Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Might BPA and phthalates have a role in etiopathogenesis of ADHD?

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.19, no.3, pp.300-306, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of vitamin D prophylaxis in 3-36-month-old infants and children.

Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, vol.30, pp.543-549, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Risk factors for overweight and obesity in children aged 2-6 years

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.30, no.5, pp.499-505, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Neck Circumference to Assess Obesity in Preschool Children

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.9, no.1, pp.17-23, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Ileus and Intra-Abdominal Hypertension due to Phosphate-Containing Enema

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.83, no.11, pp.1346-1348, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Neck circumference as a novel parameter to determine metabolic risk factors in obese children

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, vol.42, no.6, pp.623-630, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The factors affecting the duration of breasffeeding: a cross-sectional study from Kayseri, Turkey

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.47, no.2, pp.99-103, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

A Life-Threatening Presentation of Child Physical Abuse Jejunal Perforation

PEDIATRIC EMERGENCY CARE, vol.27, no.11, pp.1075-1077, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Insulin resistance in obese children and adolescents: HOMA-IR cut-off levels in the prepubertal and pubertal periods

JCRPE Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, vol.2, no.3, pp.100-106, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Maternal uniparental isodisomy is responsible for serious molybdenum cofactor deficiency

DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY, vol.52, no.9, pp.868-872, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cyanide poisoning caused by ingestion of apricot seeds

ANNALS OF TROPICAL PAEDIATRICS, vol.30, no.1, pp.39-43, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Feeding on one side or both sides in a breast-feeding session

PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.51, no.6, pp.817-820, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Organophosphate intoxication presenting as diabetic keto-acidosis

ANNALS OF TROPICAL PAEDIATRICS, vol.29, no.2, pp.155-158, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A rare condition associated with celiac disease: Evans syndrome

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, vol.29, pp.633-635, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Plasma Magnesium and Zinc Levels in Infants with Infantile Colic

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.15, no.1, pp.6-11, 2021 (Other Refereed National Journals)

HEPSİDİNİN ANNE SÜTÜ DEMİR DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ

Bozok Tıp Dergisi, vol.10, no.4, pp.21-27, 2020 (Other Refereed National Journals)

Impact of Maternal Education on Complementary Feeding

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.48, pp.1-10, 2020 (Other Refereed National Journals)

Vaccination Status of Children with Neurological Disorders and Associated Factors

Turkish Journal of Pediatric Disease, vol.11, pp.265-270, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türk Çocuklarında Ağırlık ve Boy Referansları

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Türk Çocuklarında Antropometrik Çalışmalar Özel Sayısı, vol.8, pp.34-39, 2012 (National Non-Refereed Journal)

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON CHILD HEALTH

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.34, pp.29-31, 2012 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Çocuklarda Aşılama

Turkiye Klinikleri Aile Hekimliği Birinci Basamakta Aşı Özel Sayısı-1, vol.2, pp.51-59, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Büyümenin izlenmesi ve büyüme duraklaması

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.5, pp.181-192, 2011 (Other Refereed National Journals)

Serpilme yetersizliği

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Büyüme Gelişme Özel Sayısı, vol.15, pp.130-134, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.53, pp.189-197, 2010 (Other Refereed National Journals) identifier

Pandemik influenza H1N1 tanısı ile yatırılarak izlenen çocuk hastaların değerlendirilmesi

Çocuk Enfeksiyon Dergisi, vol.4, pp.143-147, 2010 (Other Refereed National Journals) identifier

Postoperatif dönemde gelişen bir malign hipertermi olgusu

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.3, pp.48-51, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kızamık

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.18, pp.28-31, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.52, pp.122-127, 2009 (Other Refereed National Journals) identifier

Mycoplasma pneumoniae infeksiyonuna bağlı eritema multiforme vaka sunumu

Çocuk Dergisi, vol.9, pp.46-48, 2009 (Other Refereed National Journals)

52 vaka ile türk çocuklarınde çölyak hastalığı

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.3, pp.10-17, 2009 (Other Refereed National Journals)

Levotiroksin Zehirlenme Olgusu Ailenin Yanlış Kullanımı

Türkiye Klinikleri, vol.18, pp.61-63, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çocuk acil servisine getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi, vol.52, pp.68-74, 2009 (Other Refereed National Journals) identifier

İnternet ve Çocuk

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Risk Altındaki Çocuklar Özel Sayısı, vol.4, pp.82-87, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Eritema multiforme olgularının değerlendirilmesi

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.2, pp.5-10, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Knowledge, attitude and Practices of Parents With Infants About Breastfeeding and Infant Nutritio

1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, İstanbul, Turkey, 28 November - 01 December 2018

THE EVALUATION OF CHILD SEXUAL ABUSE CASES REFERRED TO ERCIYES UNIVERSITY CHILD PROTECTION CENTER

7th European Academy of Forensic Science Conference, Prag, Czech Republic, 6 - 11 September 2015

Endocrine Disruptors and Polycystic Ovary Syndrome: Phthalates

53rd Annual Meeting of European Study of Pediatric Endocrinology (ESPE) 2014, Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82

The Role of Bisphenol A in Etiopathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome in Adolescent Girls

53rd Annual meeting of European Study of Pediatric Endocrinology (ESPE) 2014, Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82

Cinsel İstismara uğrayanlarda sosyodemografik veriler ve kendine zara verme davranışı

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 27 April 2012, pp.58-59

Cinsel İstismar Nedeniyle Adli Değerlendirme için getirilen olguların Değerlendirilmesi

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 27 April 2012, pp.56-57

Pediatri Nefroloji Kliniğinde düzenlenen sosyal etkinliğin hasta çocuklar ve anneleri üzerine etkisi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011, vol.186

Pediatri hemşireliği intern uygulamasına ilişkin öğrencilerin görüşleri

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.184-185

Öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarına ilişkin görüş ve tutumları

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.187

Pediatrik fleet enema kullanımına bağlı gelişen intraabdominal hipertansiyon

V111. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.57

Boyun çevresi: obez çocuklarda karaciğer yağlanmasını yansıtabilir mi?

14. Ulusal Pediatrik Endokrin - Diyabet Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.203-204

Bioimpedans analiz , BMI ve bel çevresi ölçümü ile obezite değerlendirilmesi

14. Ulusal Pediatrik Endokrin - Diyabet Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.205-206

Assessment of abnormal glucose homeostasis in OGTT

49th Annual Meeting of the ESPE 2010, Czech Republic, 1 - 04 September 2010, vol.74, pp.218

Serological response to influenza vaccine haematopoetic stem cell transplantation patients

36th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantat/9th Meeting of the EBMT Data-Management-Group/26th Meeting of the EBMT Nurses Group/2nd EBMT Qual Management Meeting, Vienna, Austria, 21 - 24 March 2010, vol.45 identifier

Hemşirelik öğrencilerinin uygulamada kavram haritası kullanımına ilişkin görüşleri

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.99-100

Pediatri hemşirelerinde iş doyumu, tükenmişlik ve yaşam kalitesi

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.101-102

İlköğretim ve lise öğrencilerinde sigara ve alkol kullanımı

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.270-271

Klinik uygulamada kavram haritası deneyimi

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.237-238

Obezlerde tiroid hormonları ve metabolik bozukluklar arasındaki ilişki

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.213

Obez çocuklarda boyun çevresi ve metabolik bozukluklarla ilişkisi

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.166

Hashimoto tiroiditli hastalarımızın klinik ve laboratuar değerlendirilmesi

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.212

Books & Book Chapters

ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİNDE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARA YAKLAŞIM

in: İLK BEŞ YAŞTA ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ, Gülbin Gökçay,Ufuk Beyazova, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.437-448, 2017

MENTAL VE SOSYAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

in: İLK BEŞ YAŞTA ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ, Gülbin Gökçay,Ufuk Beyazova, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.113-121, 2017

BCG AŞISI

in: İLK BEŞ YAŞTA ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ, Gülbin Gökçay,Ufuk Beyazova, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.473-478, 2017

EVLAT EDİNME VE KORUYUCU AİLE BAKIMI

in: Yurdakök Pediatri, Murat Yurdakök, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.325-331, 2017

Radioaktif İyot ve Radyasyondan Korunma

in: Her Yönüyle İyot, Selim Kurtoğlu,Fahri Bayram, Editor, M Grup Matbaa, Kayseri, pp.135-140, 2016

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp

in: Rudolph Pediatri , Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitabevi , Ankara, pp.52-60, 2013

Endokrin Acil Oluşturan Zehirlenmeler

in: Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar, Selim Kurtoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.387-394, 2013

Bir çocuğun doğumu ve ailenin fonksiyonu

in: Rudolph Pediatri, , Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.77-79, 2013

Japon Ensefaliti Aşısı

in: Aşı Kitabı, Selim Badur,Mustafa Bakır, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.453-460, 2012

Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Süreci

in: Tıp Eğiticileri için Ölçme ve Değerlendirme Rehberi, Baykan Z., Naçar M., Editor, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kayseri, pp.67-92, 2012

Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Süreci

in: Tıp Eğiticileri için Ölçme ve Değerlendirme Rehberi, ZEYNEP BAYKAN, MELİS NAÇAR, Editor, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaası, Kayseri, pp.67-92, 2012

Anne Sütünün Erken ve Geç Endokrin Etkileri

in: Yenidoğan Dönemi Endokrin Hastalıkları , Selim Kurtoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitabevi , İstanbul, pp.149-156, 2011

Zehirlenmeler

in: Temel Pediatri , Enver Hasanoğlu,Ruhan Düşünsel,Aysun Bideci, Editor, Güneş Tıp Kitabevi , Ankara, pp.1722-1731, 2010