Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Numerical model for composite patch repair of notched aluminum plates under impact loading

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Low-velocity impact performance of B4C particle-reinforced Al 6061 metal matrix composites

Materials Research Express, cilt.6, sa.12, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

3D Micro-Structural Modeling of Vibration Characteristics of Smart Particle-Reinforced Metal-Matrix Composite Beams

INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS, cilt.19, sa.7, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Low-velocity impact behavior of Al 6061/SiC particulate metal matrix composites

JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, cilt.49, sa.7, ss.853-871, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Free vibration analysis of an adhesively bonded functionally graded double containment cantilever joint

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.28, sa.12, ss.1117-1139, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simulated and actual micro-structure models on the indentation behaviors of particle reinforced metal matrix composites

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, cilt.606, ss.290-298, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Indentation behavior of functionally graded Al-SiC metal matrix composites with random particle dispersion

COMPOSITES PART B-ENGINEERING, cilt.42, sa.6, ss.1497-1507, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Free vibration analysis and optimal design of an adhesively bonded double containment cantilever joint

JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, cilt.67, sa.10, ss.797-806, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Layer optimisation for maximum fundamental frequency of laminated composite plates for different edge conditions

COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.68, sa.2, ss.537-550, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of impact behaviour of aluminium based SiC particle reinforced metal-matrix composites

COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, cilt.38, ss.484-494, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Elastic stresses in an adhesively bonded functionally graded double containment cantilever joint in tension

JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES, cilt.26, sa.13, ss.1291-1318, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Free vibration analysis and design of an adhesively bonded corner joint with double support

JOURNAL OF ADHESION, cilt.83, sa.11, ss.957-986, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimal design of an adhesively-bonded corner joint with single support based on the free vibration analysis

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.20, sa.13, ss.1507-1528, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Free Vibration Analysis of Foam-Core Sandwich Structures

JOURNAL of POLYTECHNIC, cilt.24, sa.1, ss.69-74, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Kompozit Yamalar ile Tamir Edilen Hasarlı Kompozit Plakaların Düşük Hızlı Darbe Davranışı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.47-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

PARTİKÜL TAKVİYELİ METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN DARBE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR DERLEME

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.8, sa.1, ss.384-393, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Composite Patch Geometry in Notched Plates Under Low Velocity Impact

Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, cilt.9, ss.113-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison of the low-velocity impact behaviors of SiC and Pumice particle-reinforced metal matrix composites

International Journal of Mechanical and Production Engineering, cilt.5, ss.101-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERDE PARTİKÜL DOLGUSUNUN DARBE DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

MAS 9th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.32-41

DÜŞÜK HIZLI DARBENİN METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN SERTLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.35

Heat transfer analyses of in-plane functionally graded hollow circular plates with two numerical methods

II. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.555-556

Thermal-stress analyses of in-plane functionally graded hollow circular plates with finite element and finite difference methods

II. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.557-558

LOW VELOCITY IMPACT BEHAVIOUR OF DAMAGED COMPOSITE PLATES REPAIRED BY COMPOSITE PATCHES

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.1418-1427

Heat transfer analysis of two-dimensional functionally graded rectangular plates with two numerical methods

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), KİEV, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.84

Thermal residual stress analysis of two-dimensional functionally graded plates with finite element and finite difference methods

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), KİEV, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.85

Effect of Fibre Orientation Angle on The Free Vibration of Composite Sandwich Beams with Foam-Core

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), Karabük, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, ss.173-174

Free Vibration Analysis of Foam-Core Sandwich Structures

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), Karabük, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, ss.72-73

Effect of Composite Patch Geometry in Notched Plates Under Low Velocity Impact

I.Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Comparison of thermal-stress analysis of functionally graded rectangular plates with finite element and finite difference methods

9th International Conference on Tribology (Balkan Trib'17), Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.601-609

Nonplanar wing configuration for unmanned air vehicle design concept

2nd International Symposium on INDUSTRIAL DESIGN & ENGINEERING (ISIDE2017), Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.154-157

Heat transfer analysis of functionally graded materials with two numerical methods

9th International Conference on Tribology (Balkan Trib'17), Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.595-600

Comparison of the low-velocity impact behaviors of SiC and Pumice particle-reinforced metal matrix composites

70th IASTEM International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, Madrid, SPAİN, 23 - 24 Ağustos 2017

Repeated low-velocity impact behavior of particle-reinforced metal matrix composites

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.1877-1882

Coupled Thermo-Electro-Structural Analysis of Smart Functionally Graded Plates

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016, ss.1626-1635

Stiffness Degradation on Low Speed Impact of Adhesively Bonded Metal Plates

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016, ss.1872-1877

Effect of Volume Fraction and Microstructure on the Indentation Behavior of Metal Matrix Composites

, International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology (ISAAM-MIT-11), Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaycan, 1 - 04 Eylül 2011, ss.156-160

Free vibration analysis and design of an adhesively bonded composite single lap joint

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Kasım 2007, ss.211-220 identifier

Diğer Yayınlar