Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Approaches to subperiosteal orbital abscesses

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.270, ss.1317-1327, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Pott's puffy tumor: a dangerous sign for intracranial complications

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.268, ss.1755-1763, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rhinocerebral mucormycosis: experience in 14 patients

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.125, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Extranasopharyngeal angiofibroma originating from the nasal septum

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.133, ss.647, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Indolent mucormycosis of the sphenoid sinus

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.132, ss.341-342, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Efficacy of bupivacaine for post-tonsillectomy pain: a study with the intra-individual design

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.68, ss.1391-1395, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Castleman's disease as an unusual neck mass: Case report

ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY, cilt.113, ss.459-461, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

GUILLOTINE AND DISSECTION TONSILLECTOMY IN CHILDREN

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.106, ss.817-820, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Pediatric Upper Airway Diseases with Rigid Telescope Video Laryngoscopy

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.17, ss.253-264, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pediatrik Üst Solunum Yolunun Rijit Teleskop Video Laringoskopi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.17, ss.253-264, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case of laryngeal atresia accompanied by persistent pharyngotracheal ductus

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.54, ss.11-14, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Konka Büllozanın Mukopiyoseli: İki Olgunun Sunumu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.35, ss.157-160, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mucopyocele of the Concha Bullosa: A Report of Two Cases

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.157-160, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adenoid vejetations in adults: an evaluation of 12 cases

KBB İhtisas Dergisi, cilt.17, ss.130-132, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Burun Damarsal Anatomisi.

Türkiye Klinikleri Epistaksis Özel Sayısı, cilt.3, ss.3-7, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giriş ve Tarihçe.

Türkiye Klinikleri Epistaksis Özel Sayısı., cilt.3, ss.1-2, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An etiological study in a school for the deaf and radiological findings

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, no.4, ss.173-7, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağırlar okulunda etyolojiye yönelik bir çalışma ve radyolojik bulgular

KULAK BURUN BOĞAZ İHTİSAS DERGİSİ, cilt.16, no.7, ss.173-177, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An intratemporal facial nerve neuroma: a case report.

KBB Bogaz Ihtis Derg, ss.159-62, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stapes cerrahisi: Klinik sonuçlarımız.

Türk ORL Arşivi, cilt.39, ss.281-286, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Paranazal sinüs mukoselleri

KBB İhtisas Dergisi, ss.20-25, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genetik sağırlıkların sendromlarla ilişkisi

KBB İhtisas Dergisi, cilt.16, no.7, ss.173-177, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Allerjik KBB acillerine yaklaşımlar.

Hipokrat, ss.10-11, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Nazal septum ve septoplasti.

Hipokrat, ss.21-26, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Allerjik rinit.

Hipokrat, ss.4-9, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Sinüzitler ve komplikasyonları.

Hipokrat, ss.15-20, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Ani işitme kayıpları.

ERCİYES TIP DERGİSİ, ss.504-509, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Epistaksis; Etyoloji, lokalizasyon ve tedavi.

Karadeniz Tıp Dergisi, ss.86-90, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koklear implantlar ve uygulama kriterleri.

Türk DRL Arşivi, ss.73-76, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda gyotin ve diseksiyon tonsillektomi

ERCİYES TIP DERGİSİ, ss.399-403, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Parotis tümörlerinde tedavi.

ERCİYES TIP DERGİSİ, ss.261-268, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Juvenil Angiofibrom.

ERCİYES TIP DERGİSİ, ss.249-254, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karotid Cisim Tümörü.

Turkish Archives of Otorhinolaryngology, ss.7-9, 1989 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Septal deviasyonların orta kulak üzerine etkileri.

Erciyes Tıp Dergisi 10: 273-280, 1988., ss.273-80, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Östaki tüpü patolojilerinde tanı sorunları.

Türk ORL Arşivi, ss.80-81, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağırlıklarda tanı yöntemi olarak genetik.

Türk ORL Arşivi, ss.86-87, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BİLATERAL AURİKULER KİTLEHİPERİMMÜNGLOBULİNE SENDROMU

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2019

MUKORMİKOZİS: 28 OLGUNUN RETROSPEKTİFDEĞERLENDİRİLMESİ

39. Türk Ulusal Kuak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2019

Gradenigo Sendromu ve Psödotümör Serebri: Olgu Sunumu

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 1 - 05 Mayıs 2019

Geniş Bant Timpanometri ile Efüzyonlu Otitis Medianın Prognozu Öngörülebilir mi?

13. Uluslararası KulakBurun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Bilateral Auriküler Kitle-Hiperimmünglobülin E Sendromu

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.25

Mukormikozis: 28 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Aminoglikozit İlişkili Ototoksisiteye N asetilsisteinin Koruyucu Etkisi

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Frontoetmoid Osteom Vaka Serisi

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

SEPTALI MAKSİLLER SİNÜSTE LATERAL YERLEŞİMLİ MUKOSEL:OLGU SUNUMU

12.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4.ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.78

FRONTAL SİNÜS OSTEOMU:VAKA SUNUMU

12.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4.ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.76

GÖRME KAYBI NEDENİ OLARAK POSTERİOR ETMOİD MUKOSEL:OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR EŞLİĞİNDE TARTIŞILMASI

12.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4.ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.75

Sağlıklı Genç Erişkin Hastada Kronik Otitis Media Zemininde Gelişmiş Aural Miyazis Olgu Sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Pediatrik Larengeal Papillomatozis:Olgu Sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.3104

Pediatrik Larengeal Papillomatozis Olgu Sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Fasiyal Sinirin Konjenital Yokluğu: Nadir Bir Olgu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 - 01 Kasım 2015

Sağlıklı Genç Erişkin Hastada Kronik Otitis Media Zemininde Gelişmiş Aural Miyazis:Olgu Sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.3087

Trombositopeni Zemininde Gelişen Spontan Septal Hematom: Nadir Bir Olgu

10. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.0-53

NAZOLABİAL KİST: OLGU SUNUMU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 Nisan - 19 Mayıs 2014, ss.213-0

Stapedotomide Piston Çapının İşitme Sonuçlarına Etkisi

3. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2014, ss.0-35

Which is the best way to prepare patient to nasal endoscopy? Only decongestant or local anesthetic; or both together?

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.31

Nazolabial Kist: Olgu Sunumu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014

Kulak zarında total perforasyona yol açan yabancı cisim: Olgu sunumu.

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.126

Yenidoğanda Solunum Sıkıntısına Yolaçan Dilkökü Kitlesi Olgu Sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

YENİDOĞANDA SOLUNUM SIKINTISINA YOL AÇAN DİL KÖKÜ KİTLESİ: OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAH,İ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013, ss.255

Peritonsiller deksmedetomidin infiltrasyonunun adenotonsillektomi sonrası ağrı üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2012, cilt.4, ss.3

Kronik Süpüratif Otitis Mediada Bilgisayarlı Tomografi ve Ameliyat Bulgularının Karşılaştırılması

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

Intranasal Extranodal Lymphoma Extending to the Frontal Lobe: Report of a Case

33. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011, ss.1

Rinoserebral Mukormikoz 14 Hastalık Sonuçlarımız

31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2009

Rhinocerebral Mucormycosis: Evaluation of 14 Patients

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009, ss.1

Orbital Subperiostal Abseler

30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008

. Postseptal orbital complications of acute rhinosinusitis.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.338

Rhinocerebral mucormycosis: Analysis of four cases.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.321-322

Olfactory neuroblastoma: A case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.301

Nasal schwannoma: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.300

A New Experimental Rhinitis Model in Rabbits.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose., İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.272

Fibrous dysplasia of the nose and paranasal sinuses: Report of four cases.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.361

Intraorbital abscess secondary to chronic dacryocystitis: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.366-367

Do dopamine antagonists favor eagle syndrome? Case report.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2003, ss.21

Extranosopharyngeal angiofibroma originating nasal septum: Case report.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2003, ss.21

Rinoserebral mukormikoz

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.130

Periferik dev hücreli granülom

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.182

İleri yaşlarda görülen adenoid vejetasyonlar

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.144

Derin boyun enfeksiyonları: 37 vakanın sonuçları

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.144

Hasta görüntülerinin alınmasında, arşivlenmesinde, sunu ve yayın için kullanılmasında temel prensipler

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.97

Rinoplasti ve septorinoplasti sonuçlarımız: 141 vakanın değerlendirilmesi

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.21

Rhizopus sp.’nin neden olduğu rino-orbital-serebral zigomikoz olgusu.

. 3. Ulusal Mantar hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2003, ss.340

Sfenoid sinüs mukormikozu. “KBB'de Yeni Ufuklar”

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2002, ss.29

Fasiyal sinir schwanomu: Olgu sunumu

Uludağ 2002 KBB Günleri, Bursa, Türkiye, 21 - 24 Mart 2002, ss.27

Endoskopik endonazal dakriyosistorinostomi

26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2001, ss.15

Orbital subperiostal abse

26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2001, ss.12-13

Sinüzit komplikasyonuna bağlı görme kaybı

26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2001, ss.95

Orbital complications of sinusitis.

86e assemblee de printemps de la societe d'Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, Geneve, İsviçre, 17 - 19 Haziran 1999, ss.41

Kitap & Kitap Bölümleri

Bailey Head and Neck Surgery, Türkçesi

Koku alma duyusu ve fonksiyon bozuklukları, Korkut N., Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.289-306, 2010

Temel Rinoloji

Rinolojik Travmalar , Can Koç, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri. 2009., Ankara, ss.189-221, 2009

Otolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi

Vokal kordun benign mukozal hastalıkları, Koç C., Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.2150-2186, 2007

Diğer Yayınlar