Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GIANT LIPOMATOUS TUMORS OF THE THIGH

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.32, ss.237-242, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biomechanical Properties of Achilles Tendon in Diabetic vs. Non-diabetic Patients

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.123, ss.428-432, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical excision of peripheral nerve schwannomas: analysis of 11 patients

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.49, ss.139-143, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of locally applied simvastatin on an experimental mouse femur nonunion model

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.48, ss.679-684, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Response to 'Are they overtreated'

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.23, ss.489-490, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Intrapelvic pin migration after Salter innominate osteotomy and laparoscopic removal: a case report

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.22, ss.533-535, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fondaparınux Versus Nadroparın for Preventıon of Venous Thromboembolısm After Electıve Hıp and Knee Arthroplasty

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.74, ss.49-53, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Closed reduction and fixation of locked symphysis pubis using tubular external fixator: a case report

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.24, ss.121-123, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Royal jelly and bee pollen decrease bone loss due to osteoporosis in an oophorectomized rat model

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.23, ss.100-105, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Primary Cystic Echinococcosis In Psoas Muscle

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, ss.1, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A useful biomarker in talar osteochondral disease activity: Mean Platelet Volume (MPV)

Journal of Clinical Medicine and Research, cilt.5, ss.62-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Atraumatic Avascular Necrosis of Both the Humeral and Femoral Heads due to the Corticosteroid Usage

Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES), no.4, ss.246-250, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Should Bacterial Etiologies Be Considered in Aseptic Loosening?

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.71

Falanks kondil kırıklarında Suzuki yöntemi

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.60-61

Elde intramuskuler lipom, olgu sunumu

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.69

Uyluk yerleşimli intramusküler leiomyom

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.290

Üst ekstremitede kapı koluna bağlı meydana gelen ilginç bir delici yaralanma

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.268

Koronoid çıkıntıda osteoid osteom

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.290-291

Eli penetre eden yabancı cisimler çıkarılmalı mıdır?

14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014, ss.81

Tortikolliste tedavi sonuçlarımız

14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014, ss.73-74

Üst ekstremite travmatik nöromalarında tedavi sonuçlarımız.

VI. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2014, ss.64

Kolda yumuşak doku sarkomunu taklit eden tüberküloz olgusu

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2014, ss.68

KALÇA EKLEMİNDE SİNOVYAL KONDROMATOZİS:OLGU SUNUMU

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2014, ss.71-72

Konjenital patella çıkığı olan bir olguda cerrahi tedavinin geç dönemdeki sonuçları:olgu sunumu

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2014, ss.72-73

Artroskopik rotator manşet tamiri erken dönem sonuçlarımız

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.238

Nadir olarak görülen uylukda psoas kası yerleşimli primer kist hidatik olgusu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.254

Ekstrapulmoner yerleşimli primer iliak kanat tüberkülozu: olgu sunumu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.199

Over kist rüptürüne sekonder her iki alt ekstremitede yaygın hidatik kist: Olgu sunumu

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.258

Küboid kemikte dev hücreli tümör

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.257

Nadir görülen diz ekleminde tendon kılıfı kaynaklı dev hücreli tümör: Olgu sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.258

Lomber bölgede soliter osteokondrom: İki olgu sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.223

Uyluk yerleşimli dev lipomlar

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.257

Atravmatik diz ağrısının bir nedeni: Osteoid osteom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.259

Kruris proksimali anterolateralinde ekstraskeletal osteokondrom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.258

Tibial sinir tutulumuyla beraber olan bacak yerleşimli primer kist hidatik olgusu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.204

Oniki yaşında kız çocuğunda görülen distal biseps tendon rüptürü: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.1

Uyluk posterior yerleşimli izole kist hidatik: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.1

Femurun primer malign lenfoması: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.1

Büyüme hormon eksikliğine sekonder gelişen femur başı epifiz kayması olgusu.

11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.1

Dirsekte eklem içi yerleşimli nadir görülen bir soliter osteokondrom olgusu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.1

Dirsek ekleminde sinovyal kondromatozis: olgu sunumu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.1

Mean platelet volume osteokondral hastalık takibinde kullanılabilir mi?

11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.1

60 yaş ve üzeri hastalarda artroskopik debritman sonuçlarımız.

11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.1

El yerleşimli iyi huylu yumuşak doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız.

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.1

El yerleşimli iyi huylu doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.119

Ön kol yerleşimli lipoblastoma

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.134

Konjenital dev ganglion kisti olgusu

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.116

Sağlıklı genç bir bireyde iliopsoas hematomuna bağlı femoral sinir palsi gelişimi: Olgu sunumu

10. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.1

Arı sütü ve polenin ooferektomi yapılmış sıçanlarda etkisi.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.283

Deneysel sıçan femur kaynama yokluğu modelinde lokal uygulanan simvastatinin etkileri

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.90

The effects of locally applied simvastatin on the experimental rat femur non-union model

12th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, İtalya, 1 - 04 Nisan 2011, ss.39

Karpal tünele demir çubuk girmesi sonrası gelişen akut karpal tünel sendromu

XII. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.97

El bileği artrodeziyle tedavi edilen driller hastalığı: MRI bulgularıyla bir vaka sunumu

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.153

İnsan amniyon sıvısının kıkırdak defektine etkisi: Deneysel Çalışma

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.91

Do cartoons encourage child to fly? A new ethiology of pediatric fractures: Report of two cases.

10th European Congress of Trauma and Emegency Surgery, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2009, ss.174

Osteoporozlu hastalarda Teriparatid uygulaması sonuçlarımız

7. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Nisan 2009, ss.1

Ekstremite yerleşimli soliter dev hücreli schwannoma olgularında tedavi sonuçlarımız

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2008, ss.194

Cerebral Felçli hastalarda El Bileği Artrodezi Sonuçlarımız

XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.97

İliak kist hidatik: olgu sunumu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, ss.261

Nadir bir olgu sunumu: El bilek kesisi sonrası radial arterde psödoanevrizma

XXV. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 0015, ss.166 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

The Plica: Is a New Aetiological Factor in the Knee Osteoarthritis?

Osteoarthritis - Diagnosis, Treatment and Surgery, Prof. Qian Chen, Editör, Intech, Rijeka, ss.243-252, 2012

ÇİMENTOLU STEM

KALÇA, EYÜP S. KARAKAŞ, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.203-209, 2009

ÖN KOL KIRIKLARI

KIRIKLAR EL KİTABI, EYÜP S. KARAKAŞ, Editör, Hayat Tıp Kitapçılık, İstanbul, ss.144-154, 2008