Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A case of Anthrax in two captive pumas (Puma concolor).

The Journal of veterinary medical science, cilt.80, ss.1875-1880, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A case of diprosopus in brown swiss calf

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.63, ss.415-419, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A Case of Report Schistosoma Reflexum in the 12 Fetuses of Belgian Malinois Dog

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, ss.937-941, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Congenital Diaphragmatic Hernia Case in a Lamb

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, ss.781-784, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Aortic Body Cell Tumor with Kidney Metastasis in a Dog

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, ss.785-788, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doğuma hatalı manipülasyon sonucu anne ve ikiz buzağıların ölümü

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.294-299, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japónica) Deneysel Toksoplazmozis

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.41, ss.62-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Experimental toxoplasmosis in white Turkeys Beyaz Hindilerde Deneysel Toksoplazmozis

Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.43, ss.123-131, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İki Kedide Meningiom Olgusu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.170-175, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000-2010 yılları arasında incelenen kedi ve köpeklerdeki baş bölgesi tümörleri

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.86, ss.34-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir güvercin sürüsünde Aspergillus fumigatus enfeksiyonu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.147-152, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reproductive System of male ground squirrels (Spermophylus xanthoprymnus)

3th International Conference on Advances in Natural Applied Sciences ICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 May 2018, ss.1

Reproductive System of Male Ground Squirrels(Spermophilus Xanthoprymnus)

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES ICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 May 2018, ss.175
Link

İki Pumada antraks olgusu

2nd lnternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Tecnologies, 2 - 05 April 2018

COMPARISON OF LOW FREQUENCY LAZER AND SCATRICIAN POMMADE APPLICATION ON BURN HEALING IN RABBITS

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), 25 - 29 August 2016

Histopathological and İmmunohistochemical Evaluation of Canine Aortic Body Tumour in a Dog

Uluslar arası Katılımlı VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Kars, Türkiye, 8 - 10 September 2014, ss.62