Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genç Nüfusun Seçim Dönemlerinde Medya Kullanımı: Türkiye 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.7, ss.989-1010, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Cumhuriyet Vatandaşının İnşasında Basın

SELÇUK İLETİŞİM DERGİSİ, cilt.13, ss.409-437, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görüntülere Yansıyan Ortak Dil ve Toplumsal Hafıza: Türkiye ve Venezuela Askeri Darbelerine İlişkin Hazırlanan Belgesellerin Göstergebilimsel Analizi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.73-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇÜ BİR FİKİR DERGİSİ ”DOĞU” VE CHP İLİŞKİSİ (1942-1945)

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), cilt.8, ss.347-364, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Teknolojileri ve Görsel Kültürde Yaşayan İnsan

Turkısh Studies, cilt.14, ss.3479-3492, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MEDYADAKİ İSLAM

MEDİAD, cilt.1, ss.299-302, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

News Follw In Periods Of Crisis

INTERMEDIA INTERNATIONAL E-JOURNAL, cilt.3, ss.344-354, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NEWS FOLLOW IN PERIODS OF CRISIS

INTERMEDIA INTERNATIONAL E-JOURNAL, cilt.3, no.5, ss.344-354, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Reporting Of Settlement Process In Turkish Press

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.62-79, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Popülerleşen Siyaset Siyasallaşan Müzik 30 Mart 2014 Yerel Seçim Şarkilari Üzerine Bir Çalişma

İLETİŞİM VE DİPLOMASİ DERGİSİ, ss.49-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİYASAL TERCİHLERİN OLUŞUM SÜRECİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ROLÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.239-250, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siyasal Tercihlerin Oluşum Sürecinde Kitle İletişim Araçlarının Rolü

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.2013, ss.239-251, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnternet Neslinin Sosyalleşmesi Üzerine Bir İnceleme

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİSEMPOZYUMU(USVES), Türkiye, 10 - 11 Ekim 2020, ss.191-192

Gazetecilik Bölümü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Deneyimleri

7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2020, ss.169

SAĞLIK TEMALI BİLGİ EDİNME VE İNTERNETİN GÜVENİLİRLİĞI

2. ULUSLARARASI ERCİYESBİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.612-624

Osmanlı’xxda Türk Gazetecilik Faaliyetlerinin Geç Başlamasının Toplumsal ve Siyasal Nedenlerine İlişkin Bir Analiz

5th International Social and EducationSciences Studies Congress, Balıkesir, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.307-308

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GÖRSEL KÜLTÜRDE YAŞAYAN İNSANIN DÜŞÜNSEL DEĞİŞİMİ

5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ÜSKÜP, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, ss.365-366

Latin Harflerinin Halka Tanıtımında Gazetenin Rolü: Açıksöz Gazetesi Örneği

1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017), Granada, Nikaragua, 18 - 24 Eylül 2017

LATİN HARFLERİNİN HALKA TANITIMINDA GAZETENİN ROLÜ:AÇIKSÖZ GAZETESİ ÖRNEĞİ

1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017), Granada, Nikaragua, 18 Eylül - 24 Temmuz 2017, cilt.1, no.32172, ss.377

TEK PARTİ İKTİDARINDA BİR VİLAYET GAZETESİ YENİ ERZİNCAN

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.1, ss.453-466

28 Şubat Sürecinde Egemen Güç ve Basın

I. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND MUSLIMS CONGRESS, Konya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.208-221

News Follow In Periods Of Crisis

X. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCİAL AND BEHAVIORAL, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.134

DOMINANT POWER AND PRESS IN THE FEB 28 PROCESS

1st International Social Sciences and Muslıms Congress, Konya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016

Bir Lider ve Eylem Adamı Olarak Aliya İzzetbegoviç

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2014, ss.367-378

Zonguldak'ın İlk Gazetesi:"Zonguldak"(1923-1954)

İnsan Kimlik ve Mekan Bağlamında Zonguldak, Zonguldak, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, no.11, ss.321-338

The Presentation Of The solution Process In The Turkish Press

International Conference on Education, Culture and Identity, 7 - 09 Temmuz 2013

Sosyal Medya Kullanımı İletişim Bilimcilerin Motivasyonu

Second InternationalSymposium on Languageand Communication:Exploring Novelties, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2013

Tarihsel Filmlerde Gerçeklik Algısı Bağlamında Fetih 1453 Filmi nin İncelenmesi

2nd International Symposium on Language and Communication: Exploring novelties, 17 - 19 Haziran 2013

TARİHSEL FİLMLERDE GERÇEKLİK ALGISI BAĞLAMINDA FETİH 1453 FİLMİNİN İNCELENMESİ

Second InternationalSymposium on Languageand Communication:Exploring Novelties, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Akıllı Kent Formasyonunda Yeni Medya

Yeni Medya Yeni Mekan Yeni Mesaj, Önürmen, Onur, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.9-22, 2020

İKTİDAR ODAĞINDA BİR MEDYA SORGULAMASI

MEDYA VE SİYASET, FARUK TEMEL, AHMET TARIK TÜRKMENOĞLU, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ, Konya, ss.8-38, 2019

Batı, İletişim Teknolojileri ve Maruz Toplumlar

MODERNLEŞME SÜRECİNDE MÜSLÜMANLAR, NECMETTİN ÇALIŞKAN, Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.256-282, 2018

Cumhurbaşkanı Adaylarının Siyaset Dili: 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde TRT Propaganda Konuşmalarının Analizi

Türkiye Seçim Sistemindeki Değişim CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE MEDYA İletişim ve Siyaset Odaklı İncelemeler, Temel F.;Önürmen,O., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Konya, ss.155-200, 2015

Cumhurbaşkani Adaylarinin Siyaset Dili: 2014 Cumhurbaşkanliği Seçimlerinde TRT Propaganda Konuşmalarinin Analizi

Türkiye Seçim Sistemindeki Değişim CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE MEDYA İletişim ve Siyaset Odaklı İncelemeler, Faruk Temel,Onur Önürmen, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.155-200, 2015