INVESTIGATION OF THE METALLOGRAPHIC AND MECHANICAL PROPERTIES OF Fe/B4C-B COMPOSITES PRODUCED AT DIFFERENT SINTERING TEMPERATURES


HAMAMCI M., NAİR F., CERİT A. A.

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), Nevşehir, Turkey, 6 - 08 April 2016, pp.158-163

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158-163
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, microstructure, hardness and porosity properties of iron (Fe) based composite materials, reinforced with boron (B) and different ratios of boron carbide (B4C), were investigated after sintering at different temperatures. Composites, containing 10%B and four different volume fraction (5-10-20-30%) of B4C, were
produced by powder metallurgy method with hot pressing and sintered at three different temperatures (1000-1150- 300°C) under protective atmosphere for one hour.
Microhardness values of samples were determined after metallographic examinations. The hardness values were increased with increasing the sintering temperature. The
highest hardness was measured on 20%B4C-Fe composite at the end of sintering at 1300°C. The hardness of 10%B4C reinforced sample was measured higher than
10%B reinforced composite. The actual densities of samples were lower than theoretical density. Porosity was increased and density was decreased with increasing the B4C content.

Bu çalışmada, bor (B) ve farklı takviye oranlarında bor karbür (B4C) ile takviyelendirilmiş demir (Fe) matrisli kompozit malzemelerin farklı sıcaklıklarda sinterleme sonrasında mikroyapı, sertlik ve porozite özellikleri araştırılmıştır. %10 B ve dört farklı hacim oranında (%5-10-20-30) B4C içeren kompozit numuneler toz metalürjisi
yöntemiyle sıcak preste üretilmiş ve koruyucu atmosfer altında üç farklı sıcaklık değerinde (1000-1150-1300°C) bir saat süreyle sinterlenmiştir. Metalografik muayeneleri
yapılan numunelerin daha sonra mikro sertlik değerleri belirlenmiştir. Sinterleme sıcaklığının artmasıyla sertlik değerleri artmıştır. En yüksek sertlik değeri 1300°C
sinterleme sonunda %20 B4C takviye oranına sahip numunede ölçülmüştür. Aynı takviye oranına sahip (%10B,%10B4C) kompozitlerden B4C takviyeli numunede
sertlik daha yüksek ölçülmüştür. Numunelerin gerçek yoğunluk değerleri teorik yoğunluk değerinden düşük olmuş, B4C oranı arttıkça porozite artmış yoğunluk azalmıştır.