Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The bearing capacity of square footings on a sand layer overlying clay

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, vol.9, no.3, pp.287-311, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Experimental investigation of the behaviour of the laterally loaded short piles Yanal yüklü kýsa kazýklarýn davranýşýnýn deneysel olarak i̇ncelenmesi

Teknik Dergi/Technical Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers, vol.24, no.1, pp.6257-6278, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Yanal Yüklü Kısa Kazıkların Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi*

TEKNIK DERGI, vol.24, no.1, pp.6257-6278, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Numerical modelling of short pile behaviour subjected to lateral load

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING, vol.16, no.2, pp.204-235, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

LATERAL RESISTANCE OF A SHORT RIGID PILE IN A TWO-LAYER COHESIONLESS SOIL

ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA, vol.8, no.2, pp.19-43, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Prediction of the moment capacity of pier foundations in clay using neural networks

KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING, vol.36, pp.33-52, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Comparison of three-back-propagation training algorithms for two case studies

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, vol.12, no.5, pp.434-442, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A CASE STUDY OF A GRAVITY WALL LOCATED IN THE FISHINGPORT AREA

The Online Journal of Science and Technology, vol.9, pp.7-11, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

A CASE STUDY OF AN ANAEROBIC DIGESTER STRUCTURE

The Online Journal of Science and Technology, no.8, pp.1-4, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TEK SIRA ANKRAJLI PERDE DUVAR DAVRANIŞININ SAYISAL ANALİZ ÇALIŞMALARI İLE İNCELENMESİ

8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2019

Endüstriyel Kule Yapısı Temel Tasarımına İlişkin Uygulama Örneği

8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2019

A Case Study of A Gravity Wall Located In The Fishing Port Area

International Science and Technology Conference, Paris, France, 18 - 20 July 2018, pp.1

Malzeme Yumuşaması Tekniği Kullanılarak 3 Boyutlu Tünel Analizi

2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.1

Numerical Analysis of Soft Clays Improved with Stone Column under Fill

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.401

Pile Resistance Analysis for Slope Stabilization using RSPile

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.402

Stability Analysis along the High-Speed Train Route

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 24 - 27 April 2018, pp.205-210

Analysis of Vertical Surfaces Supported by Mini Piles using Plaxis 2D

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.197-204

Tabakalı Zeminlere Oturan Dairesel Temellerin Taşıma Gücü

7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2017

Fore Kazıklı Ankrajlı Dayanma Yapılarına Dair Bir Vaka Analizi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017

Dairesel Kule Silonun Temel Tasarımı ve Oturma Analizi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017

A Case Study of An Anaerobic Digester Structure

International Science and Technology Conference, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017

Analysis of Soft Soils With ProShake and Plaxis 2D Program

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Turkey, 8 May - 10 June 2017, pp.1296

Geoteknik mühendisliğinde sayısal yöntemlerin kullanılması

16. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.1

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISALYÖNTEMLERİN KULLANILMASI

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.1, pp.101-128

Liquefaction Potential and Post-Liquefaction Settlement of Soma Wastewater Treatment Plant

International Science and Technology Conference, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.1-10 Sustainable Development

GEOGRİD DONATILI ŞEV DOLGUSUNUN STABİLİTE ANALİZİ

International Science and Technology Conference, VİYANA, Austria, 13 - 15 July 2016

Geogrid Donatılı Şev Dolgusunun Stabilite Analizi

International Science and Technology Conference, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.1-10

Tabakalı zemine oturan kare temellerin taşıma gücü

6. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 26 - 27 November 2015, pp.80

Şev Tepesi Civarında Yer Alan Kazıkların Yanal Yük Taşıma Kapasitesi

5. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 5 - 07 December 2013, pp.1

Determination of the Properties of Kayseri Peat

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, Albania, 1 - 04 May 2013, pp.882-889 Sustainable Development

Ordu İlinin Sismik Risk Analizi ve Sıvılaşma Potansiyeli

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 4 - 05 October 2012, vol.2, pp.911-918

Yüzeysel Temellerin Sayısal Modellemesinde Zemin Parametrelerinin Etkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14.Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 4 - 05 October 2012, pp.367-374

Laboratory Investigation of Strip Footing on Sandy Slope

The Fourth European Geosynthetics Conference, Edinburgh, United Kingdom, 7 - 10 September 2008, pp.108-114

Tabakalı Zeminlere Oturan Şerit Temellerin Taşıma Gücü Analizi

2. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 22 - 23 November 2007, pp.174-186

Yanal Yüklü Kazıkların Teorik Yöntemler ve Plaxis 3D Programı ile Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1.Özel Konulu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 November 2007, pp.165-171

Kazık Temellerin Çekme Kapasitesinin Deneysel Olarak Belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 08 September 2006, pp.761-769

Neural Calculation of Earth Pressure Coefficient At Rest in Cohesionless Soils

2nd FAE International Symposium, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 6 - 08 November 2002, pp.197-202

Kaba Daneli Zeminlerin Sukunetteki ToprakBasıncı Katsayısının Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım:Yapay Sinir Ağları.

ECAS 2002. Prof. Dr. Ergin Çıtıpıtıoğlu Anma Sempozyumu /Memorial Symposium.Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyomu.International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Ankara, Turkey, 14 October 2002, pp.437-444