Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of chromosomal damage, cytostasis, cytotoxicity, oxidative DNA damage and their association with body-mass index in obese subjects

MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS, cilt.771, ss.30-36, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of genome instability in patients with non-alcoholic steatohepatitis

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.19, ss.5295-5301, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Evaluation of the genotoxicity and cytotoxicity in the general population in Turkey by use of the cytokinesis-block micronucleus cytome assay

MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS, cilt.748, ss.1-7, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Micronucleus evaluation in mitogen-stimulated lymphocytes of patients with acromegaly

METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.60, ss.1620-1626, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EFFECT OF TUMOR MICRO ENVIRONMENT ATP ON CISPLATIN IN CANCER CELL LINE

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 1 - 03 Mart 2019

THE EFFECT OF SODIUM ORTHO-VANADATE ON THE APOPTOSIS OF TUMOR CELLS

2. international scientific and vocational studies congress, 5 - 08 Temmuz 2018

Sitoplazmik Kalsiyum Birikmesine Kanser Hücrelerinin Tepkisi

7. ULUSAL MOLEKÜLER BIYOLOJI VE BIYOTEKNOLOJI KONGRESI, Türkiye, 2 - 05 Temmuz 2018

Tiroid nodüllü hastalarda artan mikronukleus sıklığı ile 8-OHDG seviyeleri ve kanserle ilişkisi

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Obez kişilerde kromozom hasarı, sitostazi, sitotoksisite ve oksidatif DNA hasarının ve BKİ ile ilişkisinin değerlendirilmesi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, ss.17

Increased genom instability and Oxidative DNA damage in active acromegalic patients

The Endocrine Society’s 95th Annual Meeting & Expo, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Haziran 2013, ss.183

Obez Hastalarda Artan DNA Hasarının Malignite Riski Açısından Önemi

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2013, ss.166

Akromegalili Hastalarda Oksidatif DNA Hasarı ve Sitotoksitenin Değerlendirilmesi

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2012, ss.14

Akromegalili Hastaların Lenfositlerinde Artan Apoptotik ve Nekrotik Hücre Değerleri

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011, ss.102-103

Sağlıklı Kişilerdeki DNA Hasarının Sigara Kullanma, Yaş ve Cinsiyete Göre Araştırılması

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011, ss.142

Akromegali hastalarında kanser riski açısından genom instabilitesinin araştırılması

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, ss.3

Prolaktinomalı hastaların mitojenle uyarılmış lenfositlerinde DNA hasarının kanser riski açısından araştırılması

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, ss.184