Dr.Öğr.Üyesi

LEYLA KADERLİ


Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Eğitim Bilgileri

2002 - 2009

2002 - 2009

Doktora

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji, Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, --------------------------------, Mimarlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

SİDE APOLLON, ATHENA TAPINAKLARI KUTSAL ALANI VE BİZANS BAZİLİKALARI, KORUMA YAKLAŞIMI VE TARİHİ ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon

1998

1998

Yüksek Lisans

PATARA KORİNTH TAPINAĞI RÖLÖVE RESTİTÜSYON PROJELERİ

Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Arkeoloji ve Sanat Tarihi , Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Bizans Sanatı, Mimarlık, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon, Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Restitusyon, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

1997 - 1999

1997 - 1999

Öğretim Görevlisi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

Yönetimsel Görevler

Akademi Dışı Deneyim

2014 - 2015

2014 - 2015

Ticari Kuruluş Özel, Tcbm Cephe Restorasyon Uygulama İstanbul Emir Restorasyon

2012 - 2014

2012 - 2014

Ticari Kuruluş Özel, İü Rektörlük Binası Restorasyonu / Emir İnşaat

2009 - 2012

2009 - 2012

Ticari Kuruluş Özel, İstanbul Alaman Lisesi Güçlendirme Ve Restorasyon

2008 - 2010

2008 - 2010

Ticari Kuruluş Özel, Emirgan Lale Müzesi Restorasyon Uygulama /Pekerler İnşaat

1999 - 2008

1999 - 2008

Diğer Kamu Kurumu, Kültür Bakanlığı / Antik Side Tiyatro Kazısı

2006 - 2007

2006 - 2007

Ticari Kuruluş Özel, Unesco Ve Ea Araştırma Ve Geliştirme Projeleri / Pekerler İnşaat

2004 - 2007

2004 - 2007

Diğer Kamu Kurumu, Kültür Bakanlığı Ve Side Müzesi, Athena Apollon Tapınakları/ Bazilikalar Araştırma Ve Çevre Düznlenmesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

MİMARİ TASARIM VII

Doktora

Doktora

ARKEOLOJİK ALANLARDA KORUMA VE RESTORASYON TEKNİKLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KAPADOKYA MİMARİSİ

Lisans

Lisans

BİZANS MİMARİSİ VE SANATI I

Doktora

Doktora

ANTİK ÇAĞ KENTLERİ VE ANITSAL YAPILAR

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Arkeolojik Alanların Değerlendirilmesi

Lisans

Lisans

MİMARLIK TARİHİ I

Lisans

Lisans

ANTİK DÖNEM MİMARİSİ

Lisans

Lisans

SANAT TARİHİ

Lisans

Lisans

BİZANS MİMARİSİ VE SANATI

Lisans

Lisans

TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE BELGELEME I

Lisans

Lisans

MİMARİ TASARIM V

Lisans

Lisans

MİMARLIK TARİHİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ROMA MİMARİSİ VE YAPIM TEKNİKLERİ

Lisans

Lisans

MİMARİ TASARIM VI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ROMA MİMARİSİ VE YAPIM TEKNİKLERİ II

Lisans

Lisans

TARİHİ ÇEVRE VE KORUMA VE BELGELEME II

Lisans

Lisans

KENT TARİHİ

Lisans

Lisans

ARKEOLOJİK ALANLARDA KORUMA

Lisans

Lisans

MİMARLIK TARİHİ II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ROMA MİMARİSİ VE YAPIM TEKNİKLERİ

Lisans

Lisans

MİMARİ TASARIM III

Lisans

Lisans

MİMARİTASARIM V

Lisans

Lisans

ANTİK DÖNEM MİMARİSİ

Lisans

Lisans

MİMARİ TASARIM IV

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Side Liman Bölgesi:Küçük Bazilika Yapısı ve Mimari özellikleri

KADERLİ L.

RESTORASYON KONSERVASYON ÇALIŞMALARI /KUDEP, ss.32-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Side Liman Bölgesi Kutsal Alanının Tarihsel Gelişimi İçinde Küçük Bazilika Yapısı ve Mimari Özellikleri

KADERLİ L.

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları KUDEP, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

KÜLTÜREL MİRAS KORUMA YAKLAŞIMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

KADERLİ L.

TUBA-KED, ss.29-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

SİDE LİMAN BÖLGESİ KUTSAL ALANIN TARİHSELGELİŞİMİ İÇİNDE BÜYÜK BAZİLİKANIN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KADERLİ L.

ARKEOLOJİ VE SANAT, ss.89-106, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

3D Documentation of Göreme Saklı Church

ERTÜRK S., KADERLİ L.

The Proceedings of the 5th International Conference on Smart City Applications, Safranbolu, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, ss.1317-1331

2020

2020

GÖREME, SAKLI KİLİSE, MANASTIR YEMEKHANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ertürk S., KADERLİ L.

8. Uluslararası Kültür Ve Medeniyet Kongresi, Trabzon, Türkiye, 21 - 22 Ağustos 2020, cilt.21, ss.40-66

2019

2019

KALE YAPILARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ KAYSERİ KALESİ

KADERLİ L. , KOZLU H. H. , KILIÇ A.

3. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.71-72

2019

2019

KIRGIZİSTAN ÇOLPON-ATA BÖLGESİNDEKİ PETROGLİFLER

ALİEVA C., KADERLİ L.

ERCİYES MULTİDİSİPLİNLER ARASI ARAŞTIRMA KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.68-69

2019

2019

KAPADOKYA ERDEMLİ KÖYÜ KAYA MEZARLARI

KADERLİ L. , Şebnem U., Gülüzar E.

Erciyes Uluslararası Multidisipliner Araştırma Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.53-54

2017

2017

Arkeolojik Alanlarda Mimari Belgeleme

KADERLİ L.

4. Onarım Çalıştayı: Taş Eserler, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2017

2016

2016

ARKEOLOJİK ALANLARIN ÇAĞDAŞ KENT MEKANI İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜNMÜDÜR

BÜYÜKMIHCI G. , KADERLİ L.

Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2016

2005

2005

TURİZMİN SÜREKLİLİĞİNDE KORUMANIN ÖNEMİ

KADERLİ L.

DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI GELİŞTİRİLMESİ VE TURİZM, Magusa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 19 Kasım 2005, ss.161-165

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

KENTSEL ARKEOLOJİK ALAN KORUMAÇALIŞMALARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

BÜYÜKMIHCI G. , KADERLİ L.

Mimarlık Biliminde Akademik Çalışmalar, H. Hale Kozlu, Editör, Livre de Lyon, Lyon, ss.169-194, 2020

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1991 - Devam Ediyor

1991 - Devam Ediyor

TÜRKİYE MÜHENDİSLER VE MİMARLAR ODASI

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2019

Haziran 2019

AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA DERGİSİ CEDRUS

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

Phaselis Vol. II 2016

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Kocaeli Belediyesi

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık , Türkiye

2016 - 2018

2016 - 2018

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Kayseri Büyükşehirbelediyesi

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık , TürkiyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

Erciyes Uluslararası Multidisiplinler Araştırma Kongresi

Çalışma Grubu

Kayseri-Türkiye

2017

2017

IV. TARİHİ ESERLERİ KORUMA-ONARIM ÇALIŞTAYI-TAŞ

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

http://www.phaselis.org/

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ /KÜLTÜR BAKANLIĞI, Turkey

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

http://www.phaselis.org/

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ /KÜLTÜR BAKANLIĞI, Turkey

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

ESKİ AHLAT KAZISI- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ

http://aa.com.tr/tr/kultur-sanat/eski-ahlat-sehri-kazilari-basladi/869887

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

http://www.phaselis.org/

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2002 - 2002

2002 - 2002

SagalososKazı ve Araştırma Ekibi

sagalassos.be

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2001 - 2001

2001 - 2001

Belevi Anıt Mezar Mimari Araştırma Ekibi

Technische Universitaet Wien, Austria

1994 - 1997

1994 - 1997

Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi

edebiyat.akdeniz.edu.tr/arkeoloji

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey