Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Examining Problem Solving Skill Levels of Teachers and Administrators by Various Variables

7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.300-301

Üniversite Öğrencilerinin Biliş üstü Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.357-358

Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmenlik Uygulaması 2" Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.2

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.546-549

İlköğretimde Drama Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Beceri Düzeyleri

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.970-975

Kitap & Kitap Bölümleri

Çevre Eğitiminde Otantik Öğrenme

Etkinliklerle Çevre Eğitimi, Mustafa Hamalosmanoğlu, Editör, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, ss.117-135, 2019

Öğretimi Değerlendirme

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Güçlü M., Editör, Maya Akademi, Ankara, ss.427-454, 2018