Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

WEAR PROPERTIES OF CERAMIC PARTICLE REINFORCED METAL MATRIX COMPOSITES

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.21, ss.356-361, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

WEAR BEHAVIOUR OF ALUMINUM MATRIX SIC PARTICLE REINFORCED COMPOSITE CAM PROFILE UNDER DRY SLIDING CONDITION

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.21, ss.186-194, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simulated and actual micro-structure models on the indentation behaviors of particle reinforced metal matrix composites

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, cilt.606, ss.290-298, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF THE WEAR BEHAVIOUR OF CRANKSHAFT JOURNAL BEARINGS AND BUSHING WITH RESPECT TO PROCESS PARAMETERS

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.17, ss.192-205, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ANALYSIS OF THE FATIGUE FRACTURE SURFACE IN NITRIDED AISI H13 STEEL

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.16, ss.340-352, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The metallurgical and deformation behaviours of laminar metal matrix composites after ballistic impact

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.209, ss.4880-4889, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mutual Action Between MMCS Structure and Projectile After Ballistic Impact

JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, cilt.42, ss.2483-2498, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of reinforcement particle size in MMCs on extrusion die wear

WEAR, cilt.265, ss.1741-1750, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of micro and macro pits of journal surface on radial pressure distribution of journal bearing

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.15, ss.300-310, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Spindle Diameter and Spindle Working Period on the Properties of 100% Viscose MVS Yarns

FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, cilt.16, ss.17-20, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EFFECT OF REINFORCEMENT PARTICLE SIZE AND VOLUME FRACTION ON WEAR BEHAVIOUR OF METAL MATRIX COMPOSITES

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.14, ss.482-489, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of impact behaviour of aluminium based SiC particle reinforced metal-matrix composites

COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, cilt.38, ss.484-494, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of wear behaviour of electrolytic hard chromium coated and nitrided AISI 4140 steels

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.13, ss.29-37, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of shaft surface texture on journal bearing pressure distribution

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.168, ss.344-353, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analyses of metallurgical behavior of Al-SiCp composites after ballistic impacts

COMPOSITE STRUCTURES, cilt.64, ss.219-226, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Review on ballistic tribology

Tribology in Industry, cilt.26, ss.50-57, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Microstructural analysis and discontinuities in the brazed zone of copper tubes

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.141, ss.302-312, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Failure and tribological behaviour of the AA5083 and AA6063 composites reinforced by SiC particles under ballistic impact

COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, cilt.34, ss.217-226, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Al-Cu ÖTEKTİK ALAŞIMINA Ag, Zn VE Sn KATKILANMASININ MEKANİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi/ Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, cilt.8, ss.1115-1125, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Rewiev on the Processes Increase the wear resistance of aluminium extrusion dies

JBTA, cilt.10, no.4, ss.489-499, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borlanmış AISI 1020 çeliğinin eroziv aşınma davranışının incelenmesi, Balıkesir Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Balıkesir Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, ss.56-61, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AL/AL-B4C FORMUNDA ÜRETİLEN TABAKALI DAİRESEL ÇUBUKLARIN EĞME YÜKLERİ ALTINDAKİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

EURO ASIA 5th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIED SCIENCESADANA, Adana, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.471-478

INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MICROMECHANICAL PROPERTIES OF FUNCTIONALLY GRADED Fe/B4C MATERIALS AFTER DIFFERENT THERMAL CYCLES

IV. INTERNATIONAL EGE COMPOSITE MATERIALS SYMPOSIUM, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.430-443

Mechanical and electrical properties of Ag, Sn and Zn adductive elements on Al-Cu eutectic alloy

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 17), Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.664

Demir Matrisli Bor Takviyeli Kompozitlerin (Fe/B) Düşük Hızlı Darbe Davranışlarının İncelenmesi

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.134-141

Microstructural Properties and Impact Behaviours of B4C Particle Reinforced Iron Matrix Composites

9. International Conference on Tribology (BalkanTRib’17), Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.562-575

Friction and Wear Characteristics of Fe/B4C-Fe/B Composites Produced by In-Situ Method

9. International Conference on Tribology (BalkanTRib’17), Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.550-561

Mechanical Properties and Microhardness in Zn based Zn-Sn-Mg Ternary Alloys

Türk Fizik Derneği 33. Uluslarararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017, ss.515

Experimental Investigation of Microstructural and Micromechanical Properties of Fe/B4C-Fe/B Functionally Graded Materials

14. International Symposium on Functionally Graded Materials, Bayreuth, Almanya, 18 - 21 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.182-185

Farklı Sinterleme Sıcaklıklarında Üretilmiş Fe/B4C-B Kompozitlerin Metalografik ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

International Conference on Material Science and Technology, Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.158-163

INVESTIGATION OF THE METALLOGRAPHIC AND MECHANICAL PROPERTIES OF Fe/B4C-B COMPOSITES PRODUCED AT DIFFERENT SINTERING TEMPERATURES

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016, ss.158-163

WEAR BEHAVIOUR OF THE CERAMIC PARTICLE REINFORCED METAL MATRIX COMPOSITE CAMS

1st International Conference on Tribology, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.1-10

WEAR BEHAVIOUR OF THE METAL MATRIX CERAMIC PARTICLE REINFORCED COMPOSITE CAMS

1 St International Conference On Tribology - Turkeytrıb '15, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.1

Karşıt Ekstrüzyon İşleminin AA 6063 Esaslı Kompozitlerin Mikro Yapısına Etkileri

I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011, ss.175-183

Tabakalı Metal Matrisli Kompozitlerin Balistik Karakteristikleri

11th International Materials Symposium, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2006, ss.536-542

Ballistic characterization of laminated metal matrix composites

11th International Materials Symposium, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2006, ss.536-541

AlSiCp Metal matrisli kompozit takozların üretilmesi

11th International Materials Symposium, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2006, ss.390-398

Kır Dökme Demirlerin Sıvı Nitrürasyonu

3. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Sempozyumu (MATİT05), Konya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, ss.339-345

Load Carriage Performance of Journal Bearings Considering Effects Of Transverse and Longitudinal Profile

The 5th International Conference of Tribology Balkantrib’05, Kragujevac, Sırbistan Ve Karadağ, 12 - 15 Haziran 2005, cilt.1, ss.344-351

Seramik Partilül Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Balistik Performansının İncelenmesi

Milli Savunma Bakanlıgı Zırh Teknolojileri Semineri, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mart 2005, ss.210-211

Bir pnömatik silindir pistonunda meydana gelen hasarın analizi

6. Uluslar Arası Kırılma Konferansı, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2003, ss.485-492

Erosive behavior of SiCp reinforced aluminum matrix composites

6th International Fracture Conference, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2003, ss.517-524

Nitrürlenmis AISI H13 Çeliginin Yorulma Davranıslarının İncelenmesi

5. Uluslararası Kırılma Konferansı, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.189-194

Assembly Sequence Planning Techniques For Aluminum Frame

International Conference and Exhibition Advances in Production and Processing of Aluminum, APPA2001, Bahreyn, 1 - 04 Ocak 2001, ss.1-13

Havacılık Alanında Kullanılan Kompozit Malzemeler ve Uygulama Örnekleri

Kayseri Üçüncü Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2000, ss.1

Bakır boruların sert lehimlenmesinde hatalar

KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1999, ss.187-198

An evaluation of erosion behaviour of boronised sand blast nozzle

The 3rd International Conference of Tribology, Romanya, 1 - 04 Haziran 1999, ss.1

Borlanmış çeliklerde malzeme bileşiminin mikrosertliğe etkileri

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1997, ss.354-360

Borlanmıs malzemelerin tribolojik özellikleri

6. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1995, ss.446-454