Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Teşhisinde Topluluk Öğrenme Modellerinin Performansı

41. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM), Denizli, Turkey, 26 - 28 October 2022, pp.1

Demand Forecasting with Deep Learning Models

5nd International Conference on Data Science and Applications, Muğla, Turkey, 7 - 11 September 2022, pp.40

Effect of Different Distance Metrics on Clustering of Geographic Points

International Congress on Innovation Technologies & Engineering, İzmir, Turkey, 2 - 04 September 2022, pp.166

A Constraint Programing Based Column Generation Approach forCrew Scheduling In Railway Transportation

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.217

DIFACONN-Miner II Algorithm to DiscoverCauses of Quality Defects

INFUS 2019, İstanbul, Turkey, 23 - 25 July 2019, pp.1152-1160

A mathematical model for timetabling problem in railway transportation

29th European Conference On Operational Research (EURO 2018), Valencia, Spain, 8 - 11 July 2018, pp.254

Column generation approach: A case study for light railway public transportation system

29th European Conference On Operational Research (EURO 2018), Valencia, Spain, 8 - 11 July 2018, pp.284

Weighted Superposition Attraction Algorithm for Type II Two-Sided Assembly Line Balanching Problem

International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME), Balıkesir, Turkey, 27 - 29 June 2018

Üniversitelerde Vize Sınav Çizelgeleme Probleminin Optimizasyonu

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017, 25 - 27 October 2017

Üretim Veri Kümesi Üzerinde YSA’nın Eğitiminde Stokastik Fraktal Arama Algoritması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 October 2017

Stochastic Fractal Search Algorithm for Training ANNs on Production Dataset

Internatilonal Symposium for Production Research, Viyana, Austria, 13 - 15 September 2017, pp.6 Creative Commons License

Hyper Heuristic Approach to Assembly Line Balancing Problem A Real Life Application

ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.960-965

DIFACONN-Miner II: Eşzamanlı Nitelik Seçimi ve Kural Çıkarımı

YA/EM 2015: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.164-165

Karınca Koloni Algoritması Kullanılarak Su Dağıtım Sisteminin Optimizasyonu

YA/EM 2015: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.169 Sustainable Development

Geçiş süreli paralel çift taraflı montaj hattı dengeleme problemi

35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.190

A direct cost-sensitive classification algorithm: BEE-miner

International IIE Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.57

A meta-learning algorithm: Cost sensitive DIFACONN-miner

International IIE Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.174

Fuzzy DIFACONN-miner: A Soft Computing Based Approach for Fuzzy Rule Extraction from Artificial Neural Networks

Fuzzyss’11 The Second International Fuzzy Systems Symposium, Ankara, Turkey, 17 - 18 November 2011, pp.258-263

Yapay Sinir Ağlarının Eşzamanlı Eğitimi ve Kural Çıkarımı: DICONN-MINER

Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 30 September - 02 October 2011, pp.225-243

Weka ile Veri Madenciliği Süreci ve Örnek Uygulama

Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 30 September - 02 October 2011, pp.247-262

Self-adaptive global best harmony search algorithm for training neural networks

World Conference on Information Technology, İstanbul, Turkey, 6 - 10 October 2010, vol.3, pp.282-286 identifier identifier

Adaptif küresel en iyi harmoni arama algoritması ile yapay sinir ağlarının eğitimi

YA/EM 2010: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010, pp.391

Arı algoritması ile bölgesel-konumsal kısıtlı bulanık çok-kriterli çift-taraflı montaj hattı dengelenmesi

30. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010, pp.122

Bees algorithm for two-sided assembly line balancing problem

23rd European Conference on Operational Research, Bonn, Germany, 5 - 08 July 2009, pp.223

Balancing parallel assembly lines via ant colony optimization

39th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE39), France, 1 - 04 July 2009, pp.512-517 identifier identifier

Çift taraflı montaj hattı dengeleme problemi için arı algoritması

29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 June 2009, pp.41

Çok kriterli paralel montaj hattı dengeleme problemine çok kolonili karınca optimizasyonu yaklaşımı

YA/EM 2009 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 June 2009

Enerji tüketimine etki eden faktörlerin belirlenmesine ilişkin farklı modelleme yaklaşımları

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. ulusal kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2008

Yapay sinir ağlarından kural çıkarımında parçacık sürü optimizasyonu

YA/EM'2008: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2008, pp.42

Arı algoritması ve genelleştirilmiş atama problemi: Farklı komşuluk yapılarının karşılaştırılması

28. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2008, pp.54

Feature Selection and Preprocessing Application On Component Reports Of An Airline Company in Turkey

HDM-2008, International Conference on Multivariate Statistical Modeling And High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkey, 19 - 23 June 2008, pp.48

Data mining approach to discover causes of quality defects in fabric production

HDM-2008: International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkey, 19 - 23 June 2008, pp.47

Data Mining Approach to Discover Causes of Quality Defects in Fabric Prdouction

International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkey, 19 - 23 June 2008, pp.47

Parallel montaj hattı dengelemede çok kolonili karınca kolonisi optimizasyonu

YA/EM 2008 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2008

Composite Dispatching Rule Generation through Data Mining in a Simulated Job Shop

2nd International Conference on Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences, Metz, France, 8 - 10 September 2008, vol.14, pp.389-391 identifier identifier

Rule Extraction from Neural Networks Via Ant Colony Algorithm for Data Mining Applications

2nd International Conference on Learning and Intelligent Optimization, Trento, Italy, 8 - 12 December 2007, vol.5313, pp.177-179 identifier identifier

Bir tekstil işletmesinde kalite iyileştirmeye yönelik veri madenciliği uygulaması

ÜAS'2007: Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2007, pp.59

Seramik üretiminde veri madenciliği

7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2007

Havayolu işletmeleri için tehir raporlarında veri madenciliği uygulaması

YA/EM: 2007, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 July 2007, pp.1195-1200

Karınca koloni optimizasyonu ile yapay sinir ağlarından sınıflandırma kuralları çıkarımı

YA/EM 2007: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 July 2007, pp.967-972

Genelleştirilmiş atama problemi için arı kolonisi optimizasyonu

27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 July 2007, pp.33

Dairesel cebli HidrostatikHidrodinamik Yataklarda Sürtünme Kaybı

YA-EM 2005 25. Ulusal KOngre 04-06 Temmuz KOÇ Üniversitesi, Turkey, 4 - 06 July 2005

Books & Book Chapters

Composite dispatching rule generation through data mining in a simulated job shop, Modelling

in: Communications in Computer and Information Science, Hoai An, Le Thi, Pascal Bouvry, Tao Pham Dinh, Editor, Springer-Verlag , Berlin, pp.389-398, 2008

Rule extraction from neural networks via ant colony algorithm for data mining applications

in: Lecture Notes in Computer Science, Vittorio Maniezzo, Roberto Battiti, Jean-Pau Watson, Editor, Springer-Verlag , Berlin, pp.177-191, 2008

Artificial bee colony algorithm and its application to generalized assignment problem

in: Swarm intelligence, focus on ant and particle swarm optimization, Chan F.T.S., Tiwari M.K., Editor, I-Tech Education And Publishing, Vienna, pp.113-144, 2007

Metrics

Publication

105

Citation (WoS)

1223

H-Index (WoS)

20

Citation (Scopus)

974

H-Index (Scopus)

14

Project

10

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals