Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Creutzfeldt-Jakob disease with corticobasal syndrome-like onset: Case report

INTERNATIONAL CONGRESS OF PARKINSON'S DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS, Vancouver, Kanada, 4 - 08 May 2017

The diagnostic challenges of patients with possible multiple system atrophy

INTERNATIONAL CONGRESS OF PARKINSON'S DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS, Vancouver, Kanada, 4 - 08 May 2017

The phenotypic spectrum of patients with progressive supranuclear palsy

INTERNATIONAL CONGRESS OF PARKINSON'S DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS, Vancouver, Kanada, 4 - 08 May 2017

FABRY HASTALIĞINDA İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU

7. ULUSAL BEYİN DAMAR HASTALIKLARI KONGRESİ, Girne, Türkiye, 28 April - 01 May 2016, ss.19

Baziller arter diseksiyonuna sekonder akut iskemik inmede endovasküler girişim

7.Ulusal Beyin -Damar Hastalıkları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 April - 01 May 2016, ss.86

Vaskülitik Nöropati:Churg-Strauss sendromu

44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 November 2008, ss.189