Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examining Problem Solving Skill Levels of Teachers and Administrators by Various Variables

7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.300-301

Üniversite Öğrencilerinin Biliş üstü Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.357-358

Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmenlik Uygulaması 2" Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.2

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.546-549

İlköğretimde Drama Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Beceri Düzeyleri

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.970-975

Books & Book Chapters

Çevre Eğitiminde Otantik Öğrenme

in: Etkinliklerle Çevre Eğitimi, Mustafa Hamalosmanoğlu, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.117-135, 2019

Öğretimi Değerlendirme

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Güçlü M., Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.427-454, 2018