Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 I.Uluslararası Selçuklu Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 Uluslararası Patara Kazıları 25. Yıl Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 35. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2012 1. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2011 I. Ulusal İncesu Sempozyumu

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2011 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 Myra/Demre Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Ocak 2010 Antalya'nın demre (myra)ilçesindeki aziz nikolas kilisesi duvar resimleri resterasyon sonrası değerlendirilmesi

  dumbarton oaks

 • Ocak 2008 Kayseri'nin yeşilhisar ilçesi erdemli vadisindeki bizans yerleşimi ve duvar resimleri

  TÜBİTAK

 • Ocak 2007 Antalyanın Demre (myra)ilçesindeki aziz nikolaos kilisesi duvar resimleri ile yunanistandaki duvar resimlerinin karşılaştırılması

  Alexander onasis vakfı

 • Ocak 1999 Orta ve güney italya'da 11-12.yüzyıllara ait duvar resimleri

  İtalya dış işleri bakanlığı

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1