Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Koreli Şair Gim So Vol’ün Edebi Kişiliği Ve Şiirleri

karefad, cilt.6, sa.1, ss.46-67, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Na Hye Seok’xxun Hayatı ve Edebiyat Dünyası

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.39, ss.119-127, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

koreli Şair Gim So Vol'un Edebi Kişiliği ve Şiirleri

karefad, cilt.6, sa.1, ss.46-67, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KORE SAVAŞININ KORE EDEBİYATINA YANSIMASI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME-Roman ve Şiir Türünde-

Turkish Studies, cilt.13, sa.5, ss.307-320, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kore Savaşının Kore Edebiyatına Yansıması Üzerine Genel Bir Değerlendirme

TURKISH STUDIES, cilt.13, sa.5, ss.307-320, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Na Hye Seok'un Hayatı ve Edebiyat Dünyası

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.39, ss.119-127, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Japon Sömürgeciliği Döneminde Kore Romanı Üzerine

Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.43, sa.2, ss.7-23, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Han Yonğ Un'un Şiirlerinde Yar Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme

FOLKLOR/EDEBİYAT, cilt.23, sa.92, ss.155-166, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modern Kore Tiyatrosunun Doğuşu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.122-136, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Kore Edebiyatının Tanınırlığı ve Kore Edebiyatı Eğitimi

Journal of Korean Language Education, Korea, sa.11, ss.215-229, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Womens's Problem After Westernization in Turkey and Korea

Center for Korean Studies, Korea University, Korea, sa.32, ss.95-121, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Women’s Problem After Westernization in Turkey and Korea -Comparing with Fatma Aliye Hanim’s and Na Hye Seok’s Novel-

Journal of Korean Studies, Center for Korean Studies, Korea University, sa.32, ss.95-121, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19.yüzyılda Kore'de Batılılaşma Hareketi ve Kadının Statüsü

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.27, ss.183-197, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Formation and Characteristics of Each Genres of Turkish modern Literature in Tanzimat Period

Institute of Middle Eastern Affairs, Myongji University .Korea, sa.8, ss.136-164, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kore Edebiyatına Genel Bir Bakış,

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, sa.12, ss.203-213, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Development of korean Literature Translation Textbook for Turkish Learners

The 18th International conference of CEESOK(Central and Eastern European Society of Koreanology) New Voices in Korean Studies from the Baltic States, Central and Eastrern Europe, Vinius, Litvanya, 5 - 06 Temmuz 2019, ss.323-331

KORE SAVAŞININ TÜRK EDEBİYATINAYANSIMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Temmuz 2018, ss.206-223

Edebi Çeviri Aşamasında Yaşanan Zorluklar ve Ortaya Çıkan Hata Örnekleri-Erciyes Üniversitesi öğrencileri Odaklı

The 2nd Jenju International Biennale of Korean Studies Academic Conference, Jeonju, Güney Kore, 6 - 10 Kasım 2018, ss.36-43

Kore svaşının Türk Edebiyatına Yansıması Üzerine Bir Değerlendirme

uluslararası İpek Yolu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Temmuz 2018, ss.206-223

Yabancı Dil olarak Kore Edebiyatı Eğitimi ve Edebi Çeviri

Erciyes Üniversitesi 2.Uluslararası Kore Çalışmaları Çalıştayı, Kayseri, Türkiye, 05 Ocak 2017, ss.10-18

Türkiye ve Kore de Aydınlanma Dönemi Kadın Değişimi Fatma Aliye Hanım ın Muhadarat ve Lee Kwang Soo nun Merhametsiz Eseri

21. yüzyıl Penceresinden Medeniyet ve Kimlik Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Mayıs 2014, ss.438-447

Foreign Literature Education in Silk Road Region:Focusing on Korean Literature Education in Turkey

Silk Road Academic Conference, Gyeongju, Güney Kore, 21 Ağustos 2015 - 24 Ağustos 2016, ss.449-471

Women's Status in Korean Society

International Conference on Knowledge & Politics in Gender & Women's Studies, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2015, ss.537-544

Foreign Literature Education in the Silk Road Region: Focusing on Korean Literature Education in Turkey

Silk Road International Academic Conference, Gyeongju, Güney Kore, 21 - 24 Ağustos 2015, ss.449-471

Türkiye'de Kore Edebiyatı Eğitimi-Erciyes Üniversitesi Odaklı-

Korea -Turkey International Conference for Literary Persons i, Kayseri, Türkiye, 08 Ağustos 2015, ss.113-121

Türkiye’de Kore Edebiyatı Eğitiminin Durumu-Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı ABD Öğrencileri Odaklı-

Korea-Turkey International Conference For Literary Persons, Kayseri, Türkiye, 08 Ağustos 2015, ss.113-121

Kore Medeniyetine Konfüçyanizmin Etkileri

The 13th International Conference of AACEES(KACEEBS), Ankara, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2014, ss.89-95

Türkiye ve Kore'de Aydınlanma Döneminde Kadın -Lee Kwang Soo'nun"Merhametsiz" Fatma Aliye Hanım'ın "Muhadarat" adlı Eseri-

21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Mayıs 2014, ss.438-447

Türkiye'de Kore Kültürü Eğitimi ve Kore Kültür Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası kore Çalışmları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24 Şubat 2014, ss.45-59

Türkiye’de Kore Edebiyatının Tanınırlığı ve Kore Edebiyat Eğitimi

The 15th International Conference of Korean Language and Literature, Kayseri, Türkiye, 23 - 24 Ocak 2014, ss.37-43

Türkiye'de Kore Edebiyatının Tanınması için Yapılması Gerekenler

Türkiye-Kore Edebiyat Sempozyumu,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Eylül 2013, ss.62-75

Türkiye’de Kore EdebiyatınınTanınması İçin Yapılması Gerekenler

Türkiye-Kore Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Eylül 2013

Yabancı Dil olarak Kore Edebiyatı Eğitimi -Türk Öğrenci Odaklı

The 3rd International conference of Korean Applied Linguistics,2012/ Contrastive Analysıs and its Related Studies, Kayseri, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2012, ss.99-103

Türkiye’de Kore Edebiyatı Üzerine Araştırmalar,Tercüme,eğitim Faaliyetleri ve Sorunlar

1. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2011

Türkiye'de Kore Edebiyatı Üzerine araştırmalar

Uluslararası Asya dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2011, ss.53-64

Budizmin Kore Sanatına Etkileri

Sanat ve İnanç Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2000, cilt.1, ss.105-111

Kitap & Kitap Bölümleri

Kore Öyküleri

Yitik Ülke Yayınları Yayınları, İstanbul, 2017

1-3-5. bölüm

Türk Masalı-Keloğlan, Park Ho Won, Editör, Minsokwon, Seul, ss.124-191, 2017

Türkiye'de Kore Edebiyatı Araştırmları

Türkiye'de Kore Çalışmları 1, Gökmen M.E.,Altundağ P., Editör, Ankara Üniversitesi Dtcf Yayınları, Ankara, ss.153-163, 2017

Yabancı Dil Olarak Korece Öğretiminde Hanca Öğretimi-Korece Öğrenen Türk Öğrenciler İçin Öneriler-

Türkiye’de Kore Çalışmaları 1, M.Ertan Gökmen, Pınar Altundağ, Editör, Ankara Üniversitesi Basımevi, ss.79-90, 2017

Kolay ve Pratik KORECE El Kitabı

Kapodokya Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2007

Açelya Çiçeği

Agora Kitaplığı, İstanbul, 2005

Kore Edebiyatı Seçkisi

Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi Hazırlayan Gürsel Aytaç, Prof. Dr. Gürsel Aytaç, Editör, T.C. Kültür Bakanlığı Dünya Edebiyatı, Ankara, ss.347-355, 1999

Kore Edebiyatı Seçkisi

Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi, Gürsel Aytaç, Editör, TC. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.347-355, 1999