Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A CASE STUDY OF A GRAVITY WALL LOCATED IN THE FISHINGPORT AREA

The Online Journal of Science and Technology, cilt.9, ss.7-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CASE STUDY OF AN ANAEROBIC DIGESTER STRUCTURE

The Online Journal of Science and Technology, ss.1-4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaolin Kilinin Dinamik Mukavemet Özellikleri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.1-10, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gönen çevresinde kaydedilmiş yıllık ekstrem depremlerin istatistiksel frekans analizi ve yörenin depremselliği

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.2, ss.93-101, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Afyon Depreminde Hasar Görmüş Betonarme Bir Yapının Güçlendirme Çalışması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Dergisi, cilt.6, ss.81-96, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları ve 6 Katlı bir Yapının Güçlendirme Çalışmaları

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.309-317, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düşey Yükler Altında Hasar Görmüş Betonarme bir Yapıda Güçlendirme Projesi Örneği

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.63-76, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Case Study of A Gravity Wall Located In The Fishing Port Area

International Science and Technology Conference, Paris, Fransa, 18 - 20 Temmuz 2018, ss.1

Stability Analysis along the High-Speed Train Route

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 24 - 27 Nisan 2018, ss.205-210

Fore Kazıklı Ankrajlı Dayanma Yapılarına Dair Bir Vaka Analizi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Dairesel Kule Silonun Temel Tasarımı ve Oturma Analizi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

A Case Study of An Anaerobic Digester Structure

International Science and Technology Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017

Analysis of Soft Soils With ProShake and Plaxis 2D Program

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 Mayıs - 10 Haziran 2017, ss.1296

Liquefaction Potential and Post-Liquefaction Settlement of Soma Wastewater Treatment Plant

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1-10

Geogrid Donatılı Şev Dolgusunun Stabilite Analizi

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1-10

GEOGRİD DONATILI ŞEV DOLGUSUNUN STABİLİTE ANALİZİ

International Science and Technology Conference, VİYANA, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

Döküm Kumu ve Cürufun Yol Dolgularında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Proceedings of the 6. Geotechnical Symposium, Adana, Turkey, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

Modulus of Elasticity Determination of Rocks Using Comressometer, Strain Gauge and Lvdt.

ACE 2014 11'th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2014, cilt.1, no.1676, ss.1-6

Determination of the Properties of Kayseri Peat

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, Arnavutluk, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.882-889

ETKİN YER İVMESİ KATSAYISININ ZEMİN ÖZELLİKLERİNE BAĞLI DEĞERLENDİRİLMESİ

İnşaat Mühendisliği’ nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.1-11

Ordu İlinin Sismik Risk Analizi ve Sıvılaşma Potansiyeli

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, Isparta, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2012, cilt.2, ss.911-918

Kayseri Yumuşak Killerinin Geoteknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

3. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2009, ss.583-592

Neural Calculation of Earth Pressure Coefficient At Rest in Cohesionless Soils

2nd FAE International Symposium, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 6 - 08 Kasım 2002, ss.197-202

Kaba Daneli Zeminlerin Sukunetteki ToprakBasıncı Katsayısının Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım:Yapay Sinir Ağları.

ECAS 2002. Prof. Dr. Ergin Çıtıpıtıoğlu Anma Sempozyumu /Memorial Symposium.Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyomu.International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2002, ss.437-444

Uşak kaolinin geoteknik ve dinamik özellikleri üzerine bir araştırma

10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2001, ss.1-10

Betonarme Yapılarda Deprem Hasarlarının Belirlenmesi ve Onarım Güçlendirme Projesi Uygulama Örneği

Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası XVI. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.1-10

Utilization of Kayseri Zinc-Lead Metal Industry Inc.'s waste materials for Soil stabilization

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Kasım 2000, cilt.1, ss.287-296

Kuyu Verimlerinin Bilgisayar Yardımı ile Belirlenmesi

2000’li Yılların Şehircilik Standartlarında Su ve Kanalizasyon Sempozyum, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 1999

Aşağı beyçayır (Sarız-Kayseri) heyelanı üzerine bir araştırma

Türkiye 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu, Adana, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 1999, ss.1-10

Zonlu Toprak Dolgu Barajlarda Sızmanın ve Boşluk Suyu Basınçlarının Belirlenmesi

Su Yapılarında Karşılaşılan Zemin mekaniği Problemleri, DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 1998

Adana depremlerinin tekerrür analizi

27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depremi Sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 04 Aralık 1998

Toprak Dolgu Barajlarda Şev Stabilitesi Problemine Genel Bir Bakış ve Bahçelik (Pınarbaşı-Kayseri) Barajı Üzerine Uygulama

Su Yapılarında Karşılaşılan Zemin mekaniği Problemleri, DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 1998

Yeraltı Mühendislik Yapılarının Dinamik Yükler Etkisi Altındaki Davranışları

Türkiye İnşaat Mühendisleri 14 Teknik Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 1997, ss.1-5

Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi

Kayseri Çöp Depo Yerinin Geoteknik ve Çevre Açısından İncelenmesi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1997, ss.875-878

Betonarme Konsol İstinat Duvarlarının Bilgisayarla Projelendirilmesi

Akdeniz Zemin’96 Mekanik Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1996, ss.117-124

Zeminlerin Uçucu Küllerle Stabilizasyonu

IX. Mühendislik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1996, ss.365-370

Normal Konsolide Killerin Mukavemet Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

V. Mühendislik Haftası, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1989, ss.582-588

Geotechnical Evaluation of ALandslide Area In The West Of Istanbul

Sixth Danube – Europan Conferance on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Varna – Bulgaristan. 1980., Bulgaristan, 1 - 04 Eylül 1980, ss.245