasım - 03 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri