Anayasa Mahkemesi'nin 17.01.2013 Tarihli İptal Kararı ile 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda Yer Alan Bazı Suçların Ertelemeye veya Diğer Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarına Konu Olması


ÖZDEMİR E.

Mediterranean International Conference on Social Sciences, 19 - 22 May 2017, pp.558-569

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.558-569

Abstract

      A number of regulations which are contained that prohibiting the application of some important legal institutions in favour of accused like Decision of Suspension of Punishment or Convert to Alternative Sanction and Postponement of the Declaration of Conviction were taking place in Turkish Military Criminal Law No:1632. The main reason for this prohibition has been shown as the decisive role of military service in ensuring national security and military discipline, But, it has been argued that these legal ragulations are contrary to the Rule of Law and principle of equality. The Constitutional Court has cancelled these legal regulations because of it is contrary to the Rule of Law and the principle of proportionality in 17.01.2013. In this study, we will examine the Constitutional Court's decision on this issue.

Keywords: Military Criminal Law, Military Offenses, Suspension of Punishment and Convert to Alternative Sanction, Postponement of the Declaration of Conviction, Constitutional Court

    1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nda yer alan bazı maddeler; askeri suç işleyen failler hakkında ceza hukuku sisteminde önemli bir yeri olan, hapis cezasının ertelenmesi, hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi sanık lehine olan önemli hukuki kurumların uygulanmasını yasaklayan hükümler içermekteydi. Bu yasağın temel nedeni olarak askerlik hizmetinin ulusal güvenliğin sağlanmasındaki belirleyici rolü ve askeri disiplinin önemi gösterilmiştir. Ancak; söz konusu yasal düzenlemeler hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile itirazlara konu olmuştur. Anayasa Mahkemesi söz konusu yasal düzenlemeleri somut norm denetimi yoluyla değerlendirmiş ve 17.01.2013 tarihinde vermiş olduğu iptal kararı ile bu düzenlemelerin hukuk devletine ve özellikle ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile iptaline karar vermiştir. Çalışmamızda; Anayasa Mahkemesi'nin bu konu hakkında vermiş olduğu kararın incelemesini gerçekleştireceğiz.

Anahtar Kelimeler: Askeri Ceza Hukuku, Askeri Suçlar, Hapis Cezalarının Ertelenmesi ve Seçenek Yaptırımlara Çevirme, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Anayasa Mahkemesi