Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslamofobinin Bir Aracı Olarak Oyunlar

İstanbul Müftülüğü Din ve Hayat Dergisi, cilt.12, no.1440, ss.146-150, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Dijital Oyunseverlerin İslamofobi İçerikli Oyunlara Bakışı

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, cilt.1, no.1, ss.49-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nesnelerin İnterneti ve İşbirliği Çağı

TRT Akademi, cilt.1, ss.796-797, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Online Pazarlama İletişiminde Kullanılan Video İçeriklerinin Ürün Tanıtımına Etkisi

Humanities Sciences, cilt.10, ss.145-163, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Impact Of Internet And Social Media On Kids And Parents Game Habits

Epiphany Journal of Transdisciplinary Studies, cilt.7, ss.63-89, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Orta Yaş ve Üzeri Bireylerin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma

3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.59

Sosyal Medyada Benliğin Sunumu: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Kapsamında Bir Araştırma

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, cilt.1, ss.163-164

Sosyal Medya Kampanyası: Bir Model Önerisi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.418

An Examination of Skiing Tourists Socio-demographic Features and Skiing-specific Preferences in Erciyes Ski Center

9th Conference of the International Society for the Social Sciencesof Sport, Çorum, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

The Effect of Social Media on the Selection of Ski Resorts by Ski Lovers: Erciyes Ski Resort Example

9th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport, Çorum, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

The Impact Of Internet And Social Media On Kids And Parents Game Habits

International Conference on Education, Culture and Identity (ICECI), Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 08 Temmuz 2013, no.1

internet ve sosyal medyanın çocukların oyun alışkanlıklarına etkisi

2 nd International Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation, Kırgızistan, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.681-700

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar

Aşırı İnternet Kullanımı, Aydın, Hakan Yazıcı, Fikret, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.93-132, 2020

Dijital Kültür ve Sosyal Medya

Dijital Mecra Reklamcılığı, Akdağ, Mustafa, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.233-254, 2020

Dijital Kültür ve Sosyal Medya

Dijitalleşmede Hukuksal ve Etik Düzenlemeler, Akdağ, Mustafa, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.276-295, 2020

Dijital Kültür ve Sosyal Medya

Ticarette Dijitalleşme: E-Ticaret, Akdağ, Mustafa, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.255-275, 2020

Medya ve İslamofobi

Dijital Oyunseverlerin İslamofobi İçerikli Oyunlara Bakışı, Hakan Aydın Metin Eken Mustafa Derviş Dereli, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.213-239, 2019

Uluslararası Halkla İlişkiler

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Yeni İletişim Teknolojileri, Tanyeri Mazıcı E., Editör, Türkiye Alim Kitapları (Omniscriptum Gmbh &Co. Kg), Saarbrücken, ss.255-286, 2016

Halkla İlişkilere Giriş

Halkla İlişkiler Kampanya Süreci: 4 Adım Yöntemi, Işık M., Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.92-117, 2012