Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Toplantı veya Gösteri Yürüyüşüne Engel Olma Suçu

Legal Hukuk Dergisi, cilt.18, sa.212, ss.3641-3658, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolu Kavramı ve Türleri

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.3-43, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK), Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.167

Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolu Kavramı ve Türleri

Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu - I (Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları), Kayseri, Türkiye, 18 Ekim 2018, cilt.1, ss.3-43

Diğer Yayınlar