Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2014 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Pediatri, Türkiye

 • 2001 - 2005 Tıpta Uzmanlık

  T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

 • 1993 - 2000 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARININ TANISINDA M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) TARAMA TESTİNİN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİĞİ, KAYSERİ'DE 18-24 AYLIK ÇOCUKLARDA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARININ SIKLIĞI VE ETİYOLOJİDE BAZI ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ROLÜ

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Sosyal Pediatri Programı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017İş Sağlığı ve Güvenliği

  Hastane Afet ve Acil Durum Planı Eğitimi , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Tıp Eğitiminde Program Değerlendirme Kursu , Erciyes Üniversitesi

 • 2011Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Eğitici Eğitimi Kursu , Erciyes Üniversitesi

 • 2011Sağlık ve Tıp

  Gelişimsel Pediatri Kursları. Sık Rastlanan Davranış Sorunlarına Yaklaşım , Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi, Ankara

 • 2011Sağlık ve Tıp

  Temel Hücre Kursu , Erciyes Üniversitesi

 • 2010Sağlık ve Tıp

  Yenidoğan İşitme Taraması Uygulayıcı Eğitimi , Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2009Sağlık ve Tıp

  Cinsel İstismara Uğramış Çocuklarda Adli Görüşme Teknikleri Kursu , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2009Sağlık ve Tıp

  The 9th International Advanced Course on Vaccinology in Asia-Pasific Regions , Seoul

 • 2009Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitim Becerileri Kursu , Erciyes Üniversitesi

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu , Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Araştırma Yöntemleri Etiği ve Planlaması Kursu , XIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir

 • 2003Sağlık ve Tıp

  Neonatal Resüsitasyon Programı Kursu , Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi