Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The bearing capacity of square footings on a sand layer overlying clay

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, cilt.9, no.3, ss.287-311, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Yanal Yüklü Kısa Kazıkların Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi*

TEKNIK DERGI, cilt.24, ss.6257-6278, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Numerical modelling of short pile behaviour subjected to lateral load

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING, cilt.16, ss.204-235, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

LATERAL RESISTANCE OF A SHORT RIGID PILE IN A TWO-LAYER COHESIONLESS SOIL

ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA, cilt.8, ss.19-43, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prediction of the moment capacity of pier foundations in clay using neural networks

KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING, cilt.36, ss.33-52, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Experimental investigation of strip footing on reinforced sand slope

TEKNIK DERGI, cilt.18, ss.4197-4217, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of three-back-propagation training algorithms for two case studies

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.12, ss.434-442, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A CASE STUDY OF A GRAVITY WALL LOCATED IN THE FISHINGPORT AREA

The Online Journal of Science and Technology, cilt.9, ss.7-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CASE STUDY OF AN ANAEROBIC DIGESTER STRUCTURE

The Online Journal of Science and Technology, ss.1-4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afyon Depreminde Hasar Görmüş Betonarme Bir Yapının Güçlendirme Çalışması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Dergisi, cilt.6, ss.81-96, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları ve 6 Katlı bir Yapının Güçlendirme Çalışmaları

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.309-317, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Case Study of A Gravity Wall Located In The Fishing Port Area

International Science and Technology Conference, Paris, Fransa, 18 - 20 Temmuz 2018, ss.1

Malzeme Yumuşaması Tekniği Kullanılarak 3 Boyutlu Tünel Analizi

2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Analysis of Vertical Surfaces Supported by Mini Piles using Plaxis 2D

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.197-204

Stability Analysis along the High-Speed Train Route

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 24 - 27 Nisan 2018, ss.205-210

Pile Resistance Analysis for Slope Stabilization using RSPile

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.402

Numerical Analysis of Soft Clays Improved with Stone Column under Fill

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.401

Dairesel Kule Silonun Temel Tasarımı ve Oturma Analizi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Fore Kazıklı Ankrajlı Dayanma Yapılarına Dair Bir Vaka Analizi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

A Case Study of An Anaerobic Digester Structure

International Science and Technology Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017

Analysis of Soft Soils With ProShake and Plaxis 2D Program

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 Mayıs - 10 Haziran 2017, ss.1296

Geoteknik mühendisliğinde sayısal yöntemlerin kullanılması

16. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Ulusal Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, ss.1

Liquefaction Potential and Post-Liquefaction Settlement of Soma Wastewater Treatment Plant

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1-10

GEOGRİD DONATILI ŞEV DOLGUSUNUN STABİLİTE ANALİZİ

International Science and Technology Conference, VİYANA, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

Geogrid Donatılı Şev Dolgusunun Stabilite Analizi

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1-10

Döküm Kumu ve Cürufun Yol Dolgularında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Proceedings of the 6. Geotechnical Symposium, Adana, Turkey, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

Tabakalı zemine oturan kare temellerin taşıma gücü

6. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015, ss.80

Şev Tepesi Civarında Yer Alan Kazıkların Yanal Yük Taşıma Kapasitesi

5. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2013, ss.1

Determination of the Properties of Kayseri Peat

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, Arnavutluk, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.882-889

Ordu İlinin Sismik Risk Analizi ve Sıvılaşma Potansiyeli

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, Isparta, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2012, cilt.2, ss.911-918

Yüzeysel Temellerin Sayısal Modellemesinde Zemin Parametrelerinin Etkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14.Ulusal Kongresi, Isparta, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2012, ss.367-374

Laboratory Investigation of Strip Footing on Sandy Slope

The Fourth European Geosynthetics Conference, Edinburgh, İskoçya, 7 - 10 Eylül 2008, ss.108-114

Tabakalı Zeminlere Oturan Şerit Temellerin Taşıma Gücü Analizi

2. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, ss.174-186

Yanal Yüklü Kazıkların Teorik Yöntemler ve Plaxis 3D Programı ile Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1.Özel Konulu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2007, ss.165-171

Kazık Temellerin Çekme Kapasitesinin Deneysel Olarak Belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, ss.761-769

Neural Calculation of Earth Pressure Coefficient At Rest in Cohesionless Soils

2nd FAE International Symposium, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 6 - 08 Kasım 2002, ss.197-202

Kaba Daneli Zeminlerin Sukunetteki ToprakBasıncı Katsayısının Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım:Yapay Sinir Ağları.

ECAS 2002. Prof. Dr. Ergin Çıtıpıtıoğlu Anma Sempozyumu /Memorial Symposium.Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyomu.International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2002, ss.437-444