Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2016 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

 • 2006 - 2008 Yüksek Lisans

  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

 • 2000 - 2004 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Dersinde Otantik Öğrenmenin Öğrencilerin Problem Çözme Ve Okuduğunu Anlama Becerileri ile Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı

 • 2008 Yüksek Lisans

  "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çeşitli Değişkenler Açısından Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Problem Çözme Becerileri ve Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi"

  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 20113. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Pegem Akademi