Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The evaluation of oxidative stress in lambs with Pestivirus infection

JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, cilt.68, sa.3, ss.299-306, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Metastases from a gingival Squamous Cell Carcinoma (SCC) in a dog

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.160, sa.2, ss.74-78, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The beneficial effect of using prostacyclin on ischemia reperfusion injury of horse jejunum

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.6, sa.2, ss.290-297, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effects of propofol and thiopental sodium anaesthiesia on serum enzyme activities in dogs

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.83, sa.6, ss.624-626, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effects on myocardial improvement using ATP-MgCl2 during the ischemia reperfusion period; An in vitro study

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, sa.5, ss.449-456, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of ATP-MgCl2 on myocardial ischemia-reperfusion injury: An in vivo experimental study

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, sa.5, ss.471-475, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Inhalation Anesthesia: Technical Information and Inhalant Anesthetics

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.233-237, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişi Köpeklerde İdrar Kesesi Hastalıklarının Radyografik, Ultrasonografik ve Endoskopik Yöntemlerle Belirlenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.13, sa.3, ss.317-325, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kangal Köpeğinde Korneal Dermoid Olgusunun Süperfisial Keratektomi ile Sağaltımı

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.129-131, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BASIC PRINCIPLES OF ANESTHESIA

Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği 14. Sürekli Eğitim Kongresi, 8 - 09 Kasım 2019

Giant Cell-Rich Osteosarcoma of Humerus in an English Mastiff

VII ULUSAL VETERİNER PATOLOJİ KONGRESİ, Kars, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, ss.64

Bir köpekte gebe kornunun meme tümörü içine fıtıklaşması: vaka takdimi

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.188-189

Kangal Köpeğinde Korneal Dermoid Olgusunun Süperfisial Keratektomi ile Sağaltımı

4. Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2009, ss.206

Bir Köpekte Sağ maksillofasiyal Yassı Hücreli Karsinom Olgusu

III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 06-09 Eylül 2006, 108-109, Elazığ., Türkiye, 6 - 09 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Veteriner Anestezi

Medipres, Malatya, 2019