ETKİN YER İVMESİ KATSAYISININ ZEMİN ÖZELLİKLERİNE BAĞLI DEĞERLENDİRİLMESİ


Eyyubov C. , KARA H. B. , Eyyubova L., YALTIR Ş. , Koçak A.

İnşaat Mühendisliği’ nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.1-11

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-11

Özet

Arazinin jeolojik yapısına ve zemin karakteristiklerine bağlı olarak sismikliğin değişmesi karakteri birçok araştırmacı tarafından makrosismik araştırma sonuçlarına dayanılarak incelenmiştir (Medvedyev, 1962; Eyyubov, 1978; Eyyubov, 1988; Duke, 1959; Şteynbrugge, 1957; Geybullayev, 1990). Bu çalışmada zemin koşullarının arazinin sismik titreşim şiddetine etkisini incelemek amacıyla yapılmış makrosismik araştırmaların sonuçları genelleştirilmiştir. Zemin cinsine bağlı olarak arazinin sismik şiddetinin değişmesine yönelik araştırma sonuçları verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada; yer altı su seviyesindeki değişmelerin arazinin sismikliğinin değişmesine etkisi incelenmiştir. Zemin koşullarına bağlı olarak etkin yer ivmesi katsayısının değişmesinin matematik bağlantıları ve bu bağlantıların uygulanma sınırlarının incelenmesi burada yer almaktadır. Bu bildirinin içeriğinin düzenlenmesinde yıkıcı depremlerin etkisinin mühendislik araştırması raporlarından faydalanılmıştır.

The change of seismicity characteristics depending on the geological structure and soil properties have been investigated by a lot of researchers (Medvedyev, 1962; Eyyubov, 1978; Eyyubov, 1988; Duke, 1959; Şteynbrugge, 1957; Geybullayev, 1990) based on the macro seismic results. In this study, the results of the macro seismic studies have been generalized to evaluate the influence of the soil conditions and ground water table on the magnitude of seismic vibrations. Further, mathematical equations represents the variation of peak ground acceleration depending on the soil conditions have been obtained. In this paper, engineering research reports about the effects of the destructive earthquakes have been used as source documents.