The burial chamber wall paintings of Saint Nicholas Church at Demre (Myra) following their restoration


Karakaya N.

ADALYA, cilt.8, ss.287-309, 2005 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: ADALYA
  • Sayfa Sayıları: ss.287-309

Özet

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisinin duvar resimlerinde restorasyon sonrası ortaya çıkan sahne ve figürler Anadolu, başkent ve yurdışındaki Bizans duvar resimleri ile birlikte değerlendirilme ve tarihlenmeye çalışılmıştır. Özellikle kilisenin güneytinde bulunan mezar mekanındaki duvar resimleri üslup, ikonografik özellikleri açısından önem taşımaktadır. Burada yer alan kilisenin patron azizi Nikolaos'un yaşamını içeren sahneler Türkiye'deki ilk ve tek örnek olması açısından önem arzetmektedir.Değerlendirmeler ışığında kilisenin duvar resimleri 11-13. yüzyıllar arasına tarihlendirilmiştir.