Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Molecular Identification and Phylogenetic Characterization of Zoonotic Trematodes in Freshwater Fishes caught from the Central Anatolia Region of Turkey

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 September 2018, ss.50