Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of hydrogen addition to methanol-gasoline blends in an SI engine

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.43, ss.20252-20261, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of hydrogen addition to methanol-gasoline blends in a SI engine

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.43, ss.20252-20261, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Çırpan kanadın aerodinamik parametrelerinin deneysel olarak incelenmesi

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, ss.1035-1050, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of different turbulence models on combustion and emission characteristics of hydrogen/air flames

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.42, ss.25744-25755, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A numerical study on combustion and emission characteristics of premixed hydrogen air flames

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.42, ss.25801-25811, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental investigation of aerodynamic parameters on flapping wing

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, ss.1035-1050, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effect of swirl number on combustion characteristics of hydrogen-containing fuels in a combustor

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.41, no.41, ss.7185-7191, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Swirl Number on Combustion Characteristics in a Natural Gas Diffusion Flame

JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, cilt.135, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigation of hydrogen usage in aviation industry

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.63, ss.63-69, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Analysis of turbulent flow and heat transfer over a double forward facing step with obstacles

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.39, ss.1395-1403, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

INVESTIGATION OF POLLUTANT EMISSIONS IN AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, ss.343-351, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Experimental analysis of the effects of hydrogen addition on methane combustion

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.36, ss.643-647, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Experimental investigation of thermoacoustic coupling using blended hydrogen-methane fuels in a low swirl burner

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.35, ss.329-336, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EVALUATION OF COMBUSTION MODEL CONSTANT IN COMBUSTION OF HYDROGEN-METHANE MIXTURE

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.30, ss.45-57, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of the relationship between exhaust gas temperature and operational parameters in CFM56-7B engines

Proc. of the IMechE, Part G: J. Aerospace Engineering, cilt.223, ss.433-440, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

An experimental study on hydrogen-methane mixtured fuels

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.35, ss.178-187, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Laminar-buming velocities of hydrogen-air and hydrogen-methane-air mixtures: An experimental study

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.31, ss.1768-1779, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Turbulence forced convection heat transfer over double forward facing step flow

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.33, ss.508-517, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the Numerical Models for the Temperature Distributions of Non-Premixed Swirling Methane Flame

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.1, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of the numerical models for thetemperature distributions of non-premixedswirling methane flame

Politeknik Dergisi, cilt.22, ss.819-826, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An experimental study on premixed CNG/H-2/CO2 mixture flames

OPEN ENGINEERING, cilt.8, ss.32-40, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Experimental Investigation of Aerodynamic Performance of Different Wind Turbine Airfoils

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.19, ss.577-584, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Simulation of forced convection flow over an inclined double forward facing step

Int. J. Fluid Power Eng, cilt.40, ss.1112-1121, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ocak Sıcaklığının NOx Emisyonu Üzerindeki Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi

Mühendis ve Makina, cilt.44, ss.32-42, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Isıl Güçlerdeki Kazanlarda Yanma ve Emisyon Davranışının Araştırılması

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.18-27, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rüzgar Enerjisi

Makine Bülteni, Kayseri Makina Mühendisleri Odası, cilt.17, ss.34-35, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

What should the ideal adrenaline auto-injector needle length be?

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portekiz, 1 - 05 Haziran 2019, cilt.74, ss.144-145 identifier

Comparison of Combustion and Emission Characteristics of Output Synthetic Gas Compositions of Two Different Power Stations

VII. Mühendislikte Yakıtlar, Yanma ve Yangın Konferansı (7th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire – FCE2019), 10 - 13 Mart 2019

Experimental Investigation of the Effect of Swirl Number on the Burning of Synthetic Gases in a Burner

VII. Mühendislikte Yakıtlar, Yanma ve Yangın Konferansı (7th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire – FCE2019), 10 - 12 Mart 2019

Numerical and Experimental Investigations Of E387 And SD7032 Wind Turbine Airfoils For 3 Different Reynolds Number Conditions

International Eurasian Conference On Science, Engıneering And Technology, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018

Laboratuvar ölçekli bir yakıcıda metan hidrojen karışımlarının deneysel incelenmesi

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018

Laboratuvar Ölçekli Bir Yakıcıda Metan Hidrojen Karışımlarının Deneysel İncelenmesi

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.2541-2549

Yüksek H2/CO Oranına Sahip Sentetik Gaz Yakıtların Yanma Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi

1. Uluslararası GAP Matematik - Mühendislik - Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 4 - 07 Ekim 2018

Sentetik Gaz Yakıtların Yanma Kararsızlıklarının Deneysel İncelenmesi”

1. Uluslararası GAP Matematik - Mühendislik - Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 4 - 07 Ekim 2018

Effect of CO2 Dilution on Premixed H2/CO/CNG Blending Synthesis Gas Flames

16th International Conference on Clean Energy (ICCE-2018), 9 - 11 Mayıs 2018

Experimental Investigation of Premixed H2/CO/CNG/CO2 Blending Syngas

4 th International Conference of Combustion, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.1-10

Hidrojen- Metanol- Benzin Karışımlarının Deneysel İncelenmesi

14th International Conference of Combustion, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.1-9

Dynamic and Static Flame Behavior of Premixed H2/CO/CNG/CO2-Air Mixtures under Externally Modified Acoustic Conditions

14th International Conference of Combustion, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, cilt.3, ss.1-12

İÇTEN YANMALI BİR MOTORDA HİDROJENLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ METANOL- BENZİN KARIŞIMLARININ PERFORMANS VE EMİSYONA ETKİSİ

International Advanced Researches and Engineering Congress, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.1-6

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK EĞİTİMİN BİLGİ VE TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.685-686

Do patients who develop cough after initiation of angiotensin converting enzyme inhibitors have Asthma?

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Helsinki, Finlandiya, 17 - 21 Haziran 2017, cilt.72, ss.381-382 identifier

Numerical Investigation of Effect of Different Turbulence Models on The Combustion Characteristics by the Probability Density Function (PDF) Model

International Research Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment (SEEME), Newcastle Upon Tyne, İngiltere, 26 - 28 Temmuz 2017, no.1, ss.1-9

Combustion and Emission Behavior of Premixed CNG/H2/CO2 Mixture Flames: Effect of Swirl Number and Gas Composition

International Research Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment (SEEME), Newcastle Upon Tyne, İngiltere, 26 - 28 Temmuz 2017, no.1, ss.1-8

Experimental and Numerical Investigations of Small Wind Turbine Airfoils for Low Reynolds Number Condition

9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9), Split, Hırvatistan, 14 - 17 Mayıs 2017

Farklı Kozposizyonlardaki Sentetik Gazların Yanma Performanslarının İncelenmesi

VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kocaeli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.1240-1251

Investigation of small wind turbine airfoil's for Kayseri weather conditions

9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.1-8

THE EFFECT OF DIFFERENT TURBULENCE MODELS ON THE FLAME AND EMISSION CHARACTERISTICS OF HYDROGEN/AIR FLAMES

9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.1-8

NUMERICAL INVESTIGATION OF NOX EMISSIONS IN A MICRO-CYLINDRICAL COMBUSTOR WITH PREMIXED HYDROGEN-AIR MIXTURE

9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, no.143, ss.1-7

Aerodynamic Nose Shape Optimization for Performance Maximization of Morphing Autonomous Aerial Robot

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.1-8

Effect of Swirl Number on Temperature Levels of Hydrogen-Containing Fuels in a Combustor

17th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES_2015), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2015, ss.1-9

Boundary Layer Flow Seperation Control of Two Dimensional NACA 2415 Airfoil

8th Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.115-124

NACA0012 Kanat Profili Etrafındaki Hava Akışının Sayısal ve Deneysel İncelenmesi

V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kayseri, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, ss.1-10

3-D NUMERICAL INVESTIGATION OF AXIAL COMPRESSOR

III. International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.166

Biyokütlenin Havacılıkta Kullanımı

VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.197-203

Investigations of Flame Flashback Characteristics in a Low Swirl Burner

10th International Conference on Clean Energy, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Ağustos 2010, ss.1-10

Experimental Characterization of Hydrogen-Methane Blending Fuel Combustion in a Model Combustor

4th Int. Exergy, Energy and Environment Symposium, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 - 23 Nisan 2009, ss.1-4

Uçaklarda Hidrokarbon Yakıtlarından Kaynaklanan Kirleticiler

Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu,, Kayseri, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2008, ss.237-239

Rüzgar Enerjisinden Yenilenebilir Hidrojen Üretimi.

IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2007, ss.409-414

Gaz Türbinli Motorlarda Hidrojen Kullanımı

IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2007, ss.151-158

Hidrojen-Metan Karışımlı Kompozit Yakıt Yanmasının Araştırılması

Uluslararası 9. Yanma Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2006, ss.80-88

Hidrojen-Metan Karışımlarının Yanması

I. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2006, ss.1-7

Hidrojen ve Hidrojen-Metan Kompozit Yakıtlarda Yanma ve Alev Hızları

III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Temmuz 2006, ss.1-6

Gaz Türbini Yanma Odasında Hidrojen ve Hidrokarbon Yanmasının Modellenmesi ve NOx Oluşumunun İncelenmesi

Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2006, ss.289-292

Sivil Havacılıkta Yeni ve Temiz Bir Yakıt: Hidrojen

Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2006, ss.55-59

Geliştirilen Model Yakıcıda Hidrojen Yanması Üzerine Araştırmalar

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2005, ss.95-102

Experimental and Numerical Investigations of Methane Addition on Hydrogen Combustion in a Developed Combustor

Int. Hydrogen Energy Congress and Exhibition (IHEC-2005), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2005, ss.1-12

Hidrojen-Hidrokarbon Karışımlarının Yanma Davranışının Nümerik İncelenmesi

8. Uluslararası Yanma Sempozyumu,, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2004, ss.93-101

Türbülanslı Hidrojen Yanmasının Nümerik İncelenmesi

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 10 - 11 Kasım 2003, ss.211-216

Türkiye Rüzgar Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 10 - 11 Ekim 2003, ss.401-408

Ön Karışımlı Yanmanın CFD Modellemesi

Balıkesir Üniversitesi IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2002, ss.363-372

Modeling of A Methane Fueled Gas Turbine Combustor

Kayseri 4. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2002, ss.153-157

Kitap & Kitap Bölümleri

Investigation of an Optimal Operating Condition for a Micro Combustor Regarding Basic Thermophotovoltaic System Requirements

The Role of Exergy in Energy and the Environment, Nizetic S., Papadopoulos A.,, Editör, Springer, London/Berlin , London/Berlin, ss.27-41, 2018

Investigating the hydrogen-natural gas blends as a fuel in Internal Combustion Engine

IEEF "Alternative Fuels Research Progress",, M.A.R. Sadiq Al-Baghdadi, Editör, Createspace Independent Publishing Platform, Newyork, ss.307-322, 2013

Diğer Yayınlar