Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

 • 2011 - 2012Öğretim Görevlisi Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

 • 2009 - 2009Uzman

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

 • 2003 - 2009Araştırma Görevlisi

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansDÖNEM V, ÜST EKSTREMİTE KIRIKLARI

 • Yüksek LisansDÖNEM III, TORTİKOLLİS

 • LisansOMURGA HASTALIKLARI

 • Yüksek LisansDÖNEM III, KEMİK VE EKLEM TÜBERKÜLOZU

 • LisansEKLEM HASTALIKLARI

 • Yüksek LisansDÖNEM V, ÜST EKSTREMİTE MUAYENESİ

 • Yüksek LisansDÖNEM V, KIRIKLI HASTAYA ACİL SERVİSTE YAKLAŞIM

 • Yüksek LisansDÖNEM V, KEMİK TÜMÖRLERİ