Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intravenous dexmedetomidine for treatment of intraoperative penile erection

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.44, ss.353-357, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Single-dose dexmedetomidine attenuates airway and circulatory reflexes during extubation

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.49, ss.1088-1091, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ketamine reduces lidocaine-induced seizures in mice

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.115, ss.1239-1244, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

When to inject analgesic agents intra-articularly in anterior cruciate ligament reconstruction: Before or after tourniquet releasing

ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY, cilt.20, ss.918-921, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Glandular hamartoma of the larynx

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.65, ss.163-166, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dose intravenous meperidine have any pre-emptive analgesic efficacy?

Manegement of pain-A world perspective ıı, cilt.1, ss.163-167, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akut intraoperatif atelektazi (Olgu Sunumu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.27, ss.88-92, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akut intraoperatif atelektazi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.27, ss.88-92, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genel Anestezi Sonrası Titreme Tedavisinde Tramadol ve Meperidinin Karşılaştırılması

Türk Anest Rean Der Dergisi, cilt.32, ss.16-24, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkin Hastalarda Sevofluran ile Anestezi İndüksiyonu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.21-27, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Midazolam, Fentanil ve Propofol ile Ko-indüksiyonun Bispektral İndeks ve Spektral `?edge?? Frekansı Eşliğinde Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.31, ss.79-83, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Peritonsiller Bupivakain İnfiltrasyonunun Sevofluran Anestezisi Sonrası Postoperatif Ağrı ve Ajitasyon Üzerine Etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.463-467, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipertansif Hastalarda Entübasyona Hemodinamik Yanıt Sevofluran İndüksiyonu İle Önlenebilir Mi

Türk Anest Rean Cem Mecmuası,, cilt.30, ss.402-407, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısında % 2’lik Lidokain Etkisi: Rasgele Çift Kör Araştırma

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.30, ss.350-352, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tropisetronun Şaşılık cerrahisi Sonrası Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.454-457, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tonsillektomilerde Total İntravenöz ve Sevofluran Anestezisinin Karşılaştırılması

Türk Anestezi ve Reanimasyon, cilt.29, ss.405-408, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Girişimle Retrograd Endotrakeal Entübasyon” ( Olgu Sunumu)

ANESTEZİ DERGİSİ, cilt.4, ss.148-150, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endoskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan deksmedetomidinin analjezik etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.2, ss.3

İn vitro fertilizasyon işlemi yapılan hastaların ağrı eşik düzeyleri ve analjezik tüketimleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.7, ss.6

Tek doz Deksmedetomidinin Tonsillektomi Sonrası Çocuklarda Gözlenen Ajitasyon Üzerine Etkisi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2004, cilt.32, ss.66

Anestezi Sonrası Titremeyi Önlemede Tramadol ve Meperidinin Karşılaştırılması

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2003, cilt.31, ss.46