Üretim Veri Kümesi Üzerinde YSA’nın Eğitiminde Stokastik Fraktal Arama Algoritması


GÜLMEZ B. , KULLUK S. , ÖZBAKIR L. , TAPKAN P. Z.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017