Learning Knowledge


Doctorate
2013 - 2021
Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Kamu Hukuku , Turkey

Post Graduate
2010 - 2012
Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku , Turkey

Under Graduate
2005 - 2009
Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi , Hukuk, Turkey

Foreign Languages

English, B1 Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Quality Management, Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Eğitimi , Erciyes Üniversitesi , 2019
Quality Management, Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi Çalıştayı, Erciyes Üniversitesi, 2019
Measurement and Evaluation, Ölçme Değerlendirme Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı , Erciyes Üniversitesi, 2017
Education Management and Planning, Interactive and Innovative Teaching and Learning in the 21st Century , Bahçeşehir University Faculty of Law , 2011
Vocational Training, Antalya Barosu Staj Eğitim Programı , Antalya Barosu Staj Eğitim Merkezi , 2010

Dissertations

Doctorate, Limitations of Freedom of Assembly and Demonstration In Terms of the Criminal Law, Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department of Public Law, 2021
Post Graduate, TÜRK HUKUKUNDA YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA FİKRİ İÇTİMA, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku , 2012

Academic Titles / Tasks


Lecturer
2013 - Continues
Erciyes University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Research Assistant
2010 - 2012
Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Supported Projects

 1. AKKAŞ A. H. , ÖZDEMİR E., SARSIKOĞLU Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, KAMU HUKUKUNUN GÜNCEL MESELELERİ SEMPOZYUMU1 TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANUN YOLLARI, 2018 - 2019

Articles Published in Other Journals

 1. The Crime of Preventing Meetings or Demonstrations
  Özdemir E.
  Legal Hukuk Dergisi, vol.18, no.212, pp.3641-3658, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 2. Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolu Kavramı ve Türleri
  Özdemir E., Sarsıkoğlu Ş.
  Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, vol.1, no.2, pp.3-43, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları
  Özdemir E.
  3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK), Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.167
 2. Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolu Kavramı ve Türleri
  Özdemir E., Sarsıkoğlu Ş.
  Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu - I (Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları), Kayseri, Turkey, 18 October 2018, vol.1, pp.3-43
 3. Anayasa Mahkemesi'nin 17.01.2013 Tarihli İptal Kararı ile 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda Yer Alan Bazı Suçların Ertelemeye veya Diğer Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarına Konu Olması
  ÖZDEMİR E.
  Mediterranean International Conference on Social Sciences, 19 - 22 May 2017, pp.558-569

Other Publications

 1. Organ ve Doku Naklinde Cezai Sorumluluk
  Özdemir E.
  Presentation, pp.91-103, 2020

Professional Experience

2017 - 2019 Assistant Director of Vocational School Erciyes University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Adalet
2009 - 2010 Law Internship Antalya Barosu

Courses

Criminal Law (General Provisions), Under Graduate, 2020 - 2021
Pharmacy And Drug Law, Under Graduate, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Ceza Usul Hukuku (Güz/Bahar), Under Graduate, 2019 - 2020
Ceza Hukuku, Under Graduate, 2019 - 2020
Ceza Adaleti Sistemi , Under Graduate, 2017 - 2018
Ceza Hukuku Genel Hükümler (Güz), Under Graduate, 2016 - 2017
Ceza Muhakemesi Hukuku (Güz/Bahar), Under Graduate, 2016 - 2017
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Güz), Under Graduate, 2016 - 2017
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Güz/Bahar), Under Graduate, 2014 - 2015, 2015 - 2016
İnfaz ve Denetimli Serbestlik Hukuku (Bahar), Under Graduate, 2015 - 2016
Anayasal Kurumlar ve Temel Haklar, Under Graduate, 2013 - 2014
Hukukun Temel Kavramları (Güz), Under Graduate, 2014 - 2015
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Güz/Bahar), Under Graduate, 2013 - 2014
Hukuk Başlangıcı (Güz), Under Graduate, 2014 - 2015
Ceza Hukuku Bilgisi (Güz), Under Graduate, 2013 - 2014

Scientific Refereeing

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, National Scientific Refreed Journal, January 2019

Invited Congress and Symposium Activities

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK), Invited Speaker, Kayseri, Turkey, 2020
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları (Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu-I) 18 Ekim 2018, Invited Speaker, Kayseri, Turkey, 2018
Mediterranean International Conference on Social Sciences, Podgorica / Montenegro, May 2017, Invited Speaker, Podgorica, Montenegro, 2017
10. Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / İstanbul 22-23/10/2015 Katılım Sertifikası, Attendee, İstanbul, Turkey, 2015
2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi / Teori ve Uygulamada Ceza Hukuku Yaptırımları - İstanbul / Türkiye 30.05.2015 - 06.06.2015, Attendee, İstanbul, Turkey, 2015
9.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Trabzon 23-24/10/2014 Katılım Sertifikası, Attendee, Trabzon, Turkey, 2014
8.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Samsun 3-4/04/2014 Katılım Sertifikası, Attendee, Samsun, Turkey, 2014
7.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / İzmir 3-5/10/ 2013 Katılım Sertifikası, Attendee, İzmir, Turkey, 2013
6.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Kayseri: 18-20/04/09/2013 Katılım Sertifikası, Attendee, Kayseri, Turkey, 2013
5.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / İzmir: 29-30/09/2011 Katılım Sertifikası, Attendee, İzmir, Turkey, 2011
Interactive and Innovative Teaching and Learning in the 21st Century / İstanbul 1- 4/06/2011 (Bahçeşehir Üniversitesi), Attendee, İstanbul, Turkey, 2011
Uluslararası Anayasa Kongresi / İstanbul, 11-14/05/2011- (İstanbul Üniversitesi), Audience, İstanbul, Turkey, 2011
4.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Konya: 31.03.2011 – 01.04.2011 Katılım Sertfikası, Attendee, Konya, Turkey, 2011
Son Yıllarda Türkiye'de Hukuk Reformları (Anayasa - İdare ve Ceza Hukuku Perspektifi) : “Türkiye'de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ” (Türkçe Tebliğ Sunumu) Bielefeld Ünversitesi, Hukuk Fakültesi – ALMANYA 06/02/2011 – 11/02/2011, Attendee, Bielefeld, Germany, 2011
3.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Diyarbakır: 14-16/10/2010 Katılım Sertifikası, Attendee, Diyarbakır, Turkey, 2010
2.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Ankara: 19-20/03/2010 Katılım Sertifikası, Attendee, Ankara, Turkey, 2010
1.Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi / Antalya: 7-9/10/2009 - Tebliğ Sunumu, Attendee, Antalya, Turkey, 2009

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Criminal and Criminal Procedure Law, Human Rights