Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Toplumsal Yapı ve Değişme

  • Bilişim Hukuku

  • Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

  • Kitle İletişimi ve Araçları

  • Halkla İlişkiler

  • Reklamcılık ve Tanıtım