Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK)

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2018 Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları (Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu-I) 18 Ekim 2018

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2017 Mediterranean International Conference on Social Sciences, Podgorica / Montenegro, May 2017

  Davetli Konuşmacı

  Podgorica, Karadağ

 • 2015 10. Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / İstanbul 22-23/10/2015 Katılım Sertifikası

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi / Teori ve Uygulamada Ceza Hukuku Yaptırımları - İstanbul / Türkiye 30.05.2015 - 06.06.2015

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 9.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Trabzon 23-24/10/2014 Katılım Sertifikası

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 8.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Samsun 3-4/04/2014 Katılım Sertifikası

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2013 7.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / İzmir 3-5/10/ 2013 Katılım Sertifikası

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 6.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Kayseri: 18-20/04/09/2013 Katılım Sertifikası

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2011 5.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / İzmir: 29-30/09/2011 Katılım Sertifikası

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 Interactive and Innovative Teaching and Learning in the 21st Century / İstanbul 1- 4/06/2011 (Bahçeşehir Üniversitesi)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Uluslararası Anayasa Kongresi / İstanbul, 11-14/05/2011- (İstanbul Üniversitesi)

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 4.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Konya: 31.03.2011 – 01.04.2011 Katılım Sertfikası

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2011 Son Yıllarda Türkiye'de Hukuk Reformları (Anayasa - İdare ve Ceza Hukuku Perspektifi) : “Türkiye'de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ” (Türkçe Tebliğ Sunumu) Bielefeld Ünversitesi, Hukuk Fakültesi – ALMANYA 06/02/2011 – 11/02/2011

  Katılımcı

  Bielefeld, Almanya

 • 2010 3.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Diyarbakır: 14-16/10/2010 Katılım Sertifikası

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2010 2.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Ankara: 19-20/03/2010 Katılım Sertifikası

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 1.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Antalya: 7-9/10/2009 - Tebliğ Sunumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye