Dr.Öğr.Üyesi

MURAT ABAY


Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Doğum ve Jinekoloji

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğum Ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğum Ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 2001

1996 - 2001

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

HOLŞTAYN IRKI DÜVELERDE UYGULANAN OVULASYON SENKRONİZASYONUNDA İKİ FARKLI GNRH ANALOĞU VE ß-KAROTEN+E VİTAMİNİNİN ETKİNLİĞİ

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğum Ve Jinekoloji Anabilim Dalı

2004

2004

Yüksek Lisans

LAKTASYONDAKI SÜTÇÜ INEKLERDE STAPHYLOCOCCUS AUREUSUN NEDEN OLDUĞU SUBKLINIK MASTITISLERIN TEDAVISINDE SEFKUINOM VE AMOKSISILIN + KLAVULONIK ASITIN ETKINLIKLERININ KARŞILAŞTIRILMASI

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğum Ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Bilimler, Veteriner Doğum ve Jinekoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2010 - 2018

2010 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2008 - 2010

2008 - 2010

Öğretim Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2002 - 2008

2002 - 2008

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğum Ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

The effectiveness of intravaginal progesterone insert in Ovsynch and resynchronization protocols in cyclic and non-cyclic Holstein heifers

ABAY M. , Bekyurek T. , Gungor O., Pancarci S., KAYA M., Demiral O., et al.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.68, sa.2, ss.155-160, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Ovine Abortion Associated with Campylobacter fetus subsp. fetus ST2 in Turkey

AYDIN F. , ABAY M. , ATASEVER A. , ÇAKIR BAYRAM L. , KARAKAYA E. , ABAY S. , et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.26, sa.4, ss.557-562, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Determination of Subclinical Mastitis in Dairy Cows by Different Methods

GÜRBULAK K. , CANOOĞLU E. , ABAY M. , ATABAY O., BEKYÜREK T.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.15, sa.5, ss.765-770, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2007

2007

The effect of artificial insemination timing on the sex ratio of offspring and fertility in dairy cows

DEMİRAL Ö. O. , Ün M. , ABAY M. , BEKYÜREK T.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.31, sa.1, ss.21-24, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

The effectiveness of Cosynch protocol in dairy heifers and multiparous cows

Demiral O. , ÜN M. , Abay M. , Bekyurek T. , Ozturk A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, sa.2, ss.213-217, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Doğuma hatalı manipülasyon sonucu anne ve ikiz buzağıların ölümü

ATASEVER A. , EKEBAŞ G. , ABAY M.

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.294-299, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Dişi Kedilerde Puerperal Dönemle İlgili Problemlerin Teşhis ve Tedavisi

Gürbulak K. , Canooğlu E. , Abay M.

Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences- Obstetrics and Gynecology-Special Topics, cilt.2, ss.92-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Koyunlarda Stres Faktörlerinin Üreme Performansına Etkileri

GÜRBULAK K. , ABAY M. , CANOOĞLU E.

Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.69-73, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Sütçü ineklerde mastitis tedavisinde homeopatik ilaç kullanımının finansal analiz

AKÇAY A. , SARIÖZKAN S. , ABAY M. , CANOOĞLU E. , GÜRBULAK K.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.85, sa.1, ss.1-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Erken embriyonik ölüm riski olan bir İngiliz kısrağında hydroxyprogesterone caproate ile gebeliğin korunması

Bekyürek T. , Canooğlu E. , Demiral Ö. O. , Ün M. , Abay M.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.73-75, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Kısraklarda Östrusun Uyarılmasında PRID Kullanımı

BEKYÜREK T. , CANOOĞLU E. , DEMİRAL Ö. O. , Ün M., ABAY M.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.29-32, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Sığırlarda Swim-Up Yöntemi ile Sperma Separasyonunun Embriyo Cinsiyet Oranına Etkisi

AKYÜZ B. , DEMİRAL Ö. O. , ABAY M. , Üstüner B.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, cilt.8, sa.3, ss.165-172, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Buzağı Cinsiyet Oranı Üzerine Boğanın Etkisi

DEMİRAL Ö. O. , Ün M., CANOOĞLU E. , ABAY M. , BEKYÜREK T. , ÖZTÜRK A.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.61-63, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Cervix’in Kapalı Olduğu Pyometralı Bir Köpekte Misoprostol Uygulaması

CANOOĞLU E. , DEMİRAL Ö. O. , ABAY M.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.73-76, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Holştayn İneklerde Metritis Üzerine Etkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

ABAY M. , AKÇAY A. , BEKYÜREK T.

VIII. National II. International Congress of Turkish Society of Veterinary Gynaecology, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.142-147

2019

2019

Türkiye’de Sütçü Sığırlarda Subklinik Mastitis Prevalansının Meta Analizi

AKÇAY A. , ABAY M. , ÇELİK E.

VIII. National II. International Congress of Turkish Society of Veterinary Gynaecology, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.148-154

2018

2018

Reproductive System of Male Ground Squirrels(Spermophilus Xanthoprymnus)

ABAY M. , ORHAN İ. , ALAN A. , EKEBAŞ G. , ÇAKIR BAYRAM L. , DEMİRAL Ö. O. , et al.

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES ICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.175

2017

2017

Meta-Analysis Of Prevalence Of Subclinical Mastitis in Holstein Cows (2006-2016)

AKÇAY A. , Çelik E. , ABAY M.

International Conferanceon Computational and Statistical Methods in Applied Science, Samsun, Türkiye, 9 Kasım - 11 Aralık 2017, ss.206-207

2017

2017

Holştayn İneklerde Postpartum İlk Tohumlama ile Elde Edilen KonsepsiyonOranı Üzerine Mevsimin Etkisi

AKÇAY A. , ABAY M. , BEKYÜREK T.

TVJD VII. Ulusal 1. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.352-353

2017

2017

Veteriner Hekimlikte Klinik Araştırmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Belirleme ve İstatistiksel Güç Analizi

AKÇAY A. , ABAY M.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal & I. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.188-189

2017

2017

Holştayn İneklerde Dişi Yavru Oranı Üzerine Boğa Etkisinin Araştırılması

ABAY M. , AKÇAY A. , BEKYÜREK T. , GÜRBULAK K. , CANOOĞLU E.

TVJD VII. Ulusal 1. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.288-289

2017

2017

Süt Sığırlarında Tohumlama Yaşı, Mevsimi ve Sayısının Konsepsiyon OranıÜzerine Etkisi

ABAY M. , AKÇAY A. , BEKYÜREK T.

TVJD VII. Ulusal, 1. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.186-187

2016

2016

Akkaraman Irkı Koyunlarda Sevikal Seyahat

ORHAN İ. , ABAY M. , DÜZLER A. , DEMİRAL Ö. O.

8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2016

2016

2016

Investigation of relationship between coagulation parameters and embryonic loss in embryo transferred cows and heifers

ASLAN Ö. , GÜRBULAK K. , Kara U., Say E., CANOOĞLU E. , ABAY M.

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST) 25th- 29thAUGUST 2016 SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA, Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.17

2014

2014

The impact of long and short-term effective and used progesterone sponges on pregnancy rate of Bafra and Acıpayam sheep breeds in anoestrus season

GÜRBULAK K. , Berberoğlu G., ABAY M. , AKÇAY A. , BEKYÜREK T.

The 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Helsinki, Finlandiya, 10 - 13 Eylül 2014, ss.70

2014

2014

Süt sığırlarında gebelik oranı üzerine etkili bazı faktörlerinin lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmesi

AKÇAY A. , ABAY M. , BEKYÜREK T.

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.54

2013

2013

Bir köpekte gebe kornunun meme tümörü içine fıtıklaşması: vaka takdimi

GÜRBULAK K. , CANOOĞLU E. , ABAY M. , APAYDIN N. , BEKYÜREK T.

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.188-189

2010

2010

Tavşanlarda Doğumun 28 ve 30. Günlerde Oksitosin ile İndüksiyonu

CANOOĞLU E. , Hızlı H., DEMİRAL Ö. O. , ABAY M. , Kaya M., BEKYÜREK T.

IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.148-149

2010

2010

Intrauterine insemination in rabbits

DEMİRAL Ö. O. , ABAY M. , ÜN M. , ÜN Z. P. , BEKYÜREK T. , ATABAY N. Ö.

14th Annual Conference of the European Societies Domestic Animals Reproduction, Macaristan, 1 - 04 Eylül 2010, cilt.45, sa.3, ss.84

2010

2010

The Efficacy of single dose prostaglandin F2 alpha and anti-prostaglandin F2 alpha antibodies in sheep

RİŞVANLI A., DEMİRAL Ö. O. , ABAY M. , SAAT N., BEKYÜREK T. , KÜLAHÇI F., et al.

14th Annual Conference of the European Societies Domestic Animals Reproduction, Macaristan, 1 - 04 Eylül 2010, cilt.45, sa.3, ss.106

2010

2010

Effectiveness of two different GnRH analogues with or without beta-carotene and vitamin E supplementation in ovsynch protocol in Heifers

ABAY M. , BEKYÜREK T.

14th Annual Conference of the European Societies Domestic Animals Reproduction, Macaristan, 1 - 04 Eylül 2010, cilt.45, sa.3, ss.84

2008

2008

İneklerde Subklinik Mastitisin Farklı Yöntemlerle Tespit Edilmesi

GÜRBULAK K. , CANOOĞLU E. , ABAY M. , ATABAY Ö., BEKYÜREK T.

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2008, ss.136-137

2007

2007

Bir Kuzuda Konjenital Multiple Anomali Olgusu

Bekyürek T. , Demiral O., Gürbulak K. , Abay M. , ATASEVER A. , DÜZLER A. , et al.

IV. Ulusal Repredüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.167-168

2004

2004

Sütçü ineklerde sahada östrusun değişik saatlerinde yapılan tek tohumlamanın etkinliği

DEMİRAL Ö. O. , Ün M., CANOOĞLU E. , ABAY M. , BEKYÜREK T. , ÖZTÜRK A.

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2004, ss.13-14

2004

2004

Buzağı cinsiyet oranı ve boğa etkisi

DEMİRAL Ö. O. , Ün M., CANOOĞLU E. , ABAY M. , BEKYÜREK T. , ÖZTÜRK A.

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2004, ss.132-133

2004

2004

Bovine viral diarrhea as a reason for bovine infertility.

CANOOĞLU E. , Şahna K. C. , GENÇAY GÖKSU A. , BEKYÜREK T. , ABAY M. , DEMİRAL Ö. O.

The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Reproduction of Ruminants, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2004, ss.67

2004

2004

Kısraklarda Erken Gebelik Bulgularının Ultrasonografi ile İzlenmesi

BEKYÜREK T. , CANOOĞLU E. , Ün M., ABAY M.

II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 3 - 06 Haziran 2004, ss.150-151

2003

2003

Bir Buzağıda Fissura Abdominalis Olgusu

BEKYÜREK T. , CANOOĞLU E. , DEMİRAL Ö. O. , ABAY M.

I. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2003, ss.166-167

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 2012-2017 Yılları Arasında Getirilen Vakalara Genel Bakış

ABAY M. , CANOOĞLU E.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji - Özel Konular: Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniklerine Getirilen Vakaların Analizi, Çetin Hayrettin, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.36-40, 2018

2013

2013

Kedilerde Üremenin Denetlenmesi

AYDIN İ., ABAY M.

Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji, Mustafa KAYMAZ, Murat FINDIK, Ali RIŞVANLI, Afşin KÖKER, Editör, Medipres, ss.317-344, 2013

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

Yönetim Kurulu ÜyesiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 22

h-indeksi (WOS): 3