Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fuzzy Decision Making Techniques and GIS Supported Housing Satisfaction Research

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.2017, ss.1, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Delineation of the Path Dependence in Development of Central Business Districts (CBD) in Turkey’xxs Kayseri

PERIODICA POLYTECHNICA ARCHITECTURE, cilt.51, sa.1, ss.49-64, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü

Artium Mimarlık Planlama Tasarım, cilt.7, sa.1, ss.36-49, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kentsel Proje Kavramı Ve Gelişim Süreci

AVRASYA TERİM DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.74-82, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Housing Provision Systems and the Impact on Urban Development, the Case of Kayseri, Turkey

Athens Institute for Education and Research 6 th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, Athens, Yunanistan, 6 - 09 Haziran 2016, cilt.1, sa.1, ss.1

ÇARŞIDAN ALIŞVERİŞ MERKEZİNE-ALIŞVERİŞ KÜLTÜRÜNDE DEĞİŞİM KAYSERİ-TÜRKİYE ÖRNEĞİ

21-ci əsrin pəncərəsindənMədəniyyət və Kimlik BeynəlxalqSimpoziumu, 26 - 28 Mayıs 2014

"Urban Renewal” Experience in Kayseri (Turkey) Historical Urban Site, Theme: Cultural Heritage and Sustainability

4th International Architectural Conservation Conference & Exhibition, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 14 - 17 Şubat 2016, cilt.1, sa.1, ss.39-46

An Evaluation of New Construction of Pottery Atelier for the Sustainability of Traditional and Historical Life in Avanos (Cappadocia)

4th International Architectural Conservation Conference & Exhibition, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 14 - 17 Şubat 2016, cilt.1, sa.1, ss.17-25

Turkey-Kayseri Traditional Summer House Culture and Effects on Nowadays Life Quality

23rd International Association of People-Environment Studies Conference, Timisoara, Romanya, 24 Temmuz - 28 Ekim 2014, ss.200-202

THE CHANGE İN THE REASONS FOR CONSERVATİON, A Evalution Of Talas Historic City Center

23rd International Association of People-Environment Studies Conference, Timisoara, Romanya, 24 Temmuz - 27 Ekim 2014, ss.171-172

Kayseri Kenti Üzerinden Kentsel Proje Yaklaşımını Değerlendirmek

23. Kentsel Tasarım Ve Uygulamlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2013, ss.90-108

“Kayseri Kenti ve Neo Liberal Kentleşme Pratikleri”

4 KBAM Sempozyum,, Mersin, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.149-162

Plannıng In Kayserı Cıty After Republıc Perıod & Oelsner-Arû Plan

25th International Building & Life Congress, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2013, sa.25, ss.483-490

"Potential" For A Lıvable Cıtıes Mılıtary Zones- Kayseri Case”

25th International Building & Life Congress, Türkiye, 1 - 04 Mart 2013, sa.25, ss.407-411

"Kayseri’de Kentsel Dönüşüm Ve Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine "

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2012

"Kentsel Planlama ve Kentsel Projeler İlişkisi Üzerine Değerlendirme"

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2012

Kentsel Planlama Ve Kentsel Projeler Ilışkısı Üzerıne Değerlendırme

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, ss.303-313

“Kayseri Örnekevler Mahallesi, 67 Evler

Docomommo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2012

KAYSERİ’DE YOK OLMANIN EŞİĞİNDE BİR MAHALLE-HÜRRİYET MAHALLESİ

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2010

Havuzluhan

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları III, Kayseri, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2007

Değişim Sürecinde Kentsel Korumanin Gerekliliği-Derevenk Vadisi Yerleşmeleri

Korumada 50yıl Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2005, ss.277-282

The Documentary of Kayseri Lycee

UIA XXII World Congress of Architecture, 3 - 07 Temmuz 2005

A Social Equilibrium in Anatolia, a Case of City,Kayseri

The Aspect of Equilibrium,Architecture -Urban Design-Planning at International Threshold Of The Decade of Education for Sustainabel Development Conference, Wroclaw, Polonya, 23 - 25 Haziran 2005

Anıt Merkezli Kentsel tasarımda Kimliğin Sürekliliği ve Değişim:Gevher Nesibe Medresesi Deneyimi

15. Uluslararası Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs - 28 Haziran 2004, cilt.1, sa.1, ss.352-358

Değişim - Dönüşüm Sürecinde ‘Kimlik Arayışları’ ve ‘Kentsel Yenileşme’ Kavramı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu., İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2003, cilt.1, sa.1, ss.53-64

Sürdürülebilir Kentsel Yenileşme için bir Yöntem Arayışı: Kayseri Kent Merkezinde Stratejik Öncelikli Koruma-Geliştirme Kentsel Tasarım Projesi

Uluslararası 14. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu: Kentsel Yenileşme ve Kentsel Tasarım, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2003, cilt.1, sa.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Project-Based Urban Renewal and Transformation of Urban Landscape in Turkey

Landscape Reclamation- Rising From What’s Lef, Luis Loures, Editör, Intech Open, London, ss.15-37, 2020

Project-Based Urban Renewal and Transformation of Urban Landscape in Turkey

Landscape Reclamation - Rising From What’xxs Left, Luís Carlos Loures, Editör, INTECHOPEN, London, ss.1-23, 2019

Üretmek mi? Tüketmek mi? Kayseri’nin Son Dönem Kentsel Projeleri Üzerine

SÜPER KENT KAYSERI, Hıkmet Eldek Güner, Editör, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Subesi, Kayseri, ss.39-48, 2018

KAYSERİ KENTİ

KENT TARTIŞMALARI-KENTSEL DÖNÜŞÜM, Aydan BaşyazıcıoğluHikmet EldekEda VelibaşoğluNeşe Yılmaz Bakır, Editör, TMMOB MİMARLAR ODASI Kayseri Şubesi, ss.148-155, 2017

Re-Modern: Discussing And Celebrating Modern Phenemenon

Atelier Erciyes, "Bolak Hisarlıgil, B""Lökçe,S.,", Editör, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, ss.88-95, 2009

Ansiklopedide Bölümler

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.160, 2013

Diğer Yayınlar