Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“ Yeni Bulgular Işığında Gereme’deki Panagia Kilisesi ve Çevresi”

Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ 5, cilt.5, ss.1-24, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“ Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi, Erdemli Vadisi’ndeki Tek Nefli Arkaik Kilise”

Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişim, Dr. Mine Kadiroğlu’na Armağan, ss.307-324, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“ Soğanlı Vadisi’ndeki Yılanlı Şapel”

Bizans ve Çevre Kültürler Prof.Dr. S.Yıldız Ötüken’e Armağan, ss.124-135, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“ Demre, Aziz Nikolaos Kilisesi Duvar Resimlerinde Tek Figürler”

Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ 3, cilt.3, ss.91-106, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Erdemli'deki Ekmek ve Şarabı"

Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, ss.33-52, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Acıözü Churches near Çeltek in Western Cappadocia

Cahiers Archeologiques, ss.67-75, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kayseri ve Çevresindeki 19. yüzyıl Hıristiyan Evleri Üzerine Görüşler

4th Intrenationa Symposiom on Asian Languages and Literatures, Aurangabad, Hindistan, 2 - 04 Şubat 2017, ss.24-39

Kayseri’nin Gesi Beldesindeki Bizans Kaya Yerleşimleri

21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 27 Ekim 2017

"Kapadokya'da geç Bizans Dönemine Ait Bir Resim Atölyesi: Tatlarin Kiliseleri"

Akdeniz Üniversitesi sanat ve Mimarlık Topluluğu, Antalya, Türkiye, 13 Kasım 2013

"Antalya- Demre Aziz Nikolaos Kilsesi Duvar Resimlerinde; Patron Aziz Nikolaos"

Uluslararası Patara Kazıları 25. Yıl Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2013

"Kayser'nin Gesi Beldesi ve Çevresindeki Bizans Kaya Yerleşimleri-2012 Yılı Yüzey Araştırması"

35. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2013

“Nevşehir’in Tatlarin Kasabasındaki Kaya Kiliseleri ve Duvar Resimleri”

1. Uluslar Arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2012, cilt.6, ss.41-65

“ İncesu İlçesi Kırklarini Mevkii’ndeki Bizans Kaya Yapıları”

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Eski Çağlardan Günümüze Her Yönüyle İncesu, Kayseri, Türkiye, 11 Eylül 2011, cilt.3, ss.291-304

“ Gereme Panagia Kilisesi (2005 Yılı Kazı Sonuçları) “

XIII: Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2009, ss.175-183

“ Türk-İslam Kültüründe Hızır-İlyas ve H.Georgios İlintisi ve Anadolu’daki H.Georgios Makamları”

Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2001, ss.493-506

Kitap & Kitap Bölümleri

VALL PAİNTİNGS

ALAKENT CHURCH A Byzantine Monument at Myra (12th- 13th Centuries), Akyürek Engin, Editör, KOÇ ÜNİVERSİTESİ, İstanbul, ss.145-185, 2017

OLYMPOS’TAKİ BİZANS DÖNEMİ’xxNE AİT DUVAR RESİMLERİ

OLYMPOS I 2000-2014 ARAŞTIRMA SONUÇLARI, UÇKAN, B.YELDA OLCAY, Editör, AKMED, İstanbul, ss.145-166, 2017

Ürgüp Mustafa Paşa’xxdaki ( Sinasos) İki Azınlık Konutu

Sanat Tarihi Yazıları Prof. Dr. Kerim Türkmen Armağanı, Topçu, Sultan Murat, Aydın, Remzi, Editör, ÇİZGİ, Konya, ss.419-446, 2017

TATLARİN

AHSEN, Ankara, 2015

Develi Şahmelik Vadisi Arkeolojik Miarasının Korunması ve Kırsal Kalkınma

Develi’de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması: (DETOK) Teknik Planlamaya Geçiş, ''AKGÜL B.'', "ÇELİK T.","DAĞLI A.","ÇÖTELİ M.G.", Editör, Adana Nobel Kitabevi, Adana, ss.77-92, 2015 Creative Commons License

Ansiklopedide Bölümler

Türkiye'nin Kültürel Mirası I

Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss.47-75, 2012

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, ss.303-306, 2011

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, ss.433-436, 2011

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, ss.301-302, 2011

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, ss.248, 2011

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, ss.90-92, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, ss.459-462, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, ss.349-352, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, ss.198-208, 2010