Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Ekim 2014 Otistik Çocuklarda Ftalat Bisfenol A Etkilenimi ve Oksidan-Antioksidan Dengenin Değerlendirilmesi

  Milli Pediatri Derneği

 • Kasım 2013 Düşük Riskli Çocuklarda M-CHAT Tarama Testinin Geçerlilik ve Güvenilirliği

  Milli Pediatri Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 337

h-indeksi (WOS): 11

Davetli Konuşmalar

 • Şubat 2020 Olgu Örnekleri İle Eksik Aşılanmış Çocukların Değerlendirilmesi

  Konferans

  6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Türkiye

 • Kasım 2019 Sağlıklı Çocuğu Nasıl İzleyelim

  Konferans

  63.Milli Pediatri Kongresi, Türkiye

 • Ekim 2019 Gebelikte Aşılama

  Konferans

  Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu, Türkiye

 • Eylül 2019 Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı

  Konferans

  I.Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, Türkiye

 • Mart 2019 Meningokok ve Diğer Aşılarda Son Gelişmeler

  Konferans

  5.Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Türkiye

 • Aralık 2018 Importance of Early Detection of Autism Spectrum Disorders and Its Impact On The Prognosis

  Konferans

  1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics & 5. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Türkiye

 • Mayıs 2018 Aile Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerine Etkileri

  Konferans

  54.Türk Pediatri Kongresi, Türkiye

 • Nisan 2018 Çocuklarda Pre-Probiyotik; Ne Zaman Ne Şekilde Kullanılmalı?

  Konferans

  Çocuk Hekiminin 1 Günü, Türkiye Milli Pediatri Derneği Eğitim Toplantısı, Türkiye

 • Kasım 2017 İştahsız Bebek

  Konferans

  61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Türkiye

 • Ekim 2017 Çocuk Sağlığı İzlemi

  Konferans

  6. Puader Kongresi, Türkiye

 • Ekim 2017 Obez Çocuklarda Tanı ve İzlem

  Konferans

  Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu, Türkiye

 • Nisan 2017 Breastfeeding

  Konferans

  Türkiye

 • Mart 2017 İnfluenza, Pnömokok ve Rotavirüs Aşıları

  Konferans

  3. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Türkiye

 • Mart 2017 Anne Sütü ve Tamamlayıcı Beslenme

  Konferans

  II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi, Türkiye

 • Kasım 2016 Hangi Yan Etkide Ne Yapmalı?

  Konferans

  4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Türkiye

 • Eylül 2016 Çocuklarda Bağışıklama

  Konferans

  Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Güz Sempozyumu, Türkiye

 • Mart 2016 Anne Sütü ve Tamamlayıcı Beslenme: Soru ve Sorunlar

  Konferans

  2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye

 • Mayıs 2015 Aşı Takvimi Uygulamaları

  Konferans

  Sosyal Pediatri Sempozyumu “Özel Bakım Gereksinimi Olan Çocukların; Hakları, İzlemi ve Bakımı” & ISSOP Eğitim Kursu, Türkiye

 • Mart 2015 Aşılamada Yenilikler

  Konferans

  . Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye

 • Aralık 2014 Türkiye’de M-CHAT uygulaması

  Konferans

  Uluslararası katılımlı III. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi “Yaşam Boyu Çocuk Sağlığı”, Türkiye

 • Ekim 2014 Huzursuz Bebek

  Konferans

  58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Türkiye

 • Kasım 2013 Yenidoğan taramaları ve yenidoğan bakımı

  Konferans

  Kanıta Dayalı Koruyucu Çocuk Sağlığı Uygulamaları Sempozyumu, Türkiye

 • Mayıs 2013 Çocukta Sosyal Gelişimin İzlenmesi

  Konferans

  Türkiye

 • Şubat 2013 Aşılamada sıkça karşılaşılan sorunlar

  Konferans

  Türkiye Milli Pediatri Derneği Kayseri Şubesi Eğitim Toplantıları, Türkiye

 • Kasım 2012 Kimyasal Çevre-besin içerikleri, temizlik maddeleri vd

  Konferans

  II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Türkiye

 • Eylül 2011 İklim değişikliği konusunda uluslararası yaptırımlar: gerekçeleri, ülkelerin kaygıları

  Konferans

  Erciyes Üniversitesi Sosyal Pediatri Sempozyumu, “İklim değişikliğinin ve çevrenin çocuk sağlığına etkileri”, Türkiye

 • Mart 2010 Çocukluk Aşıları

  Konferans

  1. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Türkiye

 • Mart 2009 Aşılamada yenilikler

  Konferans

  Türkiye Milli Pediatri Derneği Kayseri Şubesi Eğitim Toplantıları, Türkiye