Social Spaces and Agenda: A Review of Traditional and New Generation Coffeehouses


Creative Commons License

Önürmen O., Temel F.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.42, pp.443-456, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kamusal alan hüviyeti taşıyan mekânlar, anlam üretme mekanizmaları olarak işlev görmektedirler. Anlam üretme mekânlarına ilişkin farklılıklar ve mekânı kullananların medya ile ilişkileri ölçüsünde medyanın anlam üretimindeki rolü, bu çalışmada, Türkiye’deki geleneksel kahvehaneler ile modern kafelerin örneğini oluşturan Sturbucks’lar üzerinden incelenmektedir. İki kamusal mekânın kendine özgü yapısının, bu iki mekânı tercih eden insanların demografik özelliklerinin ve medyayla ilişkilerindeki farklılaşmaların tespit edilmesi çalışmanın temel amacıdır. Bu bağlamda çalışma, iki farklı kamusal alanı ve bu alandaki insanların ilişkilerini anlamak için Kayseri ilindeki geleneksel kahvehaneler ve yeni nesil kahvehaneler üzerinde yapılmıştır. Araştırmada görece geleneksel mahalle kahvehanelerinde ve şehrin daha çok hareketli noktalarında konuşlanan modernliğin temsili Starbucks’larda zamanını geçiren insanların, iletişim teknolojileri ve medyayla ilişkilerini anlamak üzere gözlem ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kahvehane ve yeni nesil kahve dükkânlarını tercih etmede, insanların demografik özelliklerinin belirleyici nitelik taşıdığını gösterirken, medyanın da sosyal medya ve geleneksel medya şeklinde mekâna göre farklılaşmak üzere, her iki kamu mekânında, kamusal gündemi belirleyen araç olarak etkin konumda olduğunu ortaya koymaktadır.