Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Might BPA and phthalates have a role in etiopathogenesis of ADHD?

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, ss.300-306, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of vitamin D prophylaxis in 3-36-month-old infants and children.

Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, cilt.30, ss.543-549, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Risk factors for overweight and obesity in children aged 2-6 years

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.30, ss.499-505, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neck Circumference to Assess Obesity in Preschool Children

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.9, ss.17-23, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Ileus and Intra-Abdominal Hypertension due to Phosphate-Containing Enema

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.83, ss.1346-1348, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Plasma phthalate and bisphenol a levels and oxidant-antioxidant status in autistic children

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.43, ss.149-158, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The factors affecting the duration of breasffeeding: a cross-sectional study from Kayseri, Turkey

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.99-103, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Neck circumference as a novel parameter to determine metabolic risk factors in obese children

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, cilt.42, ss.623-630, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Orbital myositis associated with focal active colitis in a teenage girl

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.28, ss.641-643, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Weight and height percentiles for 0-84-month-old children in Kayseri-A central Anatolian city in Turkey

JCRPE Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, cilt.3, ss.184-191, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Life-Threatening Presentation of Child Physical Abuse Jejunal Perforation

PEDIATRIC EMERGENCY CARE, cilt.27, ss.1075-1077, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Body mass index percentiles for Turkish children aged 0-84 months

ANNALS OF HUMAN BIOLOGY, cilt.38, ss.676-680, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Insulin resistance in obese children and adolescents: HOMA-IR cut-off levels in the prepubertal and pubertal periods

JCRPE Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, cilt.2, ss.100-106, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Maternal uniparental isodisomy is responsible for serious molybdenum cofactor deficiency

DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY, cilt.52, ss.868-872, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cyanide poisoning caused by ingestion of apricot seeds

ANNALS OF TROPICAL PAEDIATRICS, cilt.30, ss.39-43, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Feeding on one side or both sides in a breast-feeding session

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.51, ss.817-820, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Organophosphate intoxication presenting as diabetic keto-acidosis

ANNALS OF TROPICAL PAEDIATRICS, cilt.29, ss.155-158, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare condition associated with celiac disease: Evans syndrome

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, cilt.29, ss.633-635, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Annelere Verilen Eğitimin Tamamlayıcı Beslenme Üzerine Etkisi

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.48, ss.1-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vaccination Status of Children with Neurological Disorders and Associated Factors

Turkish Journal of Pediatric Disease, cilt.11, ss.265-270, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Çocuklarında Ağırlık ve Boy Referansları

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Türk Çocuklarında Antropometrik Çalışmalar Özel Sayısı, cilt.8, ss.34-39, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Çocuklarda Aşılama

Turkiye Klinikleri Aile Hekimliği Birinci Basamakta Aşı Özel Sayısı-1, cilt.2, ss.51-59, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Serpilme yetersizliği

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Büyüme Gelişme Özel Sayısı, cilt.15, ss.130-134, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Büyümenin izlenmesi ve büyüme duraklaması

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.5, ss.181-192, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.53, ss.189-197, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Pandemik influenza H1N1 tanısı ile yatırılarak izlenen çocuk hastaların değerlendirilmesi

Çocuk Enfeksiyon Dergisi, cilt.4, ss.143-147, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Postoperatif dönemde gelişen bir malign hipertermi olgusu

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.3, ss.48-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kızamık

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.18, ss.28-31, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mycoplasma pneumoniae infeksiyonuna bağlı eritema multiforme vaka sunumu

Çocuk Dergisi, cilt.9, ss.46-48, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk acil servisine getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi, cilt.52, ss.68-74, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

52 vaka ile türk çocuklarınde çölyak hastalığı

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.3, ss.10-17, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Levotiroksin Zehirlenme Olgusu Ailenin Yanlış Kullanımı

Türkiye Klinikleri, cilt.18, ss.61-63, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.52, ss.122-127, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İnternet ve Çocuk

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Risk Altındaki Çocuklar Özel Sayısı, cilt.4, ss.82-87, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Eritema multiforme olgularının değerlendirilmesi

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.2, ss.5-10, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Knowledge, attitude and Practices of Parents With Infants About Breastfeeding and Infant Nutritio

1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, İstanbul, Türkiye, 28 November - 01 December 2018

The Role of Bisphenol A in Etiopathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome in Adolescent Girls

53rd Annual meeting of European Study of Pediatric Endocrinology (ESPE) 2014, Dublin, İrlanda, 18 - 20 September 2014, cilt.82

Endocrine Disruptors and Polycystic Ovary Syndrome: Phthalates

53rd Annual Meeting of European Study of Pediatric Endocrinology (ESPE) 2014, Dublin, İrlanda, 18 - 20 September 2014, cilt.82

Cinsel İstismara uğrayanlarda sosyodemografik veriler ve kendine zara verme davranışı

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bolu, Türkiye, 24 - 27 April 2012, ss.58-59

Cinsel İstismar Nedeniyle Adli Değerlendirme için getirilen olguların Değerlendirilmesi

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bolu, Türkiye, 24 - 27 April 2012, ss.56-57

Pediatrik fleet enema kullanımına bağlı gelişen intraabdominal hipertansiyon

V111. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.57

Boyun çevresi: obez çocuklarda karaciğer yağlanmasını yansıtabilir mi?

14. Ulusal Pediatrik Endokrin - Diyabet Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.203-204

Bioimpedans analiz , BMI ve bel çevresi ölçümü ile obezite değerlendirilmesi

14. Ulusal Pediatrik Endokrin - Diyabet Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.205-206

Assessment of abnormal glucose homeostasis in OGTT

49th Annual Meeting of the ESPE 2010, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 September 2010, cilt.74, ss.218

Relationship between abnormalş glucose homeostasis in OGTT and metabolic risk factors.

49th Annual Meeting of the ESPE 2010, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 September 2010, cilt.74, ss.59

Obez çocuklarda boyun çevresi ve metabolik bozukluklarla ilişkisi

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.166

Obezlerde tiroid hormonları ve metabolik bozukluklar arasındaki ilişki

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.213

Hashimoto tiroiditli hastalarımızın klinik ve laboratuar değerlendirilmesi

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2009, ss.212

Kitap & Kitap Bölümleri

İLK BEŞ YAŞTA ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ

ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİNDE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARA YAKLAŞIM, Gülbin Gökçay,Ufuk Beyazova, Editör, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, ss.437-448, 2017

İLK BEŞ YAŞTA ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ

MENTAL VE SOSYAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ, Gülbin Gökçay,Ufuk Beyazova, Editör, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, ss.113-121, 2017

İLK BEŞ YAŞTA ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ

BCG AŞISI, Gülbin Gökçay,Ufuk Beyazova, Editör, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, ss.473-478, 2017

Yurdakök Pediatri

EVLAT EDİNME VE KORUYUCU AİLE BAKIMI, Murat Yurdakök, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, ss.325-331, 2017

Her Yönüyle İyot

Radioaktif İyot ve Radyasyondan Korunma , Selim Kurtoğlu,Fahri Bayram, Editör, M Grup Matbaa, Kayseri, ss.135-140, 2016

Rudolph Pediatri

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp, Murat Yurdakök, Editör, Güneş Tıp Kitabevi , Ankara, ss.52-60, 2013

Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar

Endokrin Acil Oluşturan Zehirlenmeler, Selim Kurtoğlu, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.387-394, 2013

Rudolph Pediatri

Bir çocuğun doğumu ve ailenin fonksiyonu, , Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.77-79, 2013

Aşı Kitabı

Japon Ensefaliti Aşısı, Selim Badur,Mustafa Bakır, Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.453-460, 2012

Tıp Eğiticileri için Ölçme ve Değerlendirme Rehberi

Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Süreci, Baykan Z., Naçar M., Editör, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kayseri, ss.67-92, 2012

Yenidoğan Dönemi Endokrin Hastalıkları

Anne Sütünün Erken ve Geç Endokrin Etkileri , Selim Kurtoğlu, Editör, Nobel Tıp Kitabevi , İstanbul, ss.149-156, 2011

Temel Pediatri

Zehirlenmeler, Enver Hasanoğlu,Ruhan Düşünsel,Aysun Bideci, Editör, Güneş Tıp Kitabevi , Ankara, ss.1722-1731, 2010