Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Migration of four Kirschner wires from the humerus to the vertebral column passing through the lung

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.24, ss.151-154, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Bilateral staged thoracotomy for multiple lung hydatidosis

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY, cilt.8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Comparison of the early results of Nuss and modified Ravitch operation techniques in pectus excavatum repair

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.17, ss.198-202, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Complications of bronchoscopy for foreign body removal: experience in 1035 cases

ANNALS OF SAUDI MEDICINE, cilt.26, ss.283-287, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Turban pin aspiration: Non-asphyxiating tracheobronchial foreign body in young Islamic women

THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, cilt.54, ss.273-275, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Benefits of early aggressive management of empyema thoracis

ANZ JOURNAL OF SURGERY, cilt.76, ss.120-122, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Is capitonnage unnecessary in the surgery of intact pulmonary hydatic cyst?

ANZ JOURNAL OF SURGERY, cilt.74, ss.40-42, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Multiple pellets expectoration: bronchial repair by using a costal cartilage graft.

INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY, cilt.2, ss.268-9, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A novel acropectoral syndrome maps to chromosome 7q36

JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, cilt.38, ss.304-309, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A locus for preaxial polydactyly with sternal abnormalities maps to chromosome 7q36

JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, ss.81, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Intrathoracic migration of a Kirschner wire

Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999;7:319-320., cilt.7, ss.319-320, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Lung infections due to aspirated foreign bodies:analysis of 84 cases.

Asian Cardiovasc Thorac Ann, cilt.7, ss.305-8, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tracheobronchial foreign body aspirations in childhood: a 10-year experience

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.14, ss.388-392, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Blunt Thoracic Trauma: Analysis of 1730 Patients

Asian Cardiovasc Thorac Ann, cilt.6, ss.308-12, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Unusually located hydatid cysts: Intrathoracic but extrapulmonary

ANNALS OF THORACIC SURGERY, cilt.64, ss.334-337, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Rare Cause of Spontaneous Pneumomediastinum: Ecstasy Ingestion

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.16, ss.198-200, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Akciğerin Mikotik Enfeksiyonları: Mukormikozis.

Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi özel sayısı, cilt.5, ss.134-140, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ampiyem: Torakoplasti.

Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Sayısı, cilt.5, ss.205-208, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik Yağ Embolisi Sendromu: Olguların Klinik Analizi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.201-206, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Postoperatif dönemde gelişen bir malign hipertermi olgusu

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.3, ss.48-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malign Plevral Effüzyonun VATS ile Palyatif Tedavisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.31, ss.162-168, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

KOAH akut alevlenmelerinde etkili mikroorganizmaların steril fırça ile değerlendirilmesi

Solunum Hastalıkları Dergisi, cilt.12, ss.112-117, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediastinal bronkojenik kist: Olgu sunumu

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.83-85, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akciğer hidatik kistlerinin tanı ve tedavi

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.162-166, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Birinci kaburga kırıkları

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.13-15, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Acil torakotomi gerektiren toraks yaralanmaları: On yıllık deneyim

Solunum Hastalıkları, cilt.9, ss.393-401, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkinlerin tek yanlı diyafragma paralizisi ve evantrasyonunda diyafragma plikasyonu

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.6, ss.163-167, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst ekstremite arter yaralanmaları (106 olgu nedeniyle)

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.5, ss.218-222, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Torasik özefageal divertiküller. Erciyes Tıp Dergisi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.19, ss.57-59, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toraks duvarı tümörlerinin cerrahi tedavisi.

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.2, ss.176-180, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Malign melanomlarda geç dönem toraks metastazı

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.18, ss.115-117, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Travmatik trakeobronkiyal yaralanmaların tanı ve tedavisi

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.1, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bronkojenik karsinomada nihai rezeksiyona kontrendikasyonlar

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.18, ss.218-222, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şilotoraks: Dört vakanın incelenmesi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.16, ss.196-200, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sıradışı bir özefageal yabancı cisim: Fırıncı jileti.

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 April 2015

Iatrogenic Pneumomediastinum and Subcutaneous Emphysema After Mandibular Left First Molar Tooth Extraction: A Case Report and Literature Review

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery., İstanbul, Türkiye, 3 - 06 April 2014, ss.665

Trakeal Stenozlar: Cerrahi Tedavi ve Sonuçları.

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 May 2010, ss.2

Açık Pencere Torakostomisi veya Eloesser Fleple 10 Yıllık Deneyimimiz.

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 April 2009, ss.3

Trakeal adenoid kistik karsinoma

I. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2004, ss.74

Pulmoner malignitelerde bronkoskopinin Yeri Ve Önemi

International Symposium Lung Cancer and Bronchoscopy, İstanbul,, Türkiye, 1 - 04 September 2001, ss.1

Soliter Pulmoner Nodüllerde Malignite Sıklığı

International Symposium Lung Cancer and Bronchoscopy, İstanbul,, Türkiye, 1 - 04 September 2001, ss.1

Pulmoner Metastazlarda Cerrahi Yaklaşım.

International Symposium Lung Cancer and Bronchoscopy, İstanbul,, Türkiye, 1 - 04 September 2001, ss.1

Kirschner telinin intra-torasik migrasyonu

5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 1998, ss.307

Torakoskopik yolla torakal sempatektomi

5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 1998, ss.416

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi

Toraks Derneği II. Kongresi,, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 1998, ss.36

A report of 305 cases

International Congress of Thorax Surgery, Athens, Yunanistan, 1 - 04 July 1997, ss.159

Plevral dekortikasyon. Klinik araştırma

TÜSAD XXIV. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 1997, ss.148

Plevral effüzyonların tanı ve tedavisinde videotorakoskopinin yeri

XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 May 1997, ss.181

Bronkiyal yabancı cisim komplikasyonları

XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 May 1997, ss.171

Ekstrapulmoner yerleşimli torasik kist hidatikler

Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 May 1996, ss.1

Kompüterize tomografi eşliğinde perkütan transtorasik iğne biyopsisi

Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 May 1996, ss.1

Penetran torasik yaralanmalar

1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 1995, ss.1

Torakoskopik yolla talk plöredezis

TÜSAD XXXIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 1995, ss.757-761

Plevral hastalıklar: 600 vakanın değerlendirilmesi

X. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 March 1992, ss.1

Travmatik ve nontravmatik toraks patolojileri

X. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 March 1992, ss.1

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi.Yedi yıllık deneyim

Toraks Derneği İkinci Kongresi, Talya oteli, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 1988, ss.36

Diğer Yayınlar