Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

“ Yeni Bulgular Işığında Gereme’deki Panagia Kilisesi ve Çevresi”

Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ 5, vol.5, pp.1-24, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

“ Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi, Erdemli Vadisi’ndeki Tek Nefli Arkaik Kilise”

Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişim, Dr. Mine Kadiroğlu’na Armağan, pp.307-324, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

“ Soğanlı Vadisi’ndeki Yılanlı Şapel”

Bizans ve Çevre Kültürler Prof.Dr. S.Yıldız Ötüken’e Armağan, pp.124-135, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

“ Demre, Aziz Nikolaos Kilisesi Duvar Resimlerinde Tek Figürler”

Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ 3, vol.3, pp.91-106, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

"Erdemli'deki Ekmek ve Şarabı"

Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, pp.33-52, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

The Acıözü Churches near Çeltek in Western Cappadocia

Cahiers Archeologiques, no.47, pp.67-75, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kayseri ve Çevresindeki 19. yüzyıl Hıristiyan Evleri Üzerine Görüşler

4th Intrenationa Symposiom on Asian Languages and Literatures, Aurangabad, India, 2 - 04 February 2017, pp.24-39

Kayseri’nin Gesi Beldesindeki Bizans Kaya Yerleşimleri

21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 27 October 2017

"Kapadokya'da geç Bizans Dönemine Ait Bir Resim Atölyesi: Tatlarin Kiliseleri"

Akdeniz Üniversitesi sanat ve Mimarlık Topluluğu, Antalya, Turkey, 13 November 2013

"Antalya- Demre Aziz Nikolaos Kilsesi Duvar Resimlerinde; Patron Aziz Nikolaos"

Uluslararası Patara Kazıları 25. Yıl Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2013

"Kayser'nin Gesi Beldesi ve Çevresindeki Bizans Kaya Yerleşimleri-2012 Yılı Yüzey Araştırması"

35. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013

“Nevşehir’in Tatlarin Kasabasındaki Kaya Kiliseleri ve Duvar Resimleri”

1. Uluslar Arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2012, vol.6, pp.41-65

“ İncesu İlçesi Kırklarini Mevkii’ndeki Bizans Kaya Yapıları”

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Eski Çağlardan Günümüze Her Yönüyle İncesu, Kayseri, Turkey, 11 September 2011, vol.3, pp.291-304

“ Gereme Panagia Kilisesi (2005 Yılı Kazı Sonuçları) “

XIII: Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2009, pp.175-183

“ Türk-İslam Kültüründe Hızır-İlyas ve H.Georgios İlintisi ve Anadolu’daki H.Georgios Makamları”

Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2001, pp.493-506

Books & Book Chapters

VALL PAİNTİNGS

in: ALAKENT CHURCH A Byzantine Monument at Myra (12th- 13th Centuries), Akyürek Engin, Editor, KOÇ ÜNİVERSİTESİ, İstanbul, pp.145-185, 2017

OLYMPOS’TAKİ BİZANS DÖNEMİ’xxNE AİT DUVAR RESİMLERİ

in: OLYMPOS I 2000-2014 ARAŞTIRMA SONUÇLARI, UÇKAN, B.YELDA OLCAY, Editor, AKMED, İstanbul, pp.145-166, 2017

Ürgüp Mustafa Paşa’xxdaki ( Sinasos) İki Azınlık Konutu

in: Sanat Tarihi Yazıları Prof. Dr. Kerim Türkmen Armağanı, Topçu, Sultan Murat, Aydın, Remzi, Editor, ÇİZGİ, Konya, pp.419-446, 2017

TATLARİN

AHSEN, Ankara, 2015

Develi Şahmelik Vadisi Arkeolojik Miarasının Korunması ve Kırsal Kalkınma

in: Develi’de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması: (DETOK) Teknik Planlamaya Geçiş, ''AKGÜL B.'', "ÇELİK T.","DAĞLI A.","ÇÖTELİ M.G.", Editor, Adana Nobel Kitabevi, Adana, pp.77-92, 2015 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye'nin Kültürel Mirası I

Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.47-75, 2012

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, pp.303-306, 2011

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, pp.433-436, 2011

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, pp.301-302, 2011

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, pp.248, 2011

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, pp.90-92, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, pp.459-462, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, pp.349-352, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal Yayınevi, pp.198-208, 2010