Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ovine Abortion Associated with Campylobacter fetus subsp. fetus ST2 in Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.26, ss.557-562, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İneklerde Subklinik Mastitisin Farklı Yöntemlerle Saptanması.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.15, ss.765-770, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Determination of Subclinical Mastitis in Dairy Cows by Different Methods

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.15, ss.765-770, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of artificial insemination timing on the sex ratio of offspring and fertility in dairy cows

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.31, ss.21-24, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

BEKYÜREK, T. The Effect of Artificial Insemination Timing on the Sex Ratio of Offspring and Fertility in Dairy Cows.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.31, ss.21-24, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effectiveness of Cosynch protocol in dairy heifers and multiparous cows

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, ss.213-217, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doğuma hatalı manipülasyon sonucu anne ve ikiz buzağıların ölümü

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.294-299, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişi Kedilerde Puerperal Dönemle İlgili Problemlerin Teşhis ve TedavisiDiagnosis and Treatment Concerned with the Problem in Postpartum Period in the Queen

Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences- Obstetrics and Gynecology-Special Topics, cilt.2, ss.92-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sütçü ineklerde mastitis tedavisinde homeopatik ilaç kullanımının finansal analiz

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.85, ss.1-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken embriyonik ölümriski olan bir ingiliz kısrağında hydroxyprogesterone caproate ile gebeliğin korunması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.73-75, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kısraklarda Östrusun Uyarılmasında PRID Kullanımı

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.29-32, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Buzağı Cinsiyet Oranı Üzerine Boğanın Etkisi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.61-63, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cervix’in Kapalı Olduğu Pyometralı Bir Köpekte Misoprostol Uygulaması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.73-76, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reproductive System of male ground squirrels (Spermophylus xanthoprymnus)

3th International Conference on Advances in Natural Applied Sciences ICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.1

Reproductive System of Male Ground Squirrels(Spermophilus Xanthoprymnus)

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES ICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.175

Meta-Analysis Of Prevalence Of Subclinical Mastitis in Holstein Cows (2006-2016)

International Conferanceon Computational and Statistical Methods in Applied Science, Samsun, Türkiye, 9 Kasım - 11 Aralık 2017, ss.206-207

Holştayn İneklerde Postpartum İlk Tohumlama ile Elde Edilen KonsepsiyonOranı Üzerine Mevsimin Etkisi

TVJD VII. Ulusal 1. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.352-353

Veteriner Hekimlikte Klinik Araştırmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Belirleme ve İstatistiksel Güç Analizi

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal & I. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.188-189

Holştayn İneklerde Dişi Yavru Oranı Üzerine Boğa Etkisinin Araştırılması

TVJD VII. Ulusal 1. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.288-289

Süt Sığırlarında Tohumlama Yaşı, Mevsimi ve Sayısının Konsepsiyon OranıÜzerine Etkisi

TVJD VII. Ulusal, 1. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.186-187

Investigation of relationship between coagulation parameters and embryonic loss in embryo transferred cows and heifers

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST) 25th- 29thAUGUST 2016 SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA, Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.17

The impact of long and short-term effective and used progesterone sponges on pregnancy rate of Bafra and Acıpayam sheep breeds in anoestrus season

The 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Helsinki, Finlandiya, 10 - 13 Eylül 2014, ss.70

Süt sığırlarında gebelik oranı üzerine etkili bazı faktörlerinin lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.54

Bir köpekte gebe kornunun meme tümörü içine fıtıklaşması: vaka takdimi

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.188-189

Tavşanlarda Doğumun 28 ve 30. Günlerde Oksitosin ile İndüksiyonu

IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.148-149

Intrauterine insemination in rabbits

14th Annual Conference of the European Societies Domestic Animals Reproduction, Macaristan, 1 - 04 Eylül 2010, cilt.45, no.3, ss.84

The Efficacy of single dose prostaglandin F2 alpha and anti-prostaglandin F2 alpha antibodies in sheep

14th Annual Conference of the European Societies Domestic Animals Reproduction, Macaristan, 1 - 04 Eylül 2010, cilt.45, no.3, ss.106

Effectiveness of two different GnRH analogues with or without beta-carotene and vitamin E supplementation in ovsynch protocol in Heifers

14th Annual Conference of the European Societies Domestic Animals Reproduction, Macaristan, 1 - 04 Eylül 2010, cilt.45, no.3, ss.84

İneklerde Subklinik Mastitisin Farklı Yöntemlerle Tespit Edilmesi

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2008, ss.136-137

Bir Kuzuda Konjenital Multiple Anomali Olgusu

IV. Ulusal Repredüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.167-168

Buzağı cinsiyet oranı ve boğa etkisi

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2004, ss.132-133

Sütçü ineklerde sahada östrusun değişik saatlerinde yapılan tek tohumlamanın etkinliği

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2004, ss.13-14

Bovine viral diarrhea as a reason for bovine infertility.

The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Reproduction of Ruminants, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2004, ss.67

Kısraklarda Erken Gebelik Bulgularının Ultrasonografi ile İzlenmesi

II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 3 - 06 Haziran 2004, ss.150-151

Bir Buzağıda Fissura Abdominalis Olgusu

I. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2003, ss.166-167

Kitap & Kitap Bölümleri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 2012-2017 Yılları Arasında Getirilen Vakalara Genel Bakış

Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniklerine Getirilen Vakaların Analizi, Çetin H., Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.36-40, 2018