Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GIANT LIPOMATOUS TUMORS OF THE THIGH

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.32, ss.237-242, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Biomechanical Properties of Achilles Tendon in Diabetic vs. Non-diabetic Patients

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.123, ss.428-432, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Surgical excision of peripheral nerve schwannomas: analysis of 11 patients

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.49, ss.139-143, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effects of locally applied simvastatin on an experimental mouse femur nonunion model

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.48, ss.679-684, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Response to 'Are they overtreated'

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.23, ss.489-490, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Intrapelvic pin migration after Salter innominate osteotomy and laparoscopic removal: a case report

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.22, ss.533-535, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Fondaparınux Versus Nadroparın for Preventıon of Venous Thromboembolısm After Electıve Hıp and Knee Arthroplasty

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.74, ss.49-53, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Closed reduction and fixation of locked symphysis pubis using tubular external fixator: a case report

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.24, ss.121-123, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Royal jelly and bee pollen decrease bone loss due to osteoporosis in an oophorectomized rat model

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.23, ss.100-105, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Human Amniotic Fluid and Different Bone Grafts on Vertebral Fusion in an Experimental Rat Model

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.77, ss.35-39, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Primary Cystic Echinococcosis In Psoas Muscle

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, ss.1, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A useful biomarker in talar osteochondral disease activity: Mean Platelet Volume (MPV)

Journal of Clinical Medicine and Research, cilt.5, ss.62-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Atraumatic Avascular Necrosis of Both the Humeral and Femoral Heads due to the Corticosteroid Usage

Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES), no.4, ss.246-250, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Should Bacterial Etiologies Be Considered in Aseptic Loosening?

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.71

Falanks kondil kırıklarında Suzuki yöntemi

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 15 May 2016, ss.60-61

Elde intramuskuler lipom, olgu sunumu

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 15 May 2016, ss.69

Uyluk yerleşimli intramusküler leiomyom

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 November 2014, ss.290

Üst ekstremitede kapı koluna bağlı meydana gelen ilginç bir delici yaralanma

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 November 2014, ss.268

Ponseti yöntemi ile tedavi edilen pes ekinovarus olgularında iki sınıflama sisteminin karşılaştırılması

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 November 2014, ss.210-211

Koronoid çıkıntıda osteoid osteom

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 November 2014, ss.290-291

Eli penetre eden yabancı cisimler çıkarılmalı mıdır?

14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 - 18 May 2014, ss.81

Tortikolliste tedavi sonuçlarımız

14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 - 18 May 2014, ss.73-74

Üst ekstremite travmatik nöromalarında tedavi sonuçlarımız.

VI. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 April 2014, ss.64

Kolda yumuşak doku sarkomunu taklit eden tüberküloz olgusu

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2014, ss.68

KALÇA EKLEMİNDE SİNOVYAL KONDROMATOZİS:OLGU SUNUMU

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2014, ss.71-72

Konjenital patella çıkığı olan bir olguda cerrahi tedavinin geç dönemdeki sonuçları:olgu sunumu

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2014, ss.72-73

Medial yerleşimli talus osteokondral lezyonlarında açık mozaikplasti uygulama sonuçlarımız

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.98

Artroskopik rotator manşet tamiri erken dönem sonuçlarımız

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.238

Nadir olarak görülen uylukda psoas kası yerleşimli primer kist hidatik olgusu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.254

Ekstrapulmoner yerleşimli primer iliak kanat tüberkülozu: olgu sunumu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.199

Over kist rüptürüne sekonder her iki alt ekstremitede yaygın hidatik kist: Olgu sunumu

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.258

Küboid kemikte dev hücreli tümör

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.257

Nadir görülen diz ekleminde tendon kılıfı kaynaklı dev hücreli tümör: Olgu sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.258

Lomber bölgede soliter osteokondrom: İki olgu sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.223

Uyluk yerleşimli dev lipomlar

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.257

Atravmatik diz ağrısının bir nedeni: Osteoid osteom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.259

Kruris proksimali anterolateralinde ekstraskeletal osteokondrom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.258

Tibial sinir tutulumuyla beraber olan bacak yerleşimli primer kist hidatik olgusu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.204

Oniki yaşında kız çocuğunda görülen distal biseps tendon rüptürü: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Uyluk posterior yerleşimli izole kist hidatik: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Femurun primer malign lenfoması: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Büyüme hormon eksikliğine sekonder gelişen femur başı epifiz kayması olgusu.

11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Dirsekte eklem içi yerleşimli nadir görülen bir soliter osteokondrom olgusu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Dirsek ekleminde sinovyal kondromatozis: olgu sunumu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Mean platelet volume osteokondral hastalık takibinde kullanılabilir mi?

11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 October 2012, ss.1

60 yaş ve üzeri hastalarda artroskopik debritman sonuçlarımız.

11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 October 2012, ss.1

El yerleşimli iyi huylu yumuşak doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız.

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.1

El yerleşimli iyi huylu doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.119

Ön kol yerleşimli lipoblastoma

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.134

Konjenital dev ganglion kisti olgusu

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.116

Sağlıklı genç bir bireyde iliopsoas hematomuna bağlı femoral sinir palsi gelişimi: Olgu sunumu

10. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.1

Arı sütü ve polenin ooferektomi yapılmış sıçanlarda etkisi.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.283

Deneysel sıçan femur kaynama yokluğu modelinde lokal uygulanan simvastatinin etkileri

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.90

The effects of locally applied simvastatin on the experimental rat femur non-union model

12th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, İtalya, 1 - 04 April 2011, ss.39

Karpal tünele demir çubuk girmesi sonrası gelişen akut karpal tünel sendromu

XII. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 2010, ss.97

El bileği artrodeziyle tedavi edilen driller hastalığı: MRI bulgularıyla bir vaka sunumu

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.153

İnsan amniyon sıvısının kıkırdak defektine etkisi: Deneysel Çalışma

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.91

Do cartoons encourage child to fly? A new ethiology of pediatric fractures: Report of two cases.

10th European Congress of Trauma and Emegency Surgery, Türkiye, 1 - 04 May 2009, ss.174

Osteoporozlu hastalarda Teriparatid uygulaması sonuçlarımız

7. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 April 2009, ss.1

Ekstremite yerleşimli soliter dev hücreli schwannoma olgularında tedavi sonuçlarımız

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 November 2008, ss.194

Cerebral Felçli hastalarda El Bileği Artrodezi Sonuçlarımız

XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 May 2008, ss.97

İliak kist hidatik: olgu sunumu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.261

Olgu sunumu: 24 cm’lik alt ekstremite uzunluk farkının intramedüller çivi üzerinden düzeltilmesi

XXV. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 0015, ss.158 Creative Commons License

Nadir bir olgu sunumu: El bilek kesisi sonrası radial arterde psödoanevrizma

XXV. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 0015, ss.166 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Osteoarthritis - Diagnosis, Treatment and Surgery

The Plica: Is a New Aetiological Factor in the Knee Osteoarthritis?, Prof. Qian Chen, Editör, Intech, Rijeka, ss.243-252, 2012
Link

KALÇA

ÇİMENTOLU STEM, EYÜP S. KARAKAŞ, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.203-209, 2009

KIRIKLAR EL KİTABI

ÖN KOL KIRIKLARI, EYÜP S. KARAKAŞ, Editör, Hayat Tıp Kitapçılık, İstanbul, ss.144-154, 2008